Értékpapír-számlavezető által be nem azonosítható dematerializált értékpapírok kezelése

A KELER az alábbi kibocsátókkal aláírta az összevont értékpapír-számlavezetési szerződést, melyhez kapcsolódóan megnyitotta a Kibocsátó erre a célra dedikált 700000 alszámláját, melyre a KELER Általános Üzletszabályzatának 3.4.4.1.5. pontja értelmében a Kibocsátó által kibocsátott és a számlavezető számlájára jóváírt és a számlavezető által be nem azonosított értékpapírok visszatranszferálására nyílik lehetőség.