A KELER Központi Értéktár Zrt. (továbbiakban: KELER Zrt.) a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (a továbbiakban: Tpt.), valamint a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény (a továbbiakban: Hpt.) alapján működő szakosított hitelintézet. A KELER Zrt. tevékenységét a fenti törvények, valamint az azokhoz kapcsolódó további jogszabályi rendelkezések, továbbá a Magyar Nemzeti Bank (továbbiakban: Felügyelet) rendeleteinek, határozatainak, valamint a KELER Zrt. szabályozó iratainak előírásai szerint végzi. 

A Felügyelet 33001/1994. számú határozatával a KELER Zrt.-t jelölte ki a magyarországi központi értéktári tevékenységek végzésére.


A KELER Zrt. ügyfelei (a továbbiakban: Ügyfél) azok a jogalanyok lehetnek, akik:

  • az adott szolgáltatás igénybevételére jogszabályi rendelkezés alapján jogosultak, 
  • megfelelnek a KELER Zrt. szabályzataiban rögzített követelményeknek, 
  • vállalják a KELER Zrt. által előírt bejelentési kötelezettségek teljesítését,
  • magukra nézve kötelezőnek fogadják el a KELER Zrt. szabályzatait, és 
  • megfelelnek a szolgáltatás igénybevételéhez a KELER Zrt. által előírt tárgyi, technikai feltételeknek

(például: befektetési vállalkozások, hitelintézetek, árutőzsdei szolgáltatók, befektetési alapkezelők, értékpapír kibocsátók, tőzsde, a Magyar Állam, az Országos Betétbiztosítási Alap és a Befektető-védelmi Alap).


A központi értéktári tevékenység keretében a KELER Zrt. a Tpt., a 20/2014. (VI. 3.) számú MNB rendelet, illetve a Felügyelet 33001/1994. számú határozata alapján, mint központi értéktár végzi az értékpapír kódok (ISIN azonosító) kiadását.

A KELER Zrt. a Tpt. és a 284/2001. (XII.26.) számú Kormányrendelet rendelete alapján dematerializált értékpapírokra vonatkozó teljes körű szolgáltatást végez. A dematerializált értékpapírok vonatkozásában a KELER Zrt. központi értékpapír számlákat és a Tpt.-ben meghatározottak szerint értékpapír-számlákat vezet.

Értéktárként a KELER Zrt. Értéktára ellátja az ott letétbe helyezett fizikai értékpapírok őrzését, letéti kezelését, valamint hozzájuk kapcsolódóan az Általános Üzletszabályzatában meghatározott szolgáltatásokat nyújt.

A KELER Zrt. az Ügyfelének szolgáltatásait igénybevevő jogalanyok vonatkozásában a fizikai értékpapírok tekintetében alletéteményesként jár el.

A KELER KSZF Központi Szerződő Fél Zrt.-vel kötött együttműködési megállapodás alapján a KELER Zrt. közreműködik a garantált piaci ügyletek kiegyenlítésében. 

A KELER Zrt. 2004. január 1-je óta szakosított hitelintézetként működik, ezért a Tpt.-ben és a Hpt.-ben meghatározottak szerint jogosult hitel és pénzkölcsön nyújtása, valamint pénzforgalmi szolgáltatások nyújtása pénzügyi szolgáltatási tevékenységek végzésére.


Hatályos Alapszabály
KELER Alapszabály_2017.05.17.pdf
Download (405 KB)

 


 

A KELER Csoport szakreferens igénybevételére köteles nagyvállalatként az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvénynek megfelelően négyévente energetikai auditálást köteles végeztetni. Jogszabályi kötelezettségének eleget téve a KELER, illetve a KELER KSZF Zrt. energetikai jellemzőinek ismertetése céljából a 2016. évre vonatkozó éves energia riportját - mely a két cégnél együttesen felmerülő fogyasztást tartalmazza az adott időszakra -, az alábbiakban teszi közzé.

A KELER Csoport 2016. évi energetikai auditja

2017_06_30_KELER_MEKH_ENHAT_VALLALAT.pdf
Download (44 KB)

 


A KELER Zrt. Javadalmazási Politikája
Hatályba lépés: 2017. június 23.
2017_06_23_KELER_Javadalmazási_politika.pdf
Download (354 KB)

A KELER Zrt. Javadalmazási Politikája

Hatályba lépés: 2016. december 17.
2016 12 17 Javadalmazási politika.pdf
Download (347 KB)

KELER Zrt. Javadalmazási Politikája

Hatályba lépés: 2015. október 17.  
2015 10 17 12-01 Javadalmazási politika v1 3.pdf
Letöltés (313 KB)
 
A KELER Zrt. Javadalmazási Bizottsága - 2017
2017. év KELER Javadalmazási Bizottság.pdf
Download (183 KB)
A KELER Zrt. Javadalmazási Bizottsága - 2016
2016. év KELER Javadalamzási Bizottság.pdf
Letöltés (178 KB)
A KELER Zrt. Javadalmazási Bizottsága - 2015 
2015. év KELER Javadalamzási Bizottság.pdf
Letöltés (365 KB)

 

2017_06_30_KELER közérdekű adatszolgáltatás.pdf
Download (61 KB)

 

2017_03_30_KELER közérdekű adatszolgáltatás.pdf
Download (174 KB)

 

2016_12_31_KELER közérdekű adatszolgáltatás.pdf
Download (174 KB)

 

2016_09_30_KELER közérdekű adatszolgáltatás.pdf
Download (133 KB)

 

2016_06_30_KELER Közérdekű adatszolgáltatás.pdf
Download (134 KB)

 

 

 

2017_07_hó_KELER nyilvánosságra hozatal.pdf
Download (57 KB)

 

2017_06_hó_KELER nyilvánosságra hozatal.pdf
Download (80 KB)

 

2017_03_hó_KELER nyilvánosságra hozatal.pdf
Download (151 KB)

 

2017_01_hó_KELER nyilvánosságra hozatal.pdf
Download (144 KB)

 

2016_12_hó_KELER nyilvánosságra hozatal.pdf
Download (447 KB)

 

2016_09_hó_KELER nyilvánosságra hozatal.pdf
Download (431 KB)

 

2016_03_hó_KELER nyilvánosságra hozatal.pdf
Download (428 KB)

 

2016_02_hó_KELER nyilvánosságra hozatal.pdf
Download (428 KB)

 

2016_01_hó_KELER nyilvánosságra hozatal.pdf
Download (426 KB)

 

2015 10 KELER nyilvánosságra hozatal.pdf
Letöltés (431 KB)
 
2015 01 KELER nyilvánosságra hozatal.pdf
Letöltés (101 KB)
 

2011. évi CXII. törvény alapján megjelenítendő listák a nettó 5 millió Ft feletti beszerzésekről

A KELER Zrt. egyszerű közbeszerzési eljárás értékhatárát (8 MFt) elérő vagy azt meghaladó értékű szerződései 

A közzététel a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 2. § (3) bekezdése alapján történt.