Ügyfél-tájékoztató - Egyes központi értéktári tranzakciók könyvelésével kapcsolatos változásokról

 

Tisztelt Ügyfeleink!

Mint arról korábbi tájékoztatóinkból értesülhettek róla, a KELER Zrt.-nek újra kell engedélyeztetnie tevékenységét, annak érdekében, hogy megfeleljen a központi értéktárak működését szabályozó Európai Uniós rendelet, a CSDR rendelkezéseinek.

A CSDR 392/2017/EU technikai sztenderdjének 59. cikk (1) bekezdése előírja, hogy „A központi értéktár kettős könyvelést használ, vagyis az általa központilag vagy nem központilag vezetett egyik értékpapírszámlán történő jóváírást mindig egy megfelelő terhelés kísér egy általa vezetett másik értékpapírszámlán.”

Az előírásoknak való megfelelés érdekében 2018. április 14-én verziófrissítést hajtunk végre az Elszámolási és Értékpapír- számlavezetési Rendszerben (EÉR).

A verzióváltást követően a KELER kettős könyvelést fog alkalmazni az alábbi tranzakciótípusok esetén:

Dematerializált értékpapírok tekintetében:

 • 72 – Demat értékpapír keletkeztetés
 • 73 – Demat értékpapír rábocsátás
 • 74 – Demat értékpapír negatív rábocsátás (részleges törlés)
 • 77 – Demat értékpapír teljes törlés (új tranzakcióként jelenik meg)
 • 70 - Befektetési jegy FOP napi rábocsátás
 • 71 - Befektetési jegy FOP napi törlés
 • 75 - Befektetési jegy DVP napi rábocsátás
 • 76 - Befektetési jegy DVP napi törlés

Fizikai értékpapírok tekintetében:

 • SK gyűjtő számla /51 egyedi számla   -   kiszállítás értéktárból
 • SB gyűjtő számla /31 egyedi számla   -    beszállítás értéktárba

A tranzakciók könyvelése kapcsán bevezetésre kerül egy-egy új értékpapírszámla, amely a tranzakciók adatai között a jelenlegieken túlmenően, addicionális információként jelenik meg – a  tranzakció irányától függően – az Átadó / Átvevő értékpapírszámla helyén:

 • dematerializált értékpapírok esetén: 9999/111111,
 • fizikai értékpapírok esetén: 9999/222222

Ezen tükörszámlákra Ügyfeleink nem kezdeményezhetnek tranzakciót. Az instrukciók elvárt, kötelező adattartalma nem változik!

A felsorolt tranzakciók esetén forgalmak lekérdezésekor és a számlakivonatokon elérhetővé (láthatóvá) válik Ügyfeleink számára is az ellenoldali számlaszám. Érintett kivonatok, lekérdezések és értesítők:

KID-en:

 • T700: Értékpapírszámlák forgalmi kivonata
 • T751: Egyedi értékpapír letéti számlák T napi kivonata

Kérjük, hogy amennyiben saját rendszereikkel feldolgozzák a fenti kivonatokat, a változásokat legyenek szívesek figyelembe venni.

 

Üdvözlettel:
KELER Zrt.