Részvényesek részére

Ellenérték-kifizetés

A KELER a mellékelt táblázatban szereplő társaságok által kibocsátott, cserére, illetve dematerializálásra be nem nyújtott, érvénytelenné nyilvánított részvények ellenértékét fizeti ki az arra jogosult részvénytulajdonosok részére. A táblázatban szereplő értékek az egy darab, tehát egységnyi névértékű részvény után fizetendő bruttóösszegek, melyekből jogszabályban meghatározott esetekben adó, illetve járulék levonására kerül sor.

Osztalék-kifizetés

A KELER a mellékelt táblázatban szereplő társaságok megbízása alapján a feltüntetett üzleti évek után fizet ki az osztalékot. A feltüntetett összegekből jogszabályban meghatározott esetekben adó, illetve járulék levonására kerül sor.


Ügyfélszolgálat

A kifizetéseket személyesen lehet kezdeményezni a KELER Zrt. Társasági események és kibocsátói osztály ügyfélszolgálatán. Ha a részvény tulajdonosa személyesen nem tud megjelenni az ügyintézés során, akkor teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazás alapján képviselője is eljárhat.

Ügyfélszolgálati nyitva tartás: Hétfőtől péntekig 09:00 és 15:00 óra között.


További információ:
Telefon:
+36 1 483 6253
+36 1 483 6251 
+36 1 483 6289 
E-mail: kibo@keler.hu