A KELER Központi Értéktár Zrt. (továbbiakban: KELER Zrt.) a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (a továbbiakban: Tpt.), valamint a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény (a továbbiakban: Hpt.) alapján működő szakosított hitelintézet. A KELER Zrt. tevékenységét a fenti törvények, valamint az azokhoz kapcsolódó további jogszabályi rendelkezések, továbbá a Magyar Nemzeti Bank (továbbiakban: Felügyelet) rendeleteinek, határozatainak, valamint a KELER Zrt. szabályozó iratainak előírásai szerint végzi. 

A Felügyelet 33001/1994. számú határozatával a KELER Zrt.-t jelölte ki a magyarországi központi értéktári tevékenységek végzésére.


A KELER Zrt. ügyfelei (a továbbiakban: Ügyfél) azok a jogalanyok lehetnek, akik:

  • az adott szolgáltatás igénybevételére jogszabályi rendelkezés alapján jogosultak, 
  • megfelelnek a KELER Zrt. szabályzataiban rögzített követelményeknek, 
  • vállalják a KELER Zrt. által előírt bejelentési kötelezettségek teljesítését,
  • magukra nézve kötelezőnek fogadják el a KELER Zrt. szabályzatait, és 
  • megfelelnek a szolgáltatás igénybevételéhez a KELER Zrt. által előírt tárgyi, technikai feltételeknek

(például: befektetési vállalkozások, hitelintézetek, árutőzsdei szolgáltatók, befektetési alapkezelők, értékpapír kibocsátók, tőzsde, a Magyar Állam, az Országos Betétbiztosítási Alap és a Befektető-védelmi Alap).


A központi értéktári tevékenység keretében a KELER Zrt. a Tpt., a 20/2014. (VI. 3.) számú MNB rendelet, illetve a Felügyelet 33001/1994. számú határozata alapján, mint központi értéktár végzi az értékpapír kódok (ISIN azonosító) kiadását.

A KELER Zrt. a Tpt. és a 284/2001. (XII.26.) számú Kormányrendelet rendelete alapján dematerializált értékpapírokra vonatkozó teljes körű szolgáltatást végez. A dematerializált értékpapírok vonatkozásában a KELER Zrt. központi értékpapír számlákat és a Tpt.-ben meghatározottak szerint értékpapír-számlákat vezet.

Értéktárként a KELER Zrt. Értéktára ellátja az ott letétbe helyezett fizikai értékpapírok őrzését, letéti kezelését, valamint hozzájuk kapcsolódóan az Általános Üzletszabályzatában meghatározott szolgáltatásokat nyújt.

A KELER Zrt. az Ügyfelének szolgáltatásait igénybevevő jogalanyok vonatkozásában a fizikai értékpapírok tekintetében alletéteményesként jár el.

A KELER KSZF Központi Szerződő Fél Zrt.-vel kötött együttműködési megállapodás alapján a KELER Zrt. közreműködik a garantált piaci ügyletek kiegyenlítésében. 

A KELER Zrt. 2004. január 1-je óta szakosított hitelintézetként működik, ezért a Tpt.-ben és a Hpt.-ben meghatározottak szerint jogosult hitel és pénzkölcsön nyújtása, valamint pénzforgalmi szolgáltatások nyújtása pénzügyi szolgáltatási tevékenységek végzésére.


Hatályos Alapszabály
 
2014_05_28_KELER Alapszabály.pdf
Letöltés (513 KB)
  

A KELER Zrt. Javadalmazási Politikája
Hatályba lépés: 2016. december 17.
2016 12 17 Javadalmazási politika.pdf
Download (347 KB)

 

A KELER Zrt. Javadalmazási Politikája
Hatályba lépés: 2015. október 17.  
2015 10 17 12-01 Javadalmazási politika v1 3.pdf
Letöltés (313 KB)
 
A KELER Zrt. Javadalmazási Bizottság 
2017. év KELER Javadalmazási Bizottság.pdf
Download (183 KB)

A KELER Zrt. Javadalmazási Bizottsága - 2016
2016. év KELER Javadalamzási Bizottság.pdf
Letöltés (178 KB)
 
A KELER Zrt. Javadalmazási Bizottsága - 2015 
2015. év KELER Javadalamzási Bizottság.pdf
Letöltés (365 KB)

   
2016 09 30 KELER közérdekű adatszolgáltatás.pdf
Download (133 KB)
  
2016 06 30 KELER Közérdekű adatszolgáltatás.pdf
Download (134 KB)
 
2016_12_hó_KELER nyilvánosságra hozatal.pdf
Download (447 KB)
     
2016_09_KELER nyilvánosságra hozatal.pdf
Letöltés (431 KB)
 
2016 03 hó KELER nyilvánosságra hozatal.pdf
Letöltés (428 KB)
2016 01 hó KELER nyilvánosságra hozatal.pdf
Letöltés (426 KB)
2016 02 hó KELER nyilvánosságra hozatal.pdf
Letöltés (428 KB)
2015 10 KELER nyilvánosságra hozatal.pdf
Letöltés (431 KB)
2015 01 KELER nyilvánosságra hozatal.pdf
Letöltés (101 KB)
 

2011. évi CXII. törvény alapján megjelenítendő listák a nettó 5 millió Ft feletti beszerzésekről

A KELER Zrt. egyszerű közbeszerzési eljárás értékhatárát (8 MFt) elérő vagy azt meghaladó értékű szerződései 

A közzététel a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 2. § (3) bekezdése alapján történt.