Tájékoztató a személyes adatok kezeléséről, képmás, hangfelvétel készítéséről és felhasználásáról


Ezúton tájékoztatjuk, hogy a KELER Központi Értéktár Zrt. (székhely: 1074 Budapest, Rákóczi út 70-72., az adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: ) és a KELER KSZF Zrt. (székhely: 1074 Budapest, Rákóczi út 70-72, az adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: ) (a továbbiakban együtt: KELER) az Ön által látogatott rendezvényen kép és hangfelvételt készít.

Ön a rendezvény látogatásával, azon történő részvételével, mint aktív magatartásával – amennyiben nem tiltakozik az adatkezelés ellen – az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (a továbbiakban: GDPR) 6. cikk (1) bekezdés a) pontja és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 2:48. §-a alapján hozzájárul a kép és hangfelvétel készítéséhez, tárolásához, valamint annak felhasználásához.

Amennyiben Ön a kép és hangfelvétel készítéséhez, tárolásához, valamint felhasználásához NEM JÁRUL HOZZÁ, azaz tiltakozik az adatkezelés ellen, kérjük a regisztrációkor ezen tény regisztrációt végző személy felé történő jelzését. A jelzést követően a regisztrációt végzők megkülönböztető jelzést (ti. nyakba akasztó) adnak át Önnek, amely viselésével kifejezi az adatkezelés elleni tiltakozást.

Felhívjuk figyelmét, hogy a résztvevők nagy számára tekintettel a hozzájárulás megtagadását, azaz az adatkezelés elleni tiltakozást akkor tudjuk maradéktalanul figyelembe venni és ennek megfelelően eljárni, ha Ön a megkülönböztető jelzést a rendezvény teljes tartama alatt viseli.

Felhívjuk figyelmét, hogy a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 2:48. § (2) bekezdése alapján az Ön hozzájárulása nem szükséges felvétel elkészítéséhez és felhasználásához tömegfelvétel esetén.
A személyes adatok kezeléséhez kapcsolódó adatkezelési tájékoztató az alábbi helyen érhető el:
Adatvédelem