Fizikai értékpapírok kezelése

Nyomdai értékpapírok befogadása és kezelése

Nyomdai úton előállított értékpapírok letéti őrzését a KELER két féle módon kezeli

  1. Gyűjtő elvű letétkezelés: a nyomdai úton előállított, üresre forgatott értékpapírok nyilvántartása, mely esetben a letétbe helyezőnek nem sorszám, hanem alapcímlet szerinti követelési joga áll fenn az általa letétbe helyezett értékpapír vonatkozásában.

  2. Egyedi letétkezelés: a nyomdai úton előállított értékpapírok egyedi letétként történő elhelyezése, mely esetben a letétbe helyező ugyanazon sorszámú értékpapírokat kapja vissza letét kiszolgáltatásakor, mint amelyeket letétbe helyezett.


1. Gyűjtőelvű letétkezelés

  • A nyomdai úton előállított értékpapír-sorozat gyűjtőelvű letétkezelését a részvényesek felé a kibocsátó biztosítja azzal, hogy a KELER felé kezdeményezi a kibocsátó az értékpapír-sorozat befogadását. Az értékpapír befogadása a kibocsátó és a KELER között az értéktárba befogadandó értékpapír-sorozatra és az ahhoz kapcsolódó folyamatos adatszolgáltatására vonatkozóan kibocsátói megállapodás aláírását követően lehetséges. A KELER weblapján közzéteszi a gyűjtőelven kezelt értékpapír-sorozatok listáját. A befektetők az értékpapír-számlavezetőjükön keresztül kezdeményezhetik az értékpapírjaik KELER-be történő beszállítását, értékpapírszámlájukon történő jóváírását, majd letétkezelését.

2. Egyedi letétkezelés

  • A KELER a belföldön kibocsátott értékpapírokat (ideértve a közraktári jegyet) az ügyféllel aláírt egyedi letétkezelési megállapodás alapján kezeli letétként és tartja nyilván egyedi letéti számlán.

A nyomdai úton előállított értékpapírokhoz kapcsolódó további szolgáltatások

A KELER a gyűjtőelvű letétkezelésben lévő értékpapír-sorozatok esetén vállalja a Kibocsátó megbízása alapján osztalék, hozam- és kamatfizetéshez kapcsolódó szelvényvágási tevékenységek elvégzését, valamint értékpapírok és szelvények érvénytelenítését és megsemmisítését.

Mit kell tennie az ügyfélnek, ha a szolgáltatást igénybe kívánja venni?

A Kibocsátó ez irányú szándékáról levélben értesíti a Társasági események és kibocsátói osztály munkatársait, akik felveszik a kapcsolatot a képviselővel és bekérik az eljáráshoz szükséges dokumentumokat.


További információ:
Társasági események és kibocsátói osztály
E-mail:


Kapcsolódó letölthető dokumentumok:
Kibocsátói megállapodás
Gyűjtőelvű nyilvántartásra történő értékpapír-befogadáshoz szükséges dokumentumlista
A KELER-be gyűjtőelvű tárolásra befogadott nyomdai úton előállított részvény sorozatok


Hasznos linkek:
ISIN azonosító kiadás
KELER képes értékpapírok TESEM feldolgozása
Dematerializált úton előállított értékpapírok kezelése