Közérdekű adatok

Az alábbi közzétételi lista elkészítéséhez a közzétételi listákon szereplő adatok közzétételéhez szükséges közzétételi mintákról szóló 18/2005. (XII. 27.) IHM rendelet 1. számú melléklete szolgált alapul, azzal, hogy az ott szereplő struktúra a KELER Zrt.-re vonatkoztatva értelemszerűen lett alkalmazva (bizonyos közzétételi egységek részletesebb kifejtésére került sor).

 
  
Jelenlegi elektronikus közzététel bemutatása a KELER Zrt. vonatkozásában
ADAT HELYE A HONLAPON MEGJEGYZÉS
1. Szervezeti, személyzeti adatok
1.1 Kapcsolat, szervezet, vezetők
  1.1./I./1. Hivatalos név    Cégnév  
  1.1./I./2. Székhely  Székhely  
  1.1./I./3. Postacím  Postacím  
  1.1./I./4. Telefonszám  Telefonszám  
  1.1./I./5. Faxszám  Faxszám  
  1.1./I./6. Központi elektronikus levélcím  E-mail  
  1.1./I./7. A honlap URL-je  www.keler.hu  
  1.1./I./8. Ügyfélszolgálatok elérhetősége  Ügyfélszolgálat  
  1.1./I./9. Az ügyfélszolgálati vezetők  Ügyfélszolgálati
 vezetők
 
  1.1./I./10. Az ügyfélfogadás rendje  Ügyfélfogadás  
  1.1./II. A szervezeti struktúra  Szervezeti ábra  
  1.1./III./1. A szerv vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége  Igazgatóság
 Felügyelő
 bizottság
 
  1.1./III./2. A szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása,
  elérhetősége
 Management  
1.2 A felügyelet költségvetési szervek
  1.2./I./1. Szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy
  alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve,
  székhelye, elérhetősége
 www.kelerkszf.hu  

  1.2./I./2. Szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy
  alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szerv honlapjának URL-
  je

 www.kelerkszf.hu  
  1.2./I./3. Szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy
  alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szerv
  ügyfélszolgálatának elérhetősége, ügyfélfogadásának rendje
 www.kelerkszf.hu  
1.3 Gazdálkodó szervezetek
  1.3./I. Gazdálkodó szervezet   Nem értelmezhető
1.4 Közalapítványok
  1.4./I. Közalapítvány   Nem értelmezhető
1.5 Lapok
  1.5./I. Lapok   Nem értelmezhető
1.6 Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeleti gyakorló szervek
  1.6./I./1. Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv  Felügyelet  
1.7  Költségvetési szervek
  1.7. Költségvetési szerv   Nem értelmezhető
2. Tevékenységére, működésére vonatkozó adatok
  2./I. A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre

 Tevékenység
 Adatvédelem
 Adatvédelmi és   adatbiztonsági
 kivonat
 Szabályzatok
 Szolgáltatási térkép
 
SZMSZ

 
  2./II. A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok   Nem értelmezhető
  2./III. Közszolgáltatások   Nem értelmezhető
  2./IV. A szerv nyilvántartásai  ISIN adatbázis
 TESEM adatbázis
 
  2./V. Nyilvános kiadványok   Nem értelmezhető
  2./VI. Döntéshozatal, ülések   Nem értelmezhető
  2./VII. A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok   Nem értelmezhető
  2./VIII. Pályázatok   Nem áll rendelkezésre 
  2./IX. Szerv által közzétett hirdetmények, közlemények

 Hírcenter
 Partnertájékoztatók
 Média
 Kibocsátó hírek
 Részvényesek részére
 WARP hírek
 REMIT hírek 

 
  2./X. Közérdekű adatok igénylése  Eljárás  
  2./XI. Közzétételi listák  Jogi környezet  
3. Gazdálkodási adatok
3.1 A működés törvényessége, ellenőrzések
  3.1./I. Vizsgálatok, ellenőrzések  Jogi környezet Nem áll rendelkezésre
  3.1./II. ÁSZ ellenőrzés   Nem áll rendelkezésre
  3.1./III. Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok   Nem áll rendelkezésre
  3.1./IV. Működés eredményessége, teljesítmény  Éves Jelentések  
  3.1./V. Működési statisztika  Napi statisztika
 Heti statisztika
 Havi statisztika
 Éves statisztika 
 
3.2 Költségvetések, beszámolók
  3.2./I. Éves költségvetés    Nem értelmezhető
  3.2./II. Számviteli beszámolók  Pénzügyi jelentések  
  3.2./III. Költségvetés végrehajtása    Nem értelmezhető
3.3 Működés  
  3.3./I./1. Foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásaira vonatkozó
  összesített adatok
 Javadalmazási politika  

  3.3./I./2. Vezetők munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint
  költségtérítése összesített összege

 Javadalmazási  politika  

  3.3./I./3. Egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatásainak fajtája és mértéke összesítve

 Javadalmazási politika  
  3.3./II. Támogatások   Nem áll rendelkezésre
  3.3./III. Szerződések  Közzéteendő  szerződések  
  3.3./IV. Koncessziók   Nem értelmezhető
  3.3./V. Egyéb kifizetések   Nem áll rendelkezésre
  3.3./VI. EU által támogatott fejlesztések   Nem áll rendelkezésre
  3.3./VII. Közbeszerzés   Nem áll rendelkezésre 
 
Megjegyzések
Nem értelmezhető: a KELER Zrt. esetében az adott közzétételi egység nem értelmezhető.
Nem áll rendelkezésre: a KELER Zrt. esetében az adott közzétételi egység értelmezhető, azonban eddig még nem keletkezett ilyen típusú adat.
  
Archívum
A KELER Zrt. honlapjának kezdőlapján elhelyezett egyszerű és összetett kereső a honlap egész tartalmában, és az archív tartalmakban egyaránt keres.