Formanyomtatványok


A Partner által benyújtandó dokumentumok bekérése a mindenkor hatályos Általános Üzletszabályzat alapján történik, a részletekkel és a szükséges példányszámokkal kapcsolatban kérjük, vegye fel a kapcsolatot a KELER Központi Ügyfélszolgálatával.

A szerződő fél törzsadatai
elektronikusan kitölthető magyar-angol nyelvű verzió

Hatálybalépés dátuma: 2019. június 3.

 

Letöltés (608 KB)

Aláírás bejelentő lap - KELER számlavezetők részére
elektronikusan kitölthető magyar-angol nyelvű verzió

Letöltés (663 KB)

Aláírás bejelentő lap dematerializált értékpapírok kezeléséhez

Letöltés (501 KB)

Okirat minta - Ptk. hatálya alatt kibocsátott dematerializált értékpapírról (sorozat első kibocsátása esetén)

Letöltés (251 KB)

1. Aláírás bejelentő lap dematerializált értékpapír kezeléséhez

Letöltés (501 KB)

2. Kibocsátók által megadandó jóváírási adatokat tartalmazó fájlszerkezet leírása

Letöltés (271 KB)

3. Kísérőjegyzék-minta - A számla-jóváírási adatokat tartalmazó adathordozó kísérőjegyzéke

Letöltés (346 KB)

4. Demat esemény megrendelő értékpapír-sorozatra

Letöltés (447 KB)

5. Alapkezelői nyilatkozat - Dematerializált befektetési jegy nyomdai úton előállított befektetési jeggyé történő átalakítás esetén

Letöltés (116 KB)

6. Számlavezetői nyilatkozat - Dematerializált részvénysorozathoz kapcsolódó részleges törléshez

Letöltés (151 KB)

8. Kibocsátói rendelkezés törléshez, okiratcseréhez

Letöltés (164 KB)

10. Nyilatkozat dematerializált értékpapír törlése esetén kötelezettség teljesítéséről

Letöltés (160 KB)

12. Okirat minta - Nyílt végű befektetési alap befektetési jegyéhez (sorozat első kibocsátása esetén)

Letöltés (253 KB)

13. Okirat minta - Nyílt végű befektetési alap befektetési jegyéhez (okirat csere esetén)

Letöltés (254 KB)

16. Okirat minta - Zárt végű befektetési alap befektetési jegyéhez (sorozat első kibocsátása és rábocsátása esetén)

Letöltés (308 KB)

17. Okirat minta - Zárt végű befektetési alap befektetési jegyéhez (okirat csere esetén)

Letöltés (259 KB)

19. Okirat minta - Zárt végű befektetési alap ideiglenes befektetési jegyéhez (sorozat első kibocsátása és rábocsátása esetén)

Letöltés (259 KB)

Okirat minta - Nyílt végű befektetési alap befektetési jegyéhez (zárt végű alap nyílt végűvé alakításából adódó változás miatti okiratcsere esetén)

Letöltés (141 KB)

1. Aláírás bejelentő lap dematerializált értékpapír kezeléséhez

Letöltés (501 KB)

2. Kibocsátók által megadandó jóváírási adatokat tartalmazó fájlszerkezet leírása

Letöltés (271 KB)

3. Kísérőjegyzék-minta - A számla-jóváírási adatokat tartalmazó adathordozó kísérőjegyzéke

Letöltés (346 KB)

4. Demat esemény megrendelő értékpapír-sorozatra

Letöltés (447 KB)

6. Számlavezetői nyilatkozat - Dematerializált részvénysorozathoz kapcsolódó részleges törléshez

Letöltés (151 KB)

8. Kibocsátói rendelkezés törléshez, okiratcseréhez

Letöltés (164 KB)

9. Okirat minta - Kötvényhez

Letöltés (70 KB)

10. Nyilatkozat dematerializált értékpapír törlése esetén kötelezettség teljesítéséről

Letöltés (160 KB)

Előirányzott esedékességi napokat tartalmazó Excel-táblázat leírása

Letöltés (138 KB)

Okirat minta - Jelzáloglevélhez

Letöltés (117 KB)
1. Aláírás bejelentő lap dematerializált értékpapír kezeléséhez
Letöltés (501 KB)

2. Kibocsátók által megadandó jóváírási adatokat tartalmazó fájlszerkezet leírása

Letöltés (271 KB)

3. Kísérőjegyzék-minta - A számla-jóváírási adatokat tartalmazó adathordozó kísérőjegyzéke

Letöltés (346 KB)

4. Demat esemény megrendelő értékpapír-sorozatra

Letöltés (447 KB)

5. Kibocsátói nyilatkozat - Dematerializált részvény-sorozat nyomdai úton előállított részvény-sorozattá történő átalakítás esetén

Letöltés (154 KB)

6. Számlavezetői nyilatkozat - Dematerializált részvénysorozathoz kapcsolódó részleges törléshez

Letöltés (151 KB)

8. Kibocsátói rendelkezés törléshez, okiratcseréhez

Letöltés (164 KB)

Okirat minta - Részvényhez

Letöltés (121 KB)

Okirat minta - Dematerializált ideiglenes részvényhez

Letöltés (96 KB)

Okirat minta - Részvényhez
A kibocsátó adataiban történt változás miatti okiratcsere esetén

Letöltés (122 KB)

Okirat minta - Részvényhez
A részvénysorozat adataiban történt változás miatti okiratcsere esetén

Letöltés (125 KB)

Validálás/FOP nyilatkozat

Letöltés (108 KB)

Tőzsdei alklíringtagsági nyilatkozat és bejelentőlap

Letöltés (75 KB)

Alszámlanyitási adatlap

Letöltés (230 KB)

Értékpapírszámla transzfer bizonylat

Letöltés (610 KB)

Giro limitzárolási műveletlap

Letöltés (221 KB)

Giro limit zárfeloldási műveletlap

Letöltés (248 KB)

Bankkártyás zárolási műveletlap

Letöltés (221 KB)

Bankkártyás zárfeloldási műveletlap

Letöltés (218 KB)

Igénybejelentés - Alapbiztosíték alszámláról

 

Letöltés (246 KB)

Tőzsdén kívüli kereskedelem értékpapír elszámolási jegy

Letöltés (110 KB)

Partner törzsadat értékpapír-elszámolási osztály részére

 

Letöltés (262 KB)

Igénylőlap értékpapírszámlán történő zárolásra

Letöltés (584 KB)

Igénylőlap értékpapírszámlán történő zárolás feloldására

Letöltés (579 KB)

KID és letéti igazolás átvételére szóló meghatalmazás

Letöltés (145 KB)

Külföldi értékpapír "kiszállítási" bizonylat

Letöltés (104 KB)

Külföldi értékpapír "befogadási" bizonylat

Letöltés (103 KB)

Értéktári beszállítást igénylő bizonylat

Letöltés (332 KB)

Értéktári kiszállítást igénylő bizonylat

Letöltés (326 KB)

Kiszervezési tájékoztató

Letöltés (125 KB)

Kibocsátói megbízás érvénytelenített értékpapír kiadására

Letöltés (103 KB)

Kibocsátói megbízás értékpapír érvénytelenítésére

Letöltés (106 KB)

Kibocsátói Megbízás - Értékpapír érvénytelenítésére és érvénytelen értékpapír kiadására

Letöltés (105 KB)

FATCA adatlap
elektronikusan kitölthető formátum

Letöltés (757 KB)

Fizetés véglegessége - Adatlap
elektronikusan kitölthető magyar-angol nyelvű verzió

 

Letöltés (539 KB)

Fizetés véglegessége - Meghatalmazás
elektronikusan kitölthető magyar-angol nyelvű verzió

 

Letöltés (554 KB)

Nyilatkozat - Közvetett Résztvevő ellen indított fizetést korlátozó eljárásban érintett Képviseletében
elektronikusan kitölthető formátum

 

Letöltés (171 KB)

FTT Corporate actions

Letöltés (11 KB)

FTT Declaration (XETRA trades)

Letöltés (15 KB)

FTT Declaration and feedback files

Letöltés (27 KB)

Latest FTT impacted ISINs list

Letöltés (15 KB)

Eligible companies

Letöltés (31 KB)

FTT-example of a declaration

Letöltés (1193 KB)

FTT-example of a declaration II.

Letöltés (628 KB)

Felhatalmazas Clearstream Citibank

Letöltés (121 KB)

1. Adatlap a már ISN kóddal rendelkező nyomdai értékpapírok és a nem keletkeztetett dematerializált értékpapírok kibocsátói adataiban és értékpapír adataiban bekövetkezett változások bejelentésére

Letöltés (174 KB)

2. Kibocsátói korlátozás az eISIN alkalmazáshoz a Kibocsátó nevében eljárni jogosultak bejelentése

Letöltés (151 KB)

3. Adatlap értékpapírkód (ISIN azonosító) kiadásához részvény esetén

Letöltés (584 KB)

4. Adatlap értékpapírkód (ISIN azonosító) kiadásához hitelviszonyt megtestesítő értékpapír esetén 

Letöltés (604 KB)

5. Adatlap értékpapírkód (ISIN azonosító) kiadásához befektetési jegy, ideiglenes befektetési jegy esetén 

Letöltés (614 KB)

6. Adatlap értékpapírkód (ISIN azonosító) kiadásához egyéb értékpapír esetén 

Letöltés (609 KB)

7. Szektorkód tájékoztató

Letöltés (143 KB)

8. Adatlap értékpapírkód (ISIN azonosító) kiadásához egyéb tőzsdei termék esetén 

Letöltés (276 KB)

9. Kiegészítő adatok hitelviszonyt megtestesítő értékpapír esetén

Letöltés (420 KB)

1. számú melléklet – Adatlap KID regisztrálásához
elektronikusan kitölthető magyar-angol nyelvű verzió

Hatálybalépés dátuma: 2019. június 3.

 

Letöltés (601 KB)

2. számú melléklet - Személyi adatlap a KID rendszer felhasználói jogosultságainak definiálásához
elektronikusan kitölthető magyar-angol nyelvű verzió

Hatálybalépés dátuma: 2019. június 3.

 

Letöltés (643 KB)

3. számú melléklet - Egyéni személyi adatlap a KID rendszer felhasználói jogosultságainak definiálásához
elektronikusan kitölthető magyar-angol nyelvű verzió

Hatálybalépés dátuma: 2019. június 3.

 

Letöltés (611 KB)

KID és letéti igazolás átvételére szóló meghatalmazás

Letöltés (145 KB)

Adatlap a KIS rendszer jelszó policy beállításához

Letöltés (185 KB)

Nyilatkozat KKV-minősítésről

Letöltés (685 KB)

Kérelem a Budapesti Értéktőzsdére bevezetésre kerülő certificate/warrant termék tőzsdei elszámolására

 

Letöltés (109 KB)

U100 - Végbefektetői meghatalmazás (PoA) a KELER felé a kötvények megvásárlásával kapcsolatos költségek továbbítására a KDPW-nek

Letöltés (140 KB)

U101 - Külföldi Alapkezelő 0%-os adókulcs érvényesítéséhez szükséges formanyomtatvány

Letöltés (225 KB)

U102 - Külföldi Nyugdíjalap 0%-os adókulcs érvényesítéséhez szükséges formanyomtatvány

Letöltés (217 KB)

U103 - Qualified holder 0%-os adókulcs érvényesítéséhez szükséges formanyomtatvány

Letöltés (265 KB)

U104 - Bank 0%-os adókulcs érvényesítéséhez szükséges formanyomtatvány
(Kettős adóztatási egyezmények alapján: AT, BE, FI, NL, IE, QA, DE, NO, GB piacok)

Letöltés (276 KB)

U105 - Kettős adóztatást elkerülő egyezmény szerinti kedvezményes adókulcs
érvényesítéséhez szükséges formanyomtatvány kamat- és lejárat fizetés esetén

Letöltés (283 KB)

U106 - Qualified holders 0%-os adókulcs érvényesítéséhez szükséges formanyomtatvány

Letöltés (217 KB)

U107 - Kettős adóztatást elkerülő egyezmény szerinti kedvezményes adókulcs érvényesítéséhez szükséges formanyomtatvány osztalékfizetés esetén

Letöltés (233 KB)

Kérdőív a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységekről

Letöltés (650 KB)

16. sz. szerződés / 2. sz. melléklet - Adatlap a Trade Reporting (MIFID II./APA) felhasználók adatainak módosításához
elektronikusan kitölthető magyar-angol nyelvű verzió

 

Letöltés (599 KB)

Befektetési jegy napi rábocsátása / törlése fizetés ellenében (DVP) - manuális megbízás formanyomtatvány

Letöltés (320 KB)

Befektetési jegy napi rábocsátása / törlése fizetés nélkül (FOP) - manuális megbízás formanyomtatvány

Letöltés (314 KB)

WARP instrukció formanyomtatvány

Letöltés (311 KB)

EHO Nyilatkozat

Letöltés (161 KB)

Pénzmosás - Adatlap
elektronikusan kitölthető formátum

Letöltés (562 KB)

Tényleges tulajdonosi és kiemelt közszereplő nyilatkozat
elektronikusan kitölthető formátum

Letöltés (606 KB)

Nyilatkozat a KELER KSZF által a kereskedési adattárház felé továbbított jelentésről
elektronikusan kitölthető magyar-angol nyelvű verzió

 

Letöltés (549 KB)

Nyilatkozat a KELER KSZF által előállított EMIR szerinti bejelentési kötelezettség teljesítésére alkalmas kivonatról

 

Letöltés (319 KB)

Statement on the statement created by KELER CCP that is suitable to meet the reporting obligation pursuant to EMIR

 

Letöltés (311 KB)

Nyilatkozat a KELER KSZF által a kereskedési adattárház felé továbbított jelentésről
(Klíringtagok részére)

 

Letöltés (279 KB)

Statement on the report forwarded by KELER CCP to the Trade Repository
(for Clearing Members)

 

Letöltés (238 KB)

Nyilatkozat a KELER KSZF által a kereskedési adattárház felé továbbított jelentésről
(Energiapiaci Alklíringtagok részére)

 

Letöltés (218 KB)

Statement on the report forwarded by KELER CCP to the Trade Repository
(for Energy Market Non-Clearing Members)

 

Letöltés (214 KB)

Nyilatkozat  a KELER KSZF által a kereskedési adattárház felé továbbított jelentésről
(Gázpiaci Klíringtagok részére)

 

Letöltés (201 KB)

Statement on the report forwarded by KELER CCP to the Trade Repository
(for Gas Market Clearing Members)

 

Letöltés (215 KB)

Nyilatkozat a KELER KSZF által, a Klíringtag és megbízója közötti ügyletek lejelentéséhez szükséges jelentések kereskedési adattár felé történő automatikus feltöltéséről
(Klíringtagok részére)

 

Letöltés (194 KB)

Statement on automatized uploading of the reports on trades among clearing members and its clients by KELER CCP towards trade repository
(for Clearing Members)

 

Letöltés (191 KB)

1. Tulajdonosi megfeleltetés kibocsátó általi megrendelése

Letöltés (187 KB)

2. Visszamenőleges időpontra vonatkozó tulajdonosi megfeleltetés megrendelése

Letöltés (189 KB)

3. HEADER szerkezet leírás

Letöltés (156 KB)

4. Kifizetéshez kapcsolódó kibocsátói rendelkezés dematerializált értékpapír-sorozathoz

Letöltés (193 KB)

5. Rendelkezés a kifizetéssel járó társasági eseményekhez rendelt bankszámlaszámokról

Letöltés (177 KB)

Igazoláskérés dematerializált értékpapír-sorozatról és központi értékpapír nyilvántartás adatairól

Letöltés (120 KB)

Form W-8BEN - Certificate of Foreign Status of Beneficial Owner for United States Tax Withholding and Reporting (Individuals)

Letöltés (61 KB)

Form W-8BEN-E - Certificate of Status of Beneficial Owner for United States Tax Withholding and Reporting (Entities)

Letöltés (292 KB)

Form W-8IMY - Certificate of Foreign Intermediary, Foreign Flow-Through Entity, or Certain U.S. Branches for United States Tax Withholding and Reporting

Letöltés (270 KB)

Regisztrációs lap kedvezményes adózáshoz, amerikai adózás

Letöltés (180 KB)

Ügyfél által kezdeményezett üzemidő-hosszabbítási kérelem

Letöltés (208 KB)