Befektetési jegyek (WARP)

 

WARP (WIDE APPLICATION ROUTING PLATFORM)

Milyen előnyökkel jár?

 • Forgalmazási és kiegyenlítési háttérfolyamatok automatizálása
 • Közös platform biztosítása az érintett piaci szereplők számára
 • Befektetési alapok és árfolyamok nyilvántartása
 • Forgalmazási és elszámolási riportok előállítása
 • Egyenleg-lekérdezés és automatikus trailer-fee számítás Alapkezelők részére

A WARP a nyílt végű befektetési jegyek forgalmazását és elszámolását támogató megbízáskezelő és tranzakció-irányító (order routing) rendszer. A WARP hatékony eszközt biztosít a forgalmazásban érintett szereplők munkafolyamatainak egyszerűbbé és biztonságosabbá tételéhez.

A rendszer felhasználói:

 • Befektetési alapkezelő: Az általa kezelt alap(ok) törzsadatainak, forgalmazási paramétereinek és a szükséges partner-szerepkörök (forgalmazók, vezető forgalmazó, árfolyam-rögzítő, letétkezelő) beállításáért felel.  A trailer fee szolgáltatás keretében lekérdezheti az alapjainak KELER-ben nyilvántartott napi egyenlegét és számlavezetők szerinti megoszlását, illetve jutalék-számítását.

 • Forgalmazó: Az a KELER számlatulajdonos, aki ügyfeleitől befektetési jegyre vonatkozó forgalmazási instrukciót vesz fel és rögzíti azt a WARP rendszerben.

 • Vezető forgalmazó: Az a szereplő, aki a forgalmazóktól beérkező instrukciók jóváhagyásáért és a napi forgalmazási időablak vezérlésért felel.

 • Árfolyam-rögzítő: Feltölti és karbantartja az egyes értékpapírok napi árfolyam- és nettó eszközérték adatait, amelyek alapján a rendszer kiszámolja a forgalmazási instrukciók teljesítési összegeit és értékpapír-darabszámait.

 • Elszámoló fél: Az alapkezelő által felhatalmazott KELER számlatulajdonos, aki a nyílt végű befektetési jegyek folyamatos forgalmazáshoz kapcsolódó rábocsátási és törlési tranzakcióinak teljesítésében eladóként vagy vevőként részt vesz a forgalmazóval szemben.

 • Letétkezelő: Az alapok forgalmazási adatainak nyomon követésére jogosult szereplő, a WARP-ban opcionális szerepkör.

Legfontosabb funkcói:

 • Forgalmazók (forgalomba hozatali,  visszaváltási és átváltási) megbízásainak rögzítése és továbbítása a Vezető forgalmazóhoz

 • Vezető forgalmazói ellenőrzés

 • Befektetési alapok napi árfolyamainak és nettó-eszközértékének nyilvántartása

 • Árfolyamok automatikus feltöltése a BAMOSZ adatbázisba

 • Forgalmazási instrukciók összesítése, nettózása, kerekítések kezelése

 • Tranzakciók továbbítása a KELER kiegyenlítési rendszere felé

 • Forgalmazási és elszámolási riportok előállítása

 • Egyenleg-lekérdezés és automatikus trailer-fee számítás Alapkezelők részére

Belépés a WARP rendszerbe (tesztkörnyezet)


A rendszerrel kapcsolatos fejlesztési javaslataikat a Fejlesztési igény bejelentő adatlap segítségével közvetlenül jelezhetik felénk, amelyet a következő címre kérünk továbbítani: .

Mindezeken túlmenően szeretnénk felhívni szíves figyelmüket a WARP rendszert érintő kapcsolattartók elérhetőségére. Kérjük, hogy bármilyen jellegű kérdés, észrevétel esetén a témának megfelelő illetékes területet keressék a gyorsabb ügyintézés érdekében.

Technikai problémák bejelentése, tanúsítványok:
KELER Service Desk
Telefon:
+36 1 483 6120
+36 1 483 6228
E-mail:

Napi operatív kérdések:
E-mail:
Hlebecz Virág: +36 1 483 6139

Termékfejlesztés:
Aradi Dániel
E-mail: 
Telefon: + 36 1 483 6250