Társasági események kezelése

Belföldi társasági események kezelése nem rezidens ügyfél részére 

A KELER az általa letétkezelt ügyfelek értékpapírszámláján lévő magyar értékpapírokra a különböző társasági események vonatkozásában biztosítja az értékpapírokhoz kapcsolt jogok érvényesítését (ún. asset servicing).

A szolgáltatás kiterjed a társasági események közzétételeinek nyomon követésétől, az ügyfelekkel és a kibocsátókkal történő kapcsolattartáson, az események feldolgozásán keresztül azok végrehajtásáig. Az asset servicing tevékenység magában foglalja továbbá az osztalék és kamatjövedelmek beszedését, közgyűléseken való részvétel és szavazás meghatalmazott útján történő biztosítását („proxy voting”), az adó-visszaigénylésekkel kapcsolatos asszisztenciát, valamint a választható eseményeken való részvétel elősegítését (pl. dokumentumok fordítása, hitelesítése).


Külföldi értékpapírokra vonatkozó társasági események kezelése 

A KELER az ügyfél külföldi értékpapírjaira vonatkozóan mindazon társasági eseményeken való „részvételt” biztosítja, melyet a KELER külső számlavezetője nyújt az adott értékpapírokra.

Társasági eseményen azon ügyfelek jogosultak részt venni, akik az adott esemény fordulónapján az érintett értékpapírokban elszámolt egyenleggel rendelkeztek, illetve egyes külföldi piacok esetében azon ügyfelek, akik az értékpapír vételi (egyes esetekben eladási) ügylet adatai (ügylet kötésének napja, ex-napja, elszámolási napja)  értelmében az értékpapírok birtokosai voltak, de az elszámolás még nem történt meg a külső számlavezető rendszerében.

A KELER a külső számlavezetőjétől kapott információk alapján tájékoztatja az ügyfeleket az esemény típusáról, a kiemelt napokról, a lebonyolítás menetéről. A külföldi értékpapírok társasági eseményeinek kiemelt napjai és a társasági esemény lebonyolításának menete nem (feltétlenül) egyeznek meg a magyar értékpapírokra vonatkozóan használatos eljárási renddel.