Formanyomtatványok


A Partner által benyújtandó dokumentumok bekérése a mindenkor hatályos Általános Üzletszabályzat alapján történik, a részletekkel és a szükséges példányszámokkal kapcsolatban kérjük, vegye fel a kapcsolatot a KELER Központi Ügyfélszolgálatával.

A szerződő fél törzsadatai
elektronikusan kitölthető magyar-angol nyelvű verzió

Hatálybalépés dátuma: 2021. február 15.

 

Letöltés (731 KB)

A szerződő fél törzsadatai gázpiaci klíringtagok és energiapiaci alklíringtagok számára
elektronikusan kitölthető magyar-angol nyelvű verzió

Hatálybalépés dátuma: 2020. július 1.

 

Letöltés (754 KB)

Aláírás bejelentő lap KELER számlavezetők részére
elektronikusan kitölthető magyar-angol nyelvű verzió

 

Letöltés (659 KB)

37. sz. szerződés / 1. sz. melléklet - CAPS - Felhasználó adatlap
elektronikusan kitölthető formátum

Hatálybalépés dátuma: 2020. szeptember 3.

 

Letöltés (773 KB)

37. sz. szerződés / 2. sz. melléklet - CAPS - Tanúsítvány-kezelési és azonosítási adatlap
elektronikusan kitölthető formátum

Hatálybalépés dátuma: 2020. szeptember 3.

 

Letöltés (707 KB)

37. sz. szerződés / 3. sz. melléklet - CAPS - Értékpapírszámlára vonatkozó rendelkezések
elektronikusan kitölthető formátum

Hatálybalépés dátuma: 2020. szeptember 3.

 

Letöltés (767 KB)

37. sz. szerződés / 4. sz. melléklet - CAPS - SWIFT használatára vonatkozó rendelkezések értékpapírszámla tulajdonosok részére
elektronikusan kitölthető formátum

Hatálybalépés dátuma: 2020. szeptember 3.

 

Letöltés (796 KB)

37. sz. szerződés / 5. sz. melléklet - CAPS - SWIFT használatára vonatkozó rendelkezések kibocsátók részére
elektronikusan kitölthető formátum

Hatálybalépés dátuma: 2020. szeptember 3.

 

Letöltés (783 KB)

Hozzáférési kérdőív
elektronikusan kitölthető formátum

Letöltés (1049 KB)

1. számú melléklet - Hozzáférési kérelem Résztvevők, Központi értéktárak közötti kapcsolat létrehozására irányuló kéréshez vagy központi értéktár és egyéb piaci infrastruktúra közötti hozzáférésre irányuló kéréshez
elektronikusan kitölthető formátum

 

Letöltés (637 KB)

2. Számla-jóváírási adatok jegyzéke

Letöltés (320 KB)

3. Demat esemény megrendelő értékpapír sorozatra

Letöltés (355 KB)

4. Számlatulajdonosi nyilatkozat és visszatranszfer igény

Letöltés (141 KB)

6. Számlatulajdonosi nyilatkozat részleges törléshez

Letöltés (153 KB)

7. Kibocsátói nyilatkozat nyilvánosan forgalomba hozott értékpapírra

Letöltés (175 KB)

8/c. Kibocsátói nyilatkozat alaptőke befizetéséről befektetési jegyhez

Letöltés (277 KB)

9. Kibocsátói nyilatkozat átalakítás esetén átváltási arányról

Letöltés (296 KB)

10. Kibocsátói nyilatkozat dematerializált értékpapír törlése esetén kötelezettség teljesítésről

Letöltés (177 KB)

11. Újraelosztás

Letöltés (204 KB)

12. Kibocsátói rendelkezés Demat eseményhez

Letöltés (249 KB)

14. Jogi képviselő nyilatkozata befektetési jegy demat eseményei vonatkozásában

Letöltés (335 KB)

Okirat-minta nyílt végű befektetési alap befektetési jegyéhez (sorozat első kibocsátása esetén)

Letöltés (253 KB)

Okirat-minta nyílt végű befektetési alap befektetési jegyéhez (okirat csere esetén)

Letöltés (253 KB)

Okirat-minta nyílt végű befektetési alap befektetési jegyéhez (zárt végű alap nyílt végűvé alakításából adódó változás miatti okiratcsere esetén)

Letöltés (141 KB)

Okirat-minta zárt végű befektetési alap befektetési jegyéhez (sorozat első kibocsátása és rábocsátása esetén)

Letöltés (307 KB)

Okirat-minta zárt végű befektetési alap befektetési jegyéhez (okirat csere esetén)

Letöltés (259 KB)

Okirat-minta zárt végű befektetési alap ideiglenes befektetési jegyéhez (sorozat első kibocsátása és rábocsátása esetén)

Letöltés (259 KB)

Okirat minta - Ptk. hatálya alatt kibocsátott dematerializált értékpapírról (sorozat első kibocsátása esetén)

Letöltés (251 KB)

2. Számla-jóváírási adatok jegyzéke

Letöltés (320 KB)

3. Demat esemény megrendelő értékpapír sorozatra

Letöltés (355 KB)

4. Számlatulajdonosi nyilatkozat és visszatranszfer igény

Letöltés (141 KB)

6. Számlatulajdonosi nyilatkozat részleges törléshez

Letöltés (153 KB)

7. Kibocsátói nyilatkozat nyilvánosan forgalomba hozott értékpapírra

Letöltés (175 KB)

8/b. Kibocsátói nyilatkozat jegyzési eredményről kötvényhez

Letöltés (269 KB)

9. Kibocsátói nyilatkozat átalakítás esetén átváltási arányról

Letöltés (296 KB)

10. Kibocsátói nyilatkozat dematerializált értékpapír törlése esetén kötelezettség teljesítésről

Letöltés (177 KB)

11. Újraelosztás

Letöltés (204 KB)

12. Kibocsátói rendelkezés Demat eseményhez

Letöltés (249 KB)

15. Jogi képviselő nyilatkozata hitelviszonyt megtestesítő értékpapír demat eseményeivel kapcsolatban

Letöltés (898 KB)

Okirat-minta kötvényhez

Letöltés (160 KB)

Okirat-minta jelzáloglevélhez

Letöltés (116 KB)

Előirányzott esedékességi napokat tartalmazó Excel-táblázat leírása

Letöltés (138 KB)

2. Számla-jóváírási adatok jegyzéke

Letöltés (320 KB)

3. Demat esemény megrendelő értékpapír sorozatra

Letöltés (355 KB)

4. Számlatulajdonosi nyilatkozat és visszatranszfer igény

Letöltés (141 KB)

5. Kibocsátói nyilatkozat dematerializált részvény-sorozat nyomdai úton előállított részvény-sorozattá történő átalakítása esetén

Letöltés (391 KB)

6. Számlatulajdonosi nyilatkozat részleges törléshez

Letöltés (153 KB)

7. Kibocsátói nyilatkozat nyilvánosan forgalomba hozott értékpapírra

Letöltés (175 KB)

8/a. Kibocsátói nyilatkozat alaptőke befizetéséről részvényhez

Letöltés (278 KB)

9. Kibocsátói nyilatkozat átalakítás esetén átváltási arányról

Letöltés (296 KB)

10. Kibocsátói nyilatkozat dematerializált értékpapír törlése esetén kötelezettség teljesítésről

Letöltés (177 KB)

11. Újraelosztás

Letöltés (204 KB)

12. Kibocsátói rendelkezés Demat eseményhez

Letöltés (249 KB)

13. Jogi képviselő nyilatkozata dematerializált részvények demat eseményeivel kapcsolatban

Letöltés (333 KB)

Okirat-minta részvényhez

Letöltés (150 KB)

Okirat-minta ideiglenes részvényhez

Letöltés (149 KB)

Okirat-minta részvény okiratcserére

Letöltés (151 KB)

Értékpapír zárolás feloldási adatlap
MNB Befektetési Alapok részére Fedezett Hitelügylethez kapcsolódóan

Letöltés (23 KB)

Értékpapír zárolás feloldási adatlap
MNB Befektetési Alapok részére Fedezett Hitelügylethez kapcsolódóan

Letöltés (248 KB)

Befektetési jegy napi rábocsátása / törlése
Kiegyenlítési megbízás formanyomtatvány

Letöltés (735 KB)

Értékpapír kiegyenlítési megbízás

Letöltés (716 KB)

Kiegyenlítési megbízás módosítás/törlés formanyomtatvány

Letöltés (730 KB)

Adatlap a számlavezetéshez és az ügyfélkommunikációs rendszerek igénybe vételéhez szükséges adatok módosításáról

Letöltés (1288 KB)

Alszámlanyitási és -módosítási adatlap

Letöltés (53 KB)

Igénylőlap értékpapírszámlán történő zárolásra, feloldásra és elvonásra

Letöltés (701 KB)

KID és letéti igazolás átvételére szóló meghatalmazás

Letöltés (143 KB)

Külföldi értékpapír szállítási bizonylat

Letöltés (699 KB)

Értéktári beszállítást igénylő bizonylat

Letöltés (332 KB)

Értéktári kiszállítást igénylő bizonylat

Letöltés (325 KB)

Kiszervezési tájékoztató

Letöltés (125 KB)

Kibocsátói megbízás érvénytelenített értékpapír kiadására

Letöltés (103 KB)

Kibocsátói megbízás értékpapír érvénytelenítésére

Letöltés (106 KB)

Kibocsátói Megbízás - Értékpapír érvénytelenítésére és érvénytelen értékpapír kiadására

Letöltés (104 KB)

Nyilatkozat szociális hozzárulás fizetési felső határ

Letöltés (266 KB)

Tájékoztató a CRS és FATCA szabályokról

Letöltés (246 KB)

FATCA és CRS nyilatkozat
elektronikusan kitölthető formátum

 

Letöltés (802 KB)

Kibocsátói nyilatkozat adatszolgáltatói megbízott személyére
elektronikusan kitölthető formátum

Letöltés (625 KB)
Letöltés (25 KB)

Fizetés véglegessége - Adatlap
elektronikusan kitölthető magyar-angol nyelvű verzió

 

Letöltés (536 KB)

Fizetés véglegessége - Meghatalmazás
elektronikusan kitölthető magyar-angol nyelvű verzió

 

Letöltés (550 KB)

Nyilatkozat - Közvetett Résztvevő ellen indított fizetést korlátozó eljárásban érintett Képviseletében
elektronikusan kitölthető formátum

 

Letöltés (171 KB)

Finality Adatlap - Közvetett résztvevő bejelentéséhez

elektronikusan kitölthető magyar-angol nyelvű verzió

Letöltés (677 KB)

FTT Corporate actions

Letöltés (10 KB)

FTT Declaration (XETRA trades)

Letöltés (13 KB)

FTT Declaration and feedback files

Letöltés (26 KB)

Latest FTT impacted ISINs list

Letöltés (14 KB)

Eligible companies

Letöltés (28 KB)

FTT-example of a declaration

Letöltés (1190 KB)

FTT-example of a declaration II.

Letöltés (625 KB)

Felhatalmazas Clearstream Citibank

Letöltés (121 KB)

1. Adatlap a már ISN kóddal rendelkező nyomdai értékpapírok és a nem keletkeztetett dematerializált értékpapírok kibocsátói adataiban és értékpapír adataiban bekövetkezett változások bejelentésére

Letöltés (887 KB)

2. Kibocsátói korlátozás az eISIN alkalmazáshoz a Kibocsátó nevében eljárni jogosultak bejelentése

Letöltés (151 KB)

3. Adatlap értékpapírkód (ISIN azonosító) kiadásához részvény esetén

Letöltés (240 KB)

4. Adatlap értékpapírkód (ISIN azonosító) kiadásához hitelviszonyt megtestesítő értékpapír esetén

Letöltés (247 KB)

5. Adatlap értékpapírkód (ISIN azonosító) kiadásához befektetési jegy, ideiglenes befektetési jegy esetén 

Letöltés (239 KB)

6. Adatlap értékpapírkód (ISIN azonosító) kiadásához egyéb értékpapír esetén 

Letöltés (368 KB)

7. Szektorkód tájékoztató

Letöltés (143 KB)

8. Adatlap értékpapírkód (ISIN azonosító) kiadásához egyéb tőzsdei termék esetén 

Letöltés (275 KB)

9. Kiegészítő adatok hitelviszonyt megtestesítő értékpapír esetén

Letöltés (419 KB)

10. sz. szerződés / 2. számú melléklet - Személyi adatlap a KID rendszer felhasználói jogosultságainak definiálásához
elektronikusan kitölthető magyar-angol nyelvű verzió

Hatálybalépés dátuma: 2024. április 1.

Letöltés (691 KB)

10. sz. szerződés / 3. számú melléklet - Egyéni személyi adatlap a KID rendszer felhasználói jogosultságainak definiálásához
elektronikusan kitölthető magyar-angol nyelvű verzió

Hatálybalépés dátuma: 2024. április 1.

Letöltés (673 KB)

KID és letéti igazolás átvételére szóló meghatalmazás

Letöltés (143 KB)

Adatlap a KIS rendszer jelszó policy beállításához

Letöltés (184 KB)

Nyilatkozat KKV-minősítésről
elektronikusan kitölthető formátum

Letöltés (680 KB)

Kérelem a Budapesti Értéktőzsdére bevezetésre kerülő certificate/warrant termék tőzsdei elszámolására

 

Letöltés (108 KB)

16. sz. szerződés / 2. sz. melléklet - Adatlap a Trade Reporting (MiFIR/APA) felhasználók adatainak módosításához

elektronikusan kitölthető magyar-angol nyelvű verzió

 

Letöltés (757 KB)

Szankciós KYC nyilatkozat (elektronikusan kitölthető formátum)

Letöltés (684 KB)

Tényleges tulajdonosi és kiemelt közszereplő nyilatkozat

elektronikusan kitölthető formátum

Letöltés (277 KB)

Hirdetmény a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzését célzó szabályokról

 

Letöltés (120 KB)

Pénzmosás - Adatlap
elektronikusan kitölthető formátum

Letöltés (557 KB)

Adatlap reverse billing szolgáltatás igénybe vételére vonatkozóan
elektronikusan kitölthető magyar-angol nyelvű verzió

Letöltés (637 KB)

A szerződő fél törzsadatai
elektronikusan kitölthető magyar-angol nyelvű verzió

Hatálybalépés dátuma: 2021. február 15.

 

Letöltés (731 KB)

A szerződő fél törzsadatai gázpiaci klíringtagok és energiapiaci alklíringtagok számára
elektronikusan kitölthető magyar-angol nyelvű verzió

Hatálybalépés dátuma: 2020. július 1.

 

Letöltés (754 KB)

Nyilatkozat a KELER KSZF által a kereskedési adattárház felé továbbított jelentésről
elektronikusan kitölthető magyar-angol nyelvű verzió

 

Letöltés (546 KB)

Nyilatkozat a KELER KSZF által előállított EMIR szerinti bejelentési kötelezettség teljesítésére alkalmas kivonatról

 

Letöltés (319 KB)

Statement on the statement created by KELER CCP that is suitable to meet the reporting obligation pursuant to EMIR

 

Letöltés (311 KB)

Nyilatkozat a KELER KSZF által a kereskedési adattárház felé továbbított jelentésről
(Klíringtagok részére)

 

Letöltés (278 KB)

Statement on the report forwarded by KELER CCP to the Trade Repository
(for Clearing Members)

 

Letöltés (238 KB)

Nyilatkozat a KELER KSZF által a kereskedési adattárház felé továbbított jelentésről
(Energiapiaci Alklíringtagok részére)

 

Letöltés (218 KB)

Statement on the report forwarded by KELER CCP to the Trade Repository
(for Energy Market Non-Clearing Members)

 

Letöltés (214 KB)

Nyilatkozat  a KELER KSZF által a kereskedési adattárház felé továbbított jelentésről
(Gázpiaci Klíringtagok részére)

 

Letöltés (201 KB)

Statement on the report forwarded by KELER CCP to the Trade Repository
(for Gas Market Clearing Members)

 

Letöltés (215 KB)

Nyilatkozat a KELER KSZF által, a Klíringtag és megbízója közötti ügyletek lejelentéséhez szükséges jelentések kereskedési adattár felé történő automatikus feltöltéséről
(Klíringtagok részére)

 

Letöltés (194 KB)

Statement on automatized uploading of the reports on trades among clearing members and its clients by KELER CCP towards trade repository
(for Clearing Members)

 

Letöltés (191 KB)

1. Tulajdonosi megfeleltetés kibocsátó általi megrendelése

Letöltés (953 KB)

2. Visszamenőleges időpontra vonatkozó tulajdonosi megfeleltetés megrendelése

Letöltés (765 KB)

3. HEADER szerkezet leírás

Letöltés (154 KB)

4. Kifizetéshez kapcsolódó kibocsátói rendelkezés dematerializált értékpapír-sorozathoz

Letöltés (845 KB)

5. Rendelkezés a kifizetéssel járó társasági eseményekhez rendelt bankszámlaszámokról

Letöltés (177 KB)

6. Igazoláskérés dematerializált értékpapír-sorozatról és központi értékpapír nyilvántartás adatairól

elektronikusan kitölthető formátum

Letöltés (699 KB)

Ügyfél által kezdeményezett üzemidő-hosszabbítási kérelem

Letöltés (217 KB)
Letöltés (310 KB)

13. sz. szerződés / 1. sz. melléklet - WARP - Felhasználó adatlap
elektronikusan kitölthető formátum

Hatálybalépés dátuma: 2017. szeptember 1.

 

Letöltés (761 KB)

13. sz. szerződés / 2. sz. melléklet - WARP - Tanúsítvány-kezelési és azonosítási adatlap
elektronikusan kitölthető formátum

Hatálybalépés dátuma: 2017. szeptember 1.

 

Letöltés (690 KB)

13. sz. szerződés / 3. sz. melléklet - WARP - Értékpapírszámlára vonatkozó rendelkezések
elektronikusan kitölthető formátum

Hatálybalépés dátuma: 2017. szeptember 1.

 

Letöltés (747 KB)