Formanyomtatványok


A Partner által benyújtandó dokumentumok bekérése a mindenkor hatályos Általános Üzletszabályzat alapján történik, a részletekkel és a szükséges példányszámokkal kapcsolatban kérjük, vegye fel a kapcsolatot a KELER Központi Ügyfélszolgálatával.

A szerződő fél törzsadatai
elektronikusan kitölthető magyar-angol nyelvű verzió

Hatálybalépés dátuma: 2017. szeptember 1.

 

Letöltés (761 KB)

Aláírás bejelentő lap dematerializált értékpapírok kezeléséhez

Letöltés (501 KB)

Aláírás bejelentő lap - KELER számlavezetők részére

Letöltés (663 KB)

Befektetési jegy napi keletkeztetése / törlése fizetés ellenében (DVP) - elszámolási jegy

Letöltés (305 KB)

Befektetési jegy napi keletkeztetése / törlése fizetés nélkül (FOP) - elszámolási jegy

Letöltés (300 KB)

WARP instrukció formanyomtatvány

Letöltés (97 KB)

Certifikát befogadására vonatkozó kérelem (magyar nyelvű)

Letöltés (107 KB)

Request for admission of certificates (angol nyelvű)

Letöltés (104 KB)

Tájékoztató

Letöltés (137 KB)
1. Aláírás bejelentő lap dematerializált értékpapírok kezeléséhez

A dematerializált folyamatra és a rendelkezésre bocsátandó dokumentumok körére és formájára részletes leírást tartalmaz az Elszámolóházi leirat a dematerializált értékpapírok kezeléséről szóló dokumentum.
 
Letöltés (501 KB)

2. Kibocsátók által megadandó jóváírási adatokat tartalmazó fájl szerkezet leírása, részvény esetén

Letöltés (271 KB)

3. A számla-jóváírási adatokat tartalmazó adathordozó kísérőjegyzék-minta, részvények esetén

Letöltés (346 KB)

4. Demat esemény megrendelő értékpapír sorozatra, részvények esetén

Letöltés (240 KB)

5. Kibocsátói nyilatkozat dematerializált részvény-sorozat, nyomdai úton előállított részvény-sorozattá történő átalakítás esetén

Letöltés (154 KB)

6. Számlavezetői nyilatkozat részleges törléshez, részvények esetében

Letöltés (151 KB)

7. Nyilatkozat Felszámoló/Végelszámoló részéről, részvények esetében

Letöltés (209 KB)

8. Kibocsátói rendelkezés, részvények esetében

Letöltés (164 KB)

9. Előirányzott esedékességi napokat tartalmazó excel táblázat leírása, részvények esetében

Letöltés (138 KB)

Okirat - minta részvényhez

Letöltés (121 KB)

Okirat - minta ideiglenes részvényhez

Letöltés (96 KB)

Okirat - minta részvényhez a Kibocsátó adataiban történt változás miatti Okirat-csere esetén

Letöltés (122 KB)

Okirat – minta részvényhez a részvénysorozat adataiban történt változás miatt

Letöltés (125 KB)

1. Aláírás bejelentő lap dematerializált értékpapírok kezeléséhez

Letöltés (501 KB)

2. Kibocsátók által megadandó jóváírási adatokat tartalmazó fájl szerkezet leírása, kötvény esetében

Letöltés (271 KB)

3. A számla-jóváírási adatokat tartalmazó adathordozó kísérőjegyzék-minta, kötvény esetében

Letöltés (346 KB)

4. Demat esemény megrendelő értékpapír sorozatra, kötvény esetében

Letöltés (240 KB)

6. Számlavezetői nyilatkozat részleges törléshez, kötvény esetében

Letöltés (151 KB)

7. Nyilatkozat Felszámoló / Végelszámoló részéről, kötvény esetében

 

Letöltés (147 KB)

8. Kibocsátói rendelkezés, kötvény esetében

Letöltés (164 KB)

9. Okirat-minta kötvényhez - keletkeztetés és rábocsátás, kötvény esetében

Letöltés (70 KB)

Nyilatkozat törléshez (minta dokumentum), kötvény esetében

Letöltés (160 KB)

Okirat-minta jelzáloglevélhez, kötvény esetében

Letöltés (117 KB)

Előirányzott esedékességi napokat tartalmazó xls leírása, kötvény esetében

Letöltés (112 KB)

XLS minta kamatfizetés és tőketörlesztéshez, kötvény esetében

Letöltés (25 KB)

Előirányzott esedékességi napokat tartalmazó xls leírása, kötvény esetében

Letöltés (64 KB)

1. Aláírás bejelentő lap dematerializált értékpapírok kezeléséhez

Letöltés (501 KB)

2. Kibocsátók által megadandó jóváírási adatokat tartalmazó fájl szerkezet leírása, befektetési jegy és tőkealapjegy esetén

Letöltés (271 KB)

3. A számla-jóváírási adatokat tartalmazó adathordozó kísérőjegyzék-minta, befektetési jegy és tőkealapjegy esetén

Letöltés (346 KB)

4. Demat esemény megrendelő értékpapír sorozatra, befektetési jegy és tőkealapjegy esetén

Letöltés (240 KB)

5. Alapkezelői nyilatkozat - Dematerializált befektetési jegy, nyomdai úton előűllított részvény-sorozattá történő átalakítás esetén

Letöltés (116 KB)

6. Számlavezetői nyilatkozat részleges törléshez, befektetési jegy és tőkealapjegy esetén

Letöltés (151 KB)

7. Nyilatkozat Felszámoló / Végelszámoló részéről, befektetési jegy és tőkealapjegy esetén

Letöltés (147 KB)

8. Kibocsátói rendelkezés, befektetési jegy és tőkealapjegy esetén

Letöltés (164 KB)

Nyilatkozat törléshez (minta dokumentum), befektetési jegy és tőkealapjegy esetén

Letöltés (160 KB)

12. Okirat-minta nyílt végű befektetési jegyhez – keletkeztetés 

Letöltés (253 KB)

13. Okirat-minta nyílt végű befektetési alap befektetési jegyéhez (okirat csere)

Letöltés (254 KB)

16. Okirat-minta zárt végű befektetési alap befektetési jegyéhez - keletkeztetés, rábocsátás

Letöltés (308 KB)

17. Okirat-minta zárt végű befektetési alap befektetési jegyéhez - okiratcsere

Letöltés (259 KB)

19. Okirat minta zárt végű ideiglenes befektetési jegyhez

Letöltés (259 KB)

Okirat-minta nyíltvégű befektetési alap befektetési jegyéhez Zártvégű Alap nyíltvégűvé alakításából adódó változás miatti Okirat-csere esetén

Letöltés (141 KB)

Okirat-minta - Ptk. hatálya alatt kibocsátott dematerializált értékpapírról(sorozat első kibocsátása esetén), egyéb értékpapírok esetén

Letöltés (251 KB)

Validálás/FOP nyilatkozat

Letöltés (108 KB)

Tőzsdei alklíringtagsági nyilatkozat és bejelentőlap

Letöltés (75 KB)

Alszámlanyitási adatlap

Letöltés (200 KB)

Értékpapírszámla transzfer bizonylat

Letöltés (610 KB)

Giro limitzárolási műveletlap

Letöltés (221 KB)

Giro limit zárfeloldási műveletlap

Letöltés (248 KB)

Bankkártyás zásrolási műveletlap

Letöltés (221 KB)

Bankkártyás zárfeloldási műveletlap

Letöltés (218 KB)

Tőzsdén kívüli kereskedelem értékpapír elszámolási jegy

Letöltés (110 KB)

Igénylőlap értékpapírszámlán történő zárolásra

Letöltés (584 KB)

Igénylőlap értékpapírszámlán történő zárolás feloldására

Letöltés (579 KB)

KID és letéti igazolás átvételére szóló meghatalmazás

Letöltés (145 KB)

Külföldi értékpapír "kiszállítási" bizonylat

Letöltés (106 KB)

Külföldi értékpapír "befogadási" bizonylat

Letöltés (106 KB)

Értéktári beszállítást igénylő bizonylat

Letöltés (332 KB)

Értéktári kiszállítást igénylő bizonylat

Letöltés (326 KB)

Kiszervezési tájékoztató

Letöltés (125 KB)

Kibocsátói megbízás érvénytelenített értékpapír kiadására

Letöltés (103 KB)

Kibocsátói megbízás értékpapír érvénytelenítésére

Letöltés (106 KB)

Kibocsátói Megbízás - Értékpapír érvénytelenítésére és érvénytelen értékpapír kiadására

Letöltés (105 KB)

FATCA adatlap
elektronikusan kitölthető formátum

 

Letöltés (774 KB)

Fizetés véglegessége - Adatlap
elektronikusan kitölthető magyar-angol nyelvű verzió

 

Letöltés (539 KB)

Fizetés véglegessége - Meghatalmazás
elektronikusan kitölthető magyar-angol nyelvű verzió

 

Letöltés (554 KB)

Nyilatkozat - Közvetett Résztvevő ellen indított fizetést korlátozó eljárásban érintett Képviseletében
elektronikusan kitölthető magyar-angol nyelvű verzió

 

Letöltés (171 KB)

FTT Corporate actions

Letöltés (11 KB)

FTT Declaration (XETRA trades)

Letöltés (15 KB)

FTT Declaration and feedback files

Letöltés (27 KB)

Latest FTT impacted ISINs list

Letöltés (15 KB)

Eligible companies

Letöltés (31 KB)

FTT-example of a declaration

Letöltés (1193 KB)

FTT-example of a declaration II.

Letöltés (628 KB)

Felhatalmazas Clearstream Citibank

Letöltés (121 KB)

1. Adatlap a már ISN kóddal rendelkező nyomdai értékpapírok és a nem keletkeztetett dematerializált értékpapírok kibocsátói adataiban és értékpapír adataiban bekövetkezett változások bejelentésére szolgál

Letöltés (174 KB)

2. Kibocsátói korlátozás az eISIN alkalmazáshoz a Kibocsátó nevében eljárni jogosultak bejelentése

Letöltés (151 KB)

3. Adatlap értékpapírkód (ISIN azonosító) kiadásához részvény esetén 

Letöltés (584 KB)

4. Adatlap értékpapírkód (ISIN azonosító) kiadásához hitelviszonyt megtestesítő értékpapír esetén 

Letöltés (604 KB)

5. Adatlap értékpapírkód (ISIN azonosító) kiadásához befektetési jegy, ideiglenes befektetési jegy esetén 

Letöltés (614 KB)

6. Adatlap értékpapírkód (ISIN azonosító) kiadásához egyéb értékpapír esetén 

Letöltés (609 KB)

7. Szektorkód tájékoztató

Letöltés (143 KB)

8. Adatlap értékpapírkód (ISIN azonosító) kiadásához egyéb tőzsdei termék esetén 

Letöltés (276 KB)

Ügyfél által kezdeményezett üzemidő-hosszabbítási kérelem

Letöltés (208 KB)

1. számú melléklet – Adatlap KID regisztrálásához
elektronikusan kitölthető magyar-angol nyelvű verzió

 

Letöltés (614 KB)

2. számú melléklet - Személyi adatlap a KID rendszer felhasználói jogosultságainak definiálásához
elektronikusan kitölthető magyar-angol nyelvű verzió

 

Letöltés (637 KB)

3. számú melléklet - Egyéni személyi adatlap a KID rendszer felhasználói jogosultságainak definiálásához
elektronikusan kitölthető magyar-angol nyelvű verzió

 

Letöltés (607 KB)

KID és letéti igazolás átvételére szóló meghatalmazás

Letöltés (145 KB)

Adatlap a KIS rendszer jelszó policy beállításához

Letöltés (185 KB)

Nyilatkozat KKV-minősítésről

Letöltés (685 KB)

Kérdőív a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységekről

Letöltés (650 KB)

EHO Nyilatkozat

Letöltés (161 KB)

Készpénzkiszállítás

Letöltés (521 KB)

Pénzmosás - tájékoztató

Letöltés (128 KB)

Pénzmosás - Adatlap

Letöltés (395 KB)

Külföldi lakhellyel rendelkező ügyfél nyilatkozata 

Letöltés (254 KB)

Tényleges tulajdonosi és kiemelt közszereplő nyilatkozat

Letöltés (738 KB)

2014 04 09 Számlavezető által kért részvénykönyvi bejegyzéshez kapcsolódó igénybejelentés

Letöltés (164 KB)

2015 01 12 HEADER rekordszerkezet leírás

Letöltés (199 KB)

2015 02 04 Kifizetéshez kapcsolódó kibocsátói rendelkezés dematerializált értékpapír-sorozathoz

Letöltés (232 KB)

2015 02 04 Kifizetéshez kapcsolódó kibocsátói rendelkezés nyomdai értékpapírhoz

Letöltés (839 KB)

2015 Tulajdonosi megfeleltetés kibocsátó általi megrendelése

Letöltés (673 KB)

Visszamenőleges időpontra vonatkozó tulajdonosi megfeleltetés megrendelése

Letöltés (241 KB)

Igazoláskérés dematerializált értékpapír-sorozatról és központi értékpapír nyilvántartás adatairól

Letöltés (72 KB)

Rendelkezés a kifizetéssel járó társasági eseményekhez rendelt bankszámlaszámokról

Letöltés (218 KB)

Formanyomtatvány a kapcsolattartó bejelentésére

Letöltés (255 KB)

Nyilatkozat számlázáshoz

Letöltés (169 KB)

Nyilatkozat a KELER KSZF által a kereskedési adattárház felé továbbított jelentésről
elektronikusan kitölthető magyar-angol nyelvű verzió

 

Letöltés (549 KB)

Nyilatkozat a KELER KSZF által előállított EMIR szerinti bejelentési kötelezettség teljesítésére alkalmas kivonatról 

Letöltés (319 KB)

Statement on the statement created by KELER CCP that is suitable to meet the reporting obligation pursuant to EMIR 

Letöltés (311 KB)

Nyilatkozat  a KELER KSZF által a kereskedési adattárház felé továbbított jelentésről (klíringtagok részére)

Letöltés (279 KB)

Statement on the report forwarded by KELER CCP to the Trade Repository (for clearing members

Letöltés (238 KB)

Nyilatkozat  a KELER KSZF által a kereskedési adattárház felé továbbított jelentésről (energiapiaci alklíringtagok részére)

Letöltés (218 KB)

Statement on the report forwarded by KELER CCP to the Trade Repository (for energy market non-clearing members)

Letöltés (214 KB)

Nyilatkozat  a KELER KSZF által a kereskedési adattárház felé továbbított jelentésről (gázpiaci klíringtagok részére)

Letöltés (201 KB)

Statement on the report forwarded by KELER CCP to the Trade Repository (for gas market clearing members

Letöltés (215 KB)

Nyilatkozat a KELER KSZF által, a Klíringtag és megbízója közötti ügyletek lejelentéséhez szükséges jelentések kereskedési adattár felé történő automatikus feltöltéséről (klíringtagok részére)

Letöltés (194 KB)

Statement on automatized uploading of the reports on trades among clearing members and its clients by KELER CCP towards trade repository (for clearing members)

Letöltés (191 KB)

US TAX - W 8BEN Certificate of Foreign Status of Beneficial Owner for United States Tax Withholding

Letöltés (64 KB)

Regisztrációs lap kedvezményes adózáshoz, amerikai adózás

Letöltés (180 KB)
Letöltés (172 KB)