Jogi környezet

A KELER tevékenységét, működését az alábbi fontosabb jogszabályok határozzák meg

A KELER Központi Értéktár Zrt. (továbbiakban: KELER Zrt.) a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (a továbbiakban: Tpt.), valamint a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény (a továbbiakban: Hpt.) alapján működő szakosított hitelintézet. A KELER Zrt. tevékenységét a fenti törvények, valamint az azokhoz kapcsolódó további jogszabályi rendelkezések, továbbá a Magyar Nemzeti Bank (továbbiakban: Felügyelet) rendeleteinek, határozatainak, valamint a KELER Zrt. szabályozó iratainak előírásai szerint végzi. 

A Felügyelet 33001/1994. számú határozatával a KELER Zrt.-t jelölte ki a magyarországi központi értéktári tevékenységek végzésére.
 
A KELER Zrt. ügyfelei (a továbbiakban: Ügyfél) azok a jogalanyok lehetnek, akik:
  • az adott szolgáltatás igénybevételére jogszabályi rendelkezés alapján jogosultak, 
  • megfelelnek a KELER Zrt. szabályzataiban rögzített követelményeknek, 
  • vállalják a KELER Zrt. által előírt bejelentési kötelezettségek teljesítését,
  • magukra nézve kötelezőnek fogadják el a KELER Zrt. szabályzatait, és 
  • megfelelnek a szolgáltatás igénybevételéhez a KELER Zrt. által előírt tárgyi, technikai feltételeknek
(például befektetési vállalkozások, hitelintézetek, árutőzsdei szolgáltatók, befektetési alapkezelők, értékpapír kibocsátók, tőzsde, a Magyar Állam, az Országos Betétbiztosítási Alap és a Befektető-védelmi Alap).
 
A központi értéktári tevékenység keretében a KELER Zrt. a Tpt., a 20/2014. (VI. 3.) számú MNB rendelet, illetve a Felügyelet 33001/1994. számú határozata alapján, mint központi értéktár végzi az értékpapír kódok (ISIN azonosító) kiadását.
A KELER Zrt. a Tpt. és a 284/2001. (XII.26.) számú Kormányrendelet rendelet alapján dematerializált értékpapírokra vonatkozó teljes körű szolgáltatást végez. A dematerializált értékpapírok vonatkozásában a KELER Zrt. központi értékpapír számlákat és a Tpt.-ben meghatározottak szerint értékpapír-számlákat vezet.
Értéktárként a KELER Zrt. Értéktára ellátja az ott letétbe helyezett fizikai értékpapírok őrzését, letéti kezelését, valamint hozzájuk kapcsolódóan az Általános Üzletszabályzatában meghatározott szolgáltatásokat nyújt.
A KELER Zrt. az Ügyfelének szolgáltatásait igénybevevő jogalanyok vonatkozásában a fizikai értékpapírok tekintetében alletéteményesként jár el.
A KELER KSZF Központi Szerződő Fél Zrt.-vel kötött együttműködési megállapodás alapján a KELER Zrt. közreműködik a garantált piaci ügyletek kiegyenlítésében
A KELER Zrt. 2004. január 1-je óta szakosított hitelintézetként működik, ezért a Tpt.-ben és a Hpt.-ben meghatározottak szerint jogosult hitel és pénzkölcsön nyújtása, valamint pénzforgalmi szolgáltatások nyújtása pénzügyi szolgáltatási tevékenységek végzésére.

Hatályos Alapszabály

  

Download (406 KB)

 


 

A KELER Csoport 2016. évi energetikai auditja

A KELER Csoport szakreferens igénybevételére köteles nagyvállalatként az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvénynek megfelelően négyévente energetikai auditálást köteles végeztetni. Jogszabályi kötelezettségének eleget téve a KELER, illetve a KELER KSZF Zrt. energetikai jellemzőinek ismertetése céljából a 2016. évre vonatkozó éves energia riportját - mely a két cégnél együttesen felmerülő fogyasztást tartalmazza az adott időszakra -, az alábbiakban teszi közzé.

 

2017_06_30_KELER_MEKH_ENHAT_VALLALAT.pdf
Download (44 KB)

 


A  Magyar  Nemzeti  Bank  H-JÉ-III-B-46/2017.  számú határozata  a  KELER  Központi  Értéktár Zártkörűen  Működő Részvénytársaságnál  lefolytatott  ellenőrzési  eljárás  intézkedések  és  bírság szankció alkalmazásával történő lezárásáról.
 

 

 

Download (221 KB)

 

  

 

 

 

 

 

 

Hatályos

KELER közérdekű adatszolgáltatás

Megjelentetés: 2018. október 13.

Letöltés (83 KB)

KELER nyilvánosságra hozatal

Megjelentetés: 2018. október 9.

Letöltés (107 KB)

KELER Javadalmazási Politikája

Hatálybalépés dátuma: 2017. szeptember 27.

 

Letöltés (417 KB)

KELER Javadalmazási Bizottsága - 2017

Megjelentetés : 2018. november 20.

 

Letöltés (71 KB)

KELER kiválasztási politika

 

Letöltés (224 KB)
Archív

KELER nyilvánosságra hozatal

Megjelentetés: 2018. szeptember 11.

Letöltés (107 KB)

KELER közérdekű adatszolgáltatás

Megjelentetés: 2018. július 10.

Letöltés (158 KB)

KELER nyilvánosságra hozatal

Megjelentetés: 2018. július 6.

Letöltés (118 KB)

KELER nyilvánosságra hozatal

Megjelentetés: 2018. június 22.

Letöltés (423 KB)

KELER nyilvánosságra hozatal

Megjelentetés: 2018. május 7.

Letöltés (441 KB)

KELER nyilvánosságra hozatal

Megjelentetés: 2018. április 6.

Letöltés (349 KB)

KELER nyilvánosságra hozatal

Megjelentetés: 2018. március 7.

Letöltés (341 KB)

KELER nyilvánosságra hozatal

Megjelentetés: 2018. február 6.

Letöltés (109 KB)

KELER közérdekű adatszolgáltatás

Megjelentetés: 2018. április 9.

 

Letöltés (61 KB)

KELER nyilvánosságra hozatal

Megjelentetés: 2017. november 27.

 

Letöltés (84 KB)

KELER nyilvánosságra hozatal

Megjelentetés: 2017. október 24.

 

Letöltés (85 KB)

KELER közérdekű adatszolgáltatás

Megjelentetés: 2017. szeptember 30.

 

Letöltés (61 KB)

KELER nyilvánosságra hozatal

Megjelentetés: 2017. szeptember 22.

 

Letöltés (339 KB)

KELER Javadalmazási Politikája

Hatálybalépés dátuma: 2017. augusztus 31.

 

Letöltés (375 KB)

KELER nyilvánosságra hozatal

Megjelentetés: 2017. július 28.

 

Letöltés (57 KB)

KELER közérdekű adatszolgáltatás

Megjelentetés: 2017. június 30.

 

Letöltés (61 KB)

KELER nyilvánosságra hozatal

Megjelentetés: 2017. júlnius 30.

 

Letöltés (80 KB)

KELER Javadalmazási Politikája

Hatálybalépés dátuma: 2017. június 23.

 

Letöltés (354 KB)

KELER közérdekű adatszolgáltatás

Megjelentetés: 2017. március 30.

 

Letöltés (174 KB)

KELER nyilvánosságra hozatal

Megjelentetés: 2017. március 30.

 

Letöltés (151 KB)

KELER Javadalmazási Bizottsága - 2016

Hatálybalépés dátuma: 2016. január 9.

 

Letöltés (183 KB)

KELER nyilvánosságra hozatal

Megjelentetés: 2017. január 31.

 

Letöltés (144 KB)

KELER Javadalmazási Politikája
Hatályba lépés: 2016. december 17.

Letöltés (347 KB)

KELER Közérdekű adatszolgáltatás
Megjelentetés: 2016. december 30.

Letöltés (174 KB)

KELER Közérdekű adatszolgáltatás
Megjelentetés: 2016. szeptember 30.

Letöltés (133 KB)

KELER nyilvánosságra hozatal
Megjelentetés: 2016. szeptember 30.

Letöltés (431 KB)

KELER Közérdekű adatszolgáltatás
Megjelentetés: 2016. június 30.

Letöltés (134 KB)

KELER nyilvánosságra hozatal
Megjelentetés: 2016. március 31.

Letöltés (428 KB)

KELER nyilvánosságra hozatal
Megjelentetés: 2016. február 29.

Letöltés (428 KB)

KELER Javadalmazási Bizottsága - 2016

Letöltés (178 KB)

KELER nyilvánosságra hozatal
Megjelentetés: 2016. január 29.

Letöltés (426 KB)

KELER nyilvánosságra hozatal
Megjelentetés: 2015. október 31.

Letöltés (431 KB)

KELER Javadalmazási Politikája
Hatályba lépés: 2015. október 17.  

Letöltés (313 KB)

KELER nyilvánosságra hozatal
Megjelentetés: 2015. január 29.

Letöltés (101 KB)

KELER Javadalmazási Bizottsága - 2015 

Megjelentetés: 2015. január 29.

Letöltés (365 KB)
Hatályos

2011. évi CXII. törvény alapján megjelenítendő listák a nettó 5 millió Ft feletti beszerzésekről

Letöltés (87 KB)
Archív

2011. évi CXII. törvény alapján megjelenítendő listák a nettó 5 millió Ft feletti beszerzésekről

Letöltés (86 KB)

2011. évi CXII. törvény alapján megjelenítendő listák a nettó 5 millió Ft feletti beszerzésekről

Letöltés (86 KB)

2011. évi CXII. törvény alapján megjelenítendő listák a nettó 5 millió Ft feletti beszerzésekről

Letöltés (84 KB)

2011. évi CXII. törvény alapján megjelenítendő listák a nettó 5 millió Ft feletti beszerzésekről

Letöltés (84 KB)

2011. évi CXII. törvény alapján megjelenítendő listák a nettó 5 millió Ft feletti beszerzésekről

Letöltés (84 KB)

2011. évi CXII. törvény alapján megjelenítendő listák a nettó 5 millió Ft feletti beszerzésekről

Letöltés (236 KB)

2011. évi CXII. törvény alapján megjelenítendő listák a nettó 5 millió Ft feletti beszerzésekről

 

Letöltés (82 KB)

2011. évi CXII. törvény alapján megjelenítendő listák a nettó 5 millió Ft feletti beszerzésekről

 

Letöltés (303 KB)

2011. évi CXII. törvény alapján megjelenítendő listák a nettó 5 millió Ft feletti beszerzésekről

 

Letöltés (81 KB)

2011. évi CXII. törvény alapján megjelenítendő listák a nettó 5 millió Ft feletti beszerzésekről

 

Letöltés (81 KB)

2011. évi CXII. törvény alapján megjelenítendő listák a nettó 5 millió Ft feletti beszerzésekről

Letöltés (80 KB)

2011. évi CXII. törvény alapján megjelenítendő listák a nettó 5 millió Ft feletti beszerzésekről

Letöltés (87 KB)

2011. évi CXII. törvény alapján megjelenítendő listák a nettó 5 millió Ft feletti beszerzésekről

 

Letöltés (80 KB)

2011. évi CXII. törvény alapján megjelenítendő listák a nettó 5 millió Ft feletti beszerzésekről

 

Letöltés (80 KB)

2011. évi CXII. törvény alapján megjelenítendő listák a nettó 5 millió Ft feletti beszerzésekről

Letöltés (78 KB)

2011. évi CXII. törvény alapján megjelenítendő listák a nettó 5 millió Ft feletti beszerzésekről

Letöltés (291 KB)

2011. évi CXII. törvény alapján megjelenítendő listák a nettó 5 millió Ft feletti beszerzésekről

Letöltés (287 KB)

2011. évi CXII. törvény alapján megjelenítendő listák a nettó 5 millió Ft feletti beszerzésekről

Letöltés (285 KB)

2011. évi CXII. törvény alapján megjelenítendő listák a nettó 5 millió Ft feletti beszerzésekről

Letöltés (284 KB)

2011. évi CXII. törvény alapján megjelenítendő listák a nettó 5 millió Ft feletti beszerzésekről

Letöltés (76 KB)

2011. évi CXII. törvény alapján megjelenítendő listák a nettó 5 millió Ft feletti beszerzésekről

Letöltés (75 KB)

2011. évi CXII. törvény alapján megjelenítendő listák a nettó 5 millió Ft feletti beszerzésekről

Letöltés (279 KB)

2011. évi CXII. törvény alapján megjelenítendő listák a nettó 5 millió Ft feletti beszerzésekről

Letöltés (276 KB)

2011. évi CXII. törvény alapján megjelenítendő listák a nettó 5 millió Ft feletti beszerzésekről

Letöltés (204 KB)

2011. évi CXII. törvény alapján megjelenítendő listák a nettó 5 millió Ft feletti beszerzésekről

Letöltés (269 KB)

2011. évi CXII. törvény alapján megjelenítendő listák a nettó 5 millió Ft feletti beszerzésekről

Letöltés (268 KB)

2011. évi CXII. törvény alapján megjelenítendő listák a nettó 5 millió Ft feletti beszerzésekről

Letöltés (267 KB)

2011. évi CXII. törvény alapján megjelenítendő listák a nettó 5 millió Ft feletti beszerzésekről

Letöltés (266 KB)

2011. évi CXII. törvény alapján megjelenítendő listák a nettó 5 millió Ft feletti beszerzésekről

Letöltés (265 KB)

2011. évi CXII. törvény alapján megjelenítendő listák a nettó 5 millió Ft feletti beszerzésekről

Letöltés (264 KB)

2011. évi CXII. törvény alapján megjelenítendő listák a nettó 5 millió Ft feletti beszerzésekről

Letöltés (263 KB)

2011. évi CXII. törvény alapján megjelenítendő listák a nettó 5 millió Ft feletti beszerzésekről

Letöltés (193 KB)

2011. évi CXII. törvény alapján megjelenítendő listák a nettó 5 millió Ft feletti beszerzésekről

Letöltés (182 KB)

2011. évi CXII. törvény alapján megjelenítendő listák a nettó 5 millió Ft feletti beszerzésekről

Letöltés (135 KB)

2011. évi CXII. törvény alapján megjelenítendő listák a nettó 5 millió Ft feletti beszerzésekről

Letöltés (177 KB)

2011. évi CXII. törvény alapján megjelenítendő listák a nettó 5 millió Ft feletti beszerzésekről

Letöltés (127 KB)

2011. évi CXII. törvény alapján megjelenítendő listák a nettó 5 millió Ft feletti beszerzésekről

Letöltés (131 KB)

2011. évi CXII. törvény alapján megjelenítendő listák a nettó 5 millió Ft feletti beszerzésekről

Letöltés (131 KB)

2011. évi CXII. törvény alapján megjelenítendő listák a nettó 5 millió Ft feletti beszerzésekről

Letöltés (214 KB)

2011. évi CXII. törvény alapján megjelenítendő listák a nettó 5 millió Ft feletti beszerzésekről

Letöltés (120 KB)

2011. évi CXII. törvény alapján megjelenítendő listák a nettó 5 millió Ft feletti beszerzésekről

Letöltés (110 KB)

2011. évi CXII. törvény alapján megjelenítendő listák a nettó 5 millió Ft feletti beszerzésekről

Letöltés (109 KB)

2011. évi CXII. törvény alapján megjelenítendő listák a nettó 5 millió Ft feletti beszerzésekről

Letöltés (119 KB)

2011. évi CXII. törvény alapján megjelenítendő listák a nettó 5 millió Ft feletti beszerzésekről

Letöltés (118 KB)

2011. évi CXII. törvény alapján megjelenítendő listák a nettó 5 millió Ft feletti beszerzésekről

Letöltés (118 KB)

2011. évi CXII. törvény alapján megjelenítendő listák a nettó 5 millió Ft feletti beszerzésekről

Letöltés (104 KB)

2011. évi CXII. törvény alapján megjelenítendő listák a nettó 5 millió Ft feletti beszerzésekről

Letöltés (108 KB)

2011. évi CXII. törvény alapján megjelenítendő listák a nettó 5 millió Ft feletti beszerzésekről

Letöltés (106 KB)

2011. évi CXII. törvény alapján megjelenítendő listák a nettó 5 millió Ft feletti beszerzésekről

Letöltés (105 KB)

2011. évi CXII. törvény alapján megjelenítendő listák a nettó 5 millió Ft feletti beszerzésekről

Letöltés (128 KB)

2011. évi CXII. törvény alapján megjelenítendő listák a nettó 5 millió Ft feletti beszerzésekről

Letöltés (131 KB)