Részvényesek részére

Ellenérték-kifizetés

A KELER a mellékelt táblázatban szereplő társaságok által kibocsátott, cserére, illetve dematerializálásra be nem nyújtott, érvénytelenné nyilvánított részvények ellenértékét fizeti ki az arra jogosult részvénytulajdonosok részére. A táblázatban szereplő értékek az egy darab, tehát egységnyi névértékű részvény után fizetendő bruttóösszegek, melyekből jogszabályban meghatározott esetekben adó, illetve járulék levonására kerül sor.

A kifizetéseket személyesen lehet kezdeményezni a KELER Zrt. Társasági események és kibocsátói osztály ügyfélszolgálatán. Ha a részvény tulajdonosa személyesen nem tud megjelenni az ügyintézés során, akkor teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazás alapján képviselője is eljárhat.

Ügyintézéshez szükséges iratok:

  • magánszemély esetén: részvény, személyi igazolvány, adóazonosító szám, lakcímkártya, Magyarországon vezetett lakossági folyószámla szám, amennyiben szükséges, jogerős hagyatéki végzés

Amennyiben tulajdonos nem személyesen jár el, az érvényes meghatalmazásban a kötelező tartalmi elemeken túl - szerepelnie kell: a részvényes (örökös) nevének, címének, születési idejének, helyének, születéskori nevének, anyja nevének, személyi igazolvány számának, adóazonosító számának, állampolgárságának. A meghatalmazást két tanúval hitelesíttetni szükséges. A nem magyarországi keltezés esetén konzulátusi hitelesítés szükséges a meghatalmazásra.

  • jogi személy részvényes esetén: részvény, cégkivonat, aláírási címpéldány, a megjelenő személyre vonatkozó meghatalmazás.

Ügyfélszolgálat

A kifizetéseket személyesen lehet kezdeményezni a KELER Zrt. Társasági események és kibocsátói osztály ügyfélszolgálatán. Ha a részvény tulajdonosa személyesen nem tud megjelenni az ügyintézés során, akkor teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazás alapján képviselője is eljárhat.

Társasági Események és Kibocsátói Osztály Ügyfélszolgálati nyitva tartás:

Hétfőtől péntekig 09:00 és 15:00 óra között.


Osztalékfizetés

A KELER Zrt. a mellékelt táblázatban szereplő kibocsátók megbízása alapján a feltüntetett üzleti évek után fizet ki osztalékot. Az osztalék számfejtése során jogszabályban meghatározott esetekben adó illetve járulék kerül levonásra.

További információ:
Telefon:
+36 1 483 6320
+36 1 483 6251 
+36 1 483 6289 
E-mail: