Felügyelő Bizottság

Taczmann Róbert - elnök
Magyar Nemzeti Bank delegáltja
 
Pintér Klára
Magyar Nemzeti Bank/Budapesti Értéktőzsde delegáltja
 
Varga Lóránt
Magyar Nemzeti Bank delegáltja
 
Visontai Balázs
Budapesti Értéktőzsde delegáltja
 
Gergely Ádám Bálint
Budapesti Értéktőzsde delegáltja
 

A Felügyelőbizottság látja el a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény, a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény, a Bizottság 2017/392 felhatalmazáson alapuló rendelete (2016. november 11.) a 909/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a központi értéktárakra vonatkozó engedélyezési, felügyeleti és működési követelményekről szóló szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről, valamint az Európai Parlament és a Tanács 537/2014/EU rendelete (2014. április 16.) a közérdeklődésre számot tartó gazdálkodó egységek jogszabályban előírt könyvvizsgálatára vonatkozó egyedi követelményekről és a 2005/909/EK bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről szerinti auditbizottság feladatait.

A Felügyelőbizottság tagjainak mandátuma három évre, 2024. május 27-ig szól.


Elérhetőségek:

Magyar Nemzeti Bank
Székhely: 1013 Budapest,Krisztina körút 55.
Levélcím: Magyar Nemzeti Bank, 1850 Budapest
Tel: +36 1 428 2600,  Fax: +36 1 429 8000
E-mail:
Honlap: www.mnb.hu
 
Budapesti Értéktőzsde Zrt.
Székhely: 1013 Budapest,Krisztina körút 55.
Levélcím: 1364 Budapest, Pf. 24.
Telefonszám: +36 1 429 6857,  Fax: +36 1 429 6800
E-mail:
Honlap: www.bet.hu