Formanyomtatványok


A Partner által benyújtandó dokumentumok bekérése a mindenkor hatályos Általános Üzletszabályzat alapján történik, a részletekkel és a szükséges példányszámokkal kapcsolatban kérjük, vegye fel a kapcsolatot a KELER Központi Ügyfélszolgálatával.

A szerződő fél törzsadatai
elektronikusan kitölthető magyar-angol nyelvű verzió

Hatálybalépés dátuma: 2021. február 15.

 

Letöltés (734 KB)

A szerződő fél törzsadatai gázpiaci klíringtagok és energiapiaci alklíringtagok számára
elektronikusan kitölthető magyar-angol nyelvű verzió

Hatálybalépés dátuma: 2020. július 1.

 

Letöltés (758 KB)

Aláírás bejelentő lap KELER számlavezetők részére
elektronikusan kitölthető magyar-angol nyelvű verzió

 

Letöltés (663 KB)

37. sz. szerződés / 1. sz. melléklet - CAPS - Felhasználó adatlap
elektronikusan kitölthető formátum

Hatálybalépés dátuma: 2020. szeptember 3.

 

Letöltés (777 KB)

37. sz. szerződés / 2. sz. melléklet - CAPS - Tanúsítvány-kezelési és azonosítási adatlap
elektronikusan kitölthető formátum

Hatálybalépés dátuma: 2020. szeptember 3.

 

Letöltés (710 KB)

37. sz. szerződés / 3. sz. melléklet - CAPS - Értékpapírszámlára vonatkozó rendelkezések
elektronikusan kitölthető formátum

Hatálybalépés dátuma: 2020. szeptember 3.

 

Letöltés (771 KB)

37. sz. szerződés / 4. sz. melléklet - CAPS - SWIFT használatára vonatkozó rendelkezések értékpapírszámla tulajdonosok részére
elektronikusan kitölthető formátum

Hatálybalépés dátuma: 2020. szeptember 3.

 

Letöltés (799 KB)

37. sz. szerződés / 5. sz. melléklet - CAPS - SWIFT használatára vonatkozó rendelkezések kibocsátók részére
elektronikusan kitölthető formátum

Hatálybalépés dátuma: 2020. szeptember 3.

 

Letöltés (786 KB)

Hozzáférési kérdőív
elektronikusan kitölthető formátum

Letöltés (1054 KB)

1. számú melléklet - Hozzáférési kérelem Résztvevők, Központi értéktárak közötti kapcsolat létrehozására irányuló kéréshez vagy központi értéktár és egyéb piaci infrastruktúra közötti hozzáférésre irányuló kéréshez
elektronikusan kitölthető formátum

 

Letöltés (640 KB)

2. Számla-jóváírási adatok jegyzéke

Letöltés (320 KB)

3. Demat esemény megrendelő értékpapír sorozatra

Letöltés (356 KB)

4. Számlatulajdonosi nyilatkozat és visszatranszfer igény

Letöltés (141 KB)

6. Számlatulajdonosi nyilatkozat részleges törléshez

Letöltés (153 KB)

7. Kibocsátói nyilatkozat nyilvánosan forgalomba hozott értékpapírra

Letöltés (175 KB)

8/c. Kibocsátói nyilatkozat alaptőke befizetéséről befektetési jegyhez

Letöltés (277 KB)

9. Kibocsátói nyilatkozat átalakítás esetén átváltási arányról

Letöltés (296 KB)

10. Kibocsátói nyilatkozat dematerializált értékpapír törlése esetén kötelezettség teljesítésről

Letöltés (177 KB)

11. Újraelosztás

Letöltés (204 KB)

12. Kibocsátói rendelkezés Demat eseményhez

Letöltés (247 KB)

14. Jogi képviselő nyilatkozata befektetési jegy demat eseményei vonatkozásában

Letöltés (870 KB)

Okirat-minta nyílt végű befektetési alap befektetési jegyéhez (sorozat első kibocsátása esetén)

Letöltés (253 KB)

Okirat-minta nyílt végű befektetési alap befektetési jegyéhez (okirat csere esetén)

Letöltés (254 KB)

Okirat-minta nyílt végű befektetési alap befektetési jegyéhez (zárt végű alap nyílt végűvé alakításából adódó változás miatti okiratcsere esetén)

Letöltés (141 KB)

Okirat-minta zárt végű befektetési alap befektetési jegyéhez (sorozat első kibocsátása és rábocsátása esetén)

Letöltés (308 KB)

Okirat-minta zárt végű befektetési alap befektetési jegyéhez (okirat csere esetén)

Letöltés (259 KB)

Okirat-minta zárt végű befektetési alap ideiglenes befektetési jegyéhez (sorozat első kibocsátása és rábocsátása esetén)

Letöltés (259 KB)

Okirat minta - Ptk. hatálya alatt kibocsátott dematerializált értékpapírról (sorozat első kibocsátása esetén)

Letöltés (251 KB)

2. Számla-jóváírási adatok jegyzéke

Letöltés (320 KB)

3. Demat esemény megrendelő értékpapír sorozatra

Letöltés (356 KB)

4. Számlatulajdonosi nyilatkozat és visszatranszfer igény

Letöltés (141 KB)

6. Számlatulajdonosi nyilatkozat részleges törléshez

Letöltés (153 KB)

7. Kibocsátói nyilatkozat nyilvánosan forgalomba hozott értékpapírra

Letöltés (175 KB)

8/b. Kibocsátói nyilatkozat jegyzési eredményről kötvényhez

Letöltés (270 KB)

9. Kibocsátói nyilatkozat átalakítás esetén átváltási arányról

Letöltés (296 KB)

10. Kibocsátói nyilatkozat dematerializált értékpapír törlése esetén kötelezettség teljesítésről

Letöltés (177 KB)

11. Újraelosztás

Letöltés (204 KB)

12. Kibocsátói rendelkezés Demat eseményhez

Letöltés (247 KB)

15. Jogi képviselő nyilatkozata hitelviszonyt megtestesítő értékpapír demat eseményeivel kapcsolatban

Letöltés (1443 KB)

Okirat-minta kötvényhez

Letöltés (160 KB)

Okirat-minta jelzáloglevélhez

Letöltés (117 KB)

Előirányzott esedékességi napokat tartalmazó Excel-táblázat leírása

Letöltés (138 KB)

2. Számla-jóváírási adatok jegyzéke

Letöltés (320 KB)

3. Demat esemény megrendelő értékpapír sorozatra

Letöltés (356 KB)

4. Számlatulajdonosi nyilatkozat és visszatranszfer igény

Letöltés (141 KB)

5. Kibocsátói nyilatkozat dematerializált részvény-sorozat nyomdai úton előállított részvény-sorozattá történő átalakítása esetén

Letöltés (392 KB)

6. Számlatulajdonosi nyilatkozat részleges törléshez

Letöltés (153 KB)

7. Kibocsátói nyilatkozat nyilvánosan forgalomba hozott értékpapírra

Letöltés (175 KB)

8/a. Kibocsátói nyilatkozat alaptőke befizetéséről részvényhez

Letöltés (261 KB)

9. Kibocsátói nyilatkozat átalakítás esetén átváltási arányról

Letöltés (296 KB)

10. Kibocsátói nyilatkozat dematerializált értékpapír törlése esetén kötelezettség teljesítésről

Letöltés (177 KB)

11. Újraelosztás

Letöltés (204 KB)

12. Kibocsátói rendelkezés Demat eseményhez

Letöltés (247 KB)

13. Jogi képviselő nyilatkozata dematerializált részvények demat eseményeivel kapcsolatban

Letöltés (863 KB)

Okirat-minta részvényhez

Letöltés (150 KB)

Okirat-minta ideiglenes részvényhez

Letöltés (150 KB)

Okirat-minta részvény okiratcserére

Letöltés (151 KB)

Értékpapír zárolás feloldási adatlap
MNB Befektetési Alapok részére Fedezett Hitelügylethez kapcsolódóan

Letöltés (25 KB)

Értékpapír zárolás feloldási adatlap
MNB Befektetési Alapok részére Fedezett Hitelügylethez kapcsolódóan

Letöltés (248 KB)

Befektetési jegy napi rábocsátása / törlése
Kiegyenlítési megbízás formanyomtatvány

Letöltés (737 KB)

Értékpapír kiegyenlítési megbízás

Letöltés (719 KB)

Kiegyenlítési megbízás módosítás/törlés formanyomtatvány

Letöltés (732 KB)

Alszámlanyitási és -módosítási adatlap

Letöltés (53 KB)

Igénylőlap értékpapírszámlán történő zárolásra, feloldásra és elvonásra

Letöltés (703 KB)

KID és letéti igazolás átvételére szóló meghatalmazás

Letöltés (145 KB)

Külföldi értékpapír szállítási bizonylat

Letöltés (701 KB)

Értéktári beszállítást igénylő bizonylat

Letöltés (332 KB)

Értéktári kiszállítást igénylő bizonylat

Letöltés (326 KB)

Kiszervezési tájékoztató

Letöltés (125 KB)

Kibocsátói megbízás érvénytelenített értékpapír kiadására

Letöltés (103 KB)

Kibocsátói megbízás értékpapír érvénytelenítésére

Letöltés (106 KB)

Kibocsátói Megbízás - Értékpapír érvénytelenítésére és érvénytelen értékpapír kiadására

Letöltés (105 KB)

Nyilatkozat szociális hozzárulás fizetési felső határ

Letöltés (267 KB)

FATCA, CRS tájékoztató - Nemzetközi adó adatcsere hirdetmény; Jelentéstételi kötelezettség a Jelentendő Számlák tekintetében (CRS és FATCA)

 

Letöltés (100 KB)

FATCA és CRS nyilatkozat
elektronikusan kitölthető formátum

 

Letöltés (803 KB)

Kibocsátói nyilatkozat adatszolgáltatói megbízott személyére
elektronikusan kitölthető formátum

Letöltés (627 KB)
Letöltés (38 KB)

Fizetés véglegessége - Adatlap
elektronikusan kitölthető magyar-angol nyelvű verzió

 

Letöltés (539 KB)

Fizetés véglegessége - Meghatalmazás
elektronikusan kitölthető magyar-angol nyelvű verzió

 

Letöltés (554 KB)

Nyilatkozat - Közvetett Résztvevő ellen indított fizetést korlátozó eljárásban érintett Képviseletében
elektronikusan kitölthető formátum

 

Letöltés (171 KB)

FTT Corporate actions

Letöltés (11 KB)

FTT Declaration (XETRA trades)

Letöltés (15 KB)

FTT Declaration and feedback files

Letöltés (27 KB)

Latest FTT impacted ISINs list

Letöltés (15 KB)

Eligible companies

Letöltés (31 KB)

FTT-example of a declaration

Letöltés (1193 KB)

FTT-example of a declaration II.

Letöltés (628 KB)

Felhatalmazas Clearstream Citibank

Letöltés (121 KB)

1. Adatlap a már ISN kóddal rendelkező nyomdai értékpapírok és a nem keletkeztetett dematerializált értékpapírok kibocsátói adataiban és értékpapír adataiban bekövetkezett változások bejelentésére

Letöltés (536 KB)

2. Kibocsátói korlátozás az eISIN alkalmazáshoz a Kibocsátó nevében eljárni jogosultak bejelentése

Letöltés (151 KB)

3. Adatlap értékpapírkód (ISIN azonosító) kiadásához részvény esetén

Letöltés (364 KB)

4. Adatlap értékpapírkód (ISIN azonosító) kiadásához hitelviszonyt megtestesítő értékpapír esetén

Letöltés (944 KB)

5. Adatlap értékpapírkód (ISIN azonosító) kiadásához befektetési jegy, ideiglenes befektetési jegy esetén 

Letöltés (390 KB)

6. Adatlap értékpapírkód (ISIN azonosító) kiadásához egyéb értékpapír esetén 

Letöltés (380 KB)

7. Szektorkód tájékoztató

Letöltés (143 KB)

8. Adatlap értékpapírkód (ISIN azonosító) kiadásához egyéb tőzsdei termék esetén 

Letöltés (276 KB)

9. Kiegészítő adatok hitelviszonyt megtestesítő értékpapír esetén

Letöltés (419 KB)

10. sz. szerződés / 2. számú melléklet - Személyi adatlap a KID rendszer felhasználói jogosultságainak definiálásához
elektronikusan kitölthető magyar-angol nyelvű verzió

Hatálybalépés dátuma: 2021. április 30.

 

Letöltés (691 KB)

10. sz. szerződés / 3. számú melléklet - Egyéni személyi adatlap a KID rendszer felhasználói jogosultságainak definiálásához
elektronikusan kitölthető magyar-angol nyelvű verzió

Hatálybalépés dátuma: 2021. április 30.

 

Letöltés (657 KB)

KID és letéti igazolás átvételére szóló meghatalmazás

Letöltés (145 KB)

Adatlap a KIS rendszer jelszó policy beállításához

Letöltés (185 KB)

Nyilatkozat KKV-minősítésről
elektronikusan kitölthető formátum

Letöltés (689 KB)

Kérelem a Budapesti Értéktőzsdére bevezetésre kerülő certificate/warrant termék tőzsdei elszámolására

 

Letöltés (109 KB)

U100 - Végbefektetői meghatalmazás (PoA) a KELER felé a kötvények megvásárlásával kapcsolatos költségek továbbítására a KDPW-nek

Letöltés (140 KB)

U101 - Külföldi Alapkezelő 0%-os adókulcs érvényesítéséhez szükséges formanyomtatvány

Letöltés (225 KB)

U102 - Külföldi Nyugdíjalap 0%-os adókulcs érvényesítéséhez szükséges formanyomtatvány

Letöltés (217 KB)

U103 - Qualified holder 0%-os adókulcs érvényesítéséhez szükséges formanyomtatvány

Letöltés (265 KB)

U104 - Bank 0%-os adókulcs érvényesítéséhez szükséges formanyomtatvány
(Kettős adóztatási egyezmények alapján: AT, BE, FI, NL, IE, QA, DE, NO, GB piacok)

Letöltés (276 KB)

U105 - Kettős adóztatást elkerülő egyezmény szerinti kedvezményes adókulcs
érvényesítéséhez szükséges formanyomtatvány kamat- és lejárat fizetés esetén

Letöltés (283 KB)

U106 - Qualified holders 0%-os adókulcs érvényesítéséhez szükséges formanyomtatvány

Letöltés (217 KB)

U107 - Kettős adóztatást elkerülő egyezmény szerinti kedvezményes adókulcs érvényesítéséhez szükséges formanyomtatvány osztalékfizetés esetén

Letöltés (233 KB)

16. sz. szerződés / 2. sz. melléklet - Adatlap a Trade Reporting (MiFIR/APA) felhasználók adatainak módosításához

elektronikusan kitölthető magyar-angol nyelvű verzió

 

Letöltés (759 KB)

Szankciós KYC nyilatkozat (elektronikusan kitölthető formátum)


 

 

 

Letöltés (730 KB)

Hirdetmény a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzését célzó szabályokról

 

Letöltés (121 KB)

Pénzmosás - Adatlap
elektronikusan kitölthető formátum

Letöltés (562 KB)

Tényleges tulajdonosi és kiemelt közszereplő nyilatkozat
elektronikusan kitölthető formátum

Letöltés (762 KB)

Adatlap reverse billing szolgáltatás igénybe vételére vonatkozóan
elektronikusan kitölthető magyar-angol nyelvű verzió

Letöltés (640 KB)

A szerződő fél törzsadatai
elektronikusan kitölthető magyar-angol nyelvű verzió

Hatálybalépés dátuma: 2021. február 15.

 

Letöltés (734 KB)

A szerződő fél törzsadatai gázpiaci klíringtagok és energiapiaci alklíringtagok számára
elektronikusan kitölthető magyar-angol nyelvű verzió

Hatálybalépés dátuma: 2020. július 1.

 

Letöltés (758 KB)

Nyilatkozat a KELER KSZF által a kereskedési adattárház felé továbbított jelentésről
elektronikusan kitölthető magyar-angol nyelvű verzió

 

Letöltés (549 KB)

Nyilatkozat a KELER KSZF által előállított EMIR szerinti bejelentési kötelezettség teljesítésére alkalmas kivonatról

 

Letöltés (319 KB)

Statement on the statement created by KELER CCP that is suitable to meet the reporting obligation pursuant to EMIR

 

Letöltés (311 KB)

Nyilatkozat a KELER KSZF által a kereskedési adattárház felé továbbított jelentésről
(Klíringtagok részére)

 

Letöltés (279 KB)

Statement on the report forwarded by KELER CCP to the Trade Repository
(for Clearing Members)

 

Letöltés (238 KB)

Nyilatkozat a KELER KSZF által a kereskedési adattárház felé továbbított jelentésről
(Energiapiaci Alklíringtagok részére)

 

Letöltés (218 KB)

Statement on the report forwarded by KELER CCP to the Trade Repository
(for Energy Market Non-Clearing Members)

 

Letöltés (214 KB)

Nyilatkozat  a KELER KSZF által a kereskedési adattárház felé továbbított jelentésről
(Gázpiaci Klíringtagok részére)

 

Letöltés (201 KB)

Statement on the report forwarded by KELER CCP to the Trade Repository
(for Gas Market Clearing Members)

 

Letöltés (215 KB)

Nyilatkozat a KELER KSZF által, a Klíringtag és megbízója közötti ügyletek lejelentéséhez szükséges jelentések kereskedési adattár felé történő automatikus feltöltéséről
(Klíringtagok részére)

 

Letöltés (194 KB)

Statement on automatized uploading of the reports on trades among clearing members and its clients by KELER CCP towards trade repository
(for Clearing Members)

 

Letöltés (191 KB)

1. Tulajdonosi megfeleltetés kibocsátó általi megrendelése

Letöltés (188 KB)

2. Visszamenőleges időpontra vonatkozó tulajdonosi megfeleltetés megrendelése

Letöltés (187 KB)

3. HEADER szerkezet leírás

Letöltés (156 KB)

4. Kifizetéshez kapcsolódó kibocsátói rendelkezés dematerializált értékpapír-sorozathoz

Letöltés (193 KB)

5. Rendelkezés a kifizetéssel járó társasági eseményekhez rendelt bankszámlaszámokról

Letöltés (177 KB)

Igazoláskérés dematerializált értékpapír-sorozatról és központi értékpapír nyilvántartás adatairól

elektronikusan kitölthető formátum

Letöltés (652 KB)

Form W-8BEN - Certificate of Foreign Status of Beneficial Owner for United States Tax Withholding and Reporting (Individuals)

Letöltés (66 KB)

Form W-8BEN-E - Certificate of Status of Beneficial Owner for United States Tax Withholding and Reporting (Entities)

Letöltés (307 KB)

Form W-8IMY - Certificate of Foreign Intermediary, Foreign Flow-Through Entity, or Certain U.S. Branches for United States Tax Withholding and Reporting

Letöltés (278 KB)

Regisztrációs lap kedvezményes adózáshoz, amerikai adózás

Letöltés (180 KB)

Ügyfél által kezdeményezett üzemidő-hosszabbítási kérelem

Letöltés (217 KB)
Letöltés (311 KB)

13. sz. szerződés / 1. sz. melléklet - WARP - Felhasználó adatlap
elektronikusan kitölthető formátum

Hatálybalépés dátuma: 2017. szeptember 1.

 

Letöltés (767 KB)

13. sz. szerződés / 2. sz. melléklet - WARP - Tanúsítvány-kezelési és azonosítási adatlap
elektronikusan kitölthető formátum

Hatálybalépés dátuma: 2017. szeptember 1.

 

Letöltés (693 KB)

13. sz. szerződés / 3. sz. melléklet - WARP - Értékpapírszámlára vonatkozó rendelkezések
elektronikusan kitölthető formátum

Hatálybalépés dátuma: 2017. szeptember 1.

 

Letöltés (750 KB)