SRD: CAPS éles indulás

Tisztelt Ügyfeleink!

A CAPS rendszer 2020. szeptember 3-án elindult. A szerződések feldolgozása, a tanúsítványok kiküldése és a jogosultságok beállítása a szerződést megküldők számára folyamatban van.

Tájékoztatjuk Önöket, hogy az élesítést követően a tesztrendszer továbbra is rendelkezésre áll 2020. szeptember 18-ig.

Ezt követően a további fejlesztések sikere érdekében a tesztrendszert lezárjuk a SWIFT-tel kapcsolatos funkciókkal történő kiegészítéséig.

A tesztkörnyezet és a SWIFT funkciók tervezett élesítési dátumával kapcsolatban a későbbiekben tájékoztatjuk Ügyfeleinket.

Automatizált SWIFT-kommunikáció nélkül Ügyfeleink kérésére a KELER nem indítja el a részvényesi azonosítás szolgáltatás azon részét, amikor a KELER a Kibocsátó megbízottjaként gyűjti a részvényesi azonosítási válaszokat (azaz a KELER-től Kibocsátó ügyfelek számára nem lesz lehetőség részvényesi azonosítás szolgáltatás megrendelésére ez alatt az idő alatt). Ezt a funkciót akkor nyitja meg a KELER, amikor az automatizált SWIFT-kommunikáció is elérhető lesz.

Korábbi tájékoztatásunknak megfelelően a KELER közvetítőként továbbra is megfelel a jogszabályi követelményeknek. A KELER az alábbi eljárást követi részvényesi azonosítás tekintetében:

  • a Kibocsátóktól/Közvetítőktől beérkezett kérelmeket (a seev.045-046 üzeneteket, akár magyar, akár külföldi értékpapírokra)
    • SWIFT-et választó ügyfeleinek SWIFT-en keresztül továbbítja,
    • a nem SWIFT-et választó ügyfeleinek a CAPS szerződésben megadott részvényesi azonosítás e-mail címre továbbítja,
  • a KELER SWIFT-en válaszol a SWIFT-en beérkező kérelemre, azaz elküldi a saját seev.047-048 üzenetét a kérelemben megjelölt címzettnek.

Észrevételeiket, kérdéseiket továbbra is a címen várjuk.

Üdvözlettel:
KELER Zrt.