KELER KSZF központi szerződő fél tevékenysége II. rész


A régióban elsőként megszerzett EMIR engedéllyel rendelkező, Magyarország egyetlen központi szerződő fele, a KELER KSZF Zrt. már több mint két évtizedes tőkepiaci, illetve a már több mint 8 éves energia piaci tevékenységével kiemelkedő szerepet tölt be az európai és régiós piacokon. A klíring- és garancia szolgáltatásain keresztül a KELER KSZF folyamatos dinamikus fejlődési pályán halad, mely alapvetően az energiapiaci növekedésnek köszönhető, azonban a fenntartandó fejlődéshez nem szabad figyelmen kívül hagyni a KELER KSZF tőkepiacon nyújtott elszámolási szolgáltatását sem. 

A KELER KSZF stratégiai célja alapvetően, hogy az elmúlt években felhalmozott klíringházi tudással arra törekedjen, hogy központi, regionális klíringszolgáltató szerepet tölthessen be a régióban. A KELER KSZF tevékenységeit tekintve a tőke- és gázpiacok vonatkozásában központi szerződő félként nyújt szolgáltatást, míg 2010 óta a németországi European Commodity Clearing (ECC) által elszámolt energiapiacokon általános klíringtagi szolgáltatást nyújt. 

A KELER KSZF pénzügyi eredményeit tekintve, a 2018. I.-III. negyedévében a Társaság kiemelkedő eredményt ért el, hiszen az adózás előtt eredménye 183 Millió Forintot ért el, amely az éves terv 134%-a, mellyel megközelítette a Társaság által 2017. év végén elért eredményt, 190 Millió Forintot. A központi szerződő fél tevékenységből származó bevételei vonatkozásában a tavalyi év hasonló időszakával való összevetésben 9,2%-os növekedés figyelhető meg, ezzel elérve a 1 014 Millió Forint bevételt. A nem főtevékenységből származó bevételek 85,9 Millió Forint összegben realizálódtak.

A KELER KSZF 2018 III. negyedévében 23 országból 135 klíring- és alklíringtaggal rendelkezett, részleteiben pedig ez azt jelenti, hogy a tőkepiacon 28 klíringtag, a gázpiacon 44 klíringtag, az energia piacon pedig 76 alklíringtag volt jelen.

Központi elszámolóházként, azaz CCP-ként, a KELER KSZF az alábbi kereskedési platformok tekintetében végez tőzsdei ügylet elszámolást: 

  • Budapesti Értéktőzsde
  • BÉTa piac
  • MTS Hungary
  • Kereskedési Platform
  • CEEGEX/HUDEX Gáz

Központi szerződő félként a nevesített piacokon megkötött ügyletek vonatkozásában a KELER KSZF vevőként lép fel valamennyi eladóval szemben és eladóként valamennyi vevővel szemben, ezáltal eliminálva a jelentkező kockázatot, és noválva az ügyletet. A nováció során kialakult pozíciókra vállal a KELER KSZF garanciát. 

Tavaly évi mérföldkőnek tekinthető, hogy a Network Code implementációjának köszönhetően szétválasztásra kerültek az egyensúlyozói és kereskedési ügyletek elszámolása. Szintén tavaly évi sikernek könyvelhető el, hogy a KELER KSZF sikeres engedélyezési eljárást folytatott le a Társaság Illetékes Hatóságával (MNB-vel), illetve felkészült a komplex kockázatkezelési és elszámolási rendszerével a BÉT által 2017 őszén elindított Xtend kereskedési helyszínére, amely a kis- és középvállalkozások tőzsdére lépését segíti elő.

Az Egyesült Királyság Európai Unióból való közelgő kilépése, azaz a Brexit, a KELER KSZF működését nem veszélyezteti. Jelenleg egyedül az Egyesült Királyságban bejegyzett EuroMTS Ltd. által működtetett MTS Hungary számára nyújtott klíringházi szolgáltatást érinthetné a kilépés, azonban az információink alapján az MTS már megkezdte az előkészületet annak érdekében, hogy a kilépést követően is folytatni tudja a tevékenységeit fennakadások nélkül, melynek következtében az MTS Group Olaszországba kerülne áthelyezésre. 

A 2018 I-III. negyedévében a multinet piaci elszámolást tekintve, a díjbevételek között a tagsági díjak 39,6 Millió Forintot, a „nemteljesítésből” és késedelmi díjakból eredő bevételek 18,3 Millió Forintot, míg a tranzakciók elszámolása 203,9 Millió Forintot tett ki összesen. A derivatív piaci forgalmi díjbevételek kapcsán a KELER KSZF 144 Millió Forint bevételt realizált, míg a tagdíjakból 20,7 Millió Forint bevétel származott. 2018 I.-III. negyedévében a CEEGEX 38 Millió Forint, míg a KEP 57,4 Millió Forint forgalmi bevételt hozott a KELER KSZF számára, mindemellett a KEP tagsági díjakból közel 71 Millió Forint bevételt, a CEEGEX díjakból pedig több mint 32 Millió Forint jövedelmet realizált a Társaság. A CEEGEX gáztőzsde működésében jelentős eredményt ért el a forintról euró alapú kereskedésre és elszámolásra történő átállás, illetve a folyamatos kereskedés bevezetése.

Forrás: nrgreport.com