Ügyfél-tájékoztató a KSZP élesítésével járó, WARP rendszert érintő változásokról és a kapcsolódó tesztelésről

Tisztelt Ügyfeleink!

Ezúton szeretnénk tájékoztatni Önöket a KSZP élesítésével járó, WARP rendszert érintő alábbi változásokról, amelyekről a Szolgáltatás-leírás 4.12. fejezetében is olvashattak.

Szeretnénk Önöket felkérni a jelenleg futó MAT tesztelési időszakunk alatt (amely 2021. szeptember 1-jén kezdődött és 2021. november 5-ig tart) az érintett változások alapján a rendszer teljes körű tesztelésére, kiemelt tekintettel a megújult kiegyenlítési folyamatokra, segítve ezzel a megújult rendszer megismerését, illetve az esetleges hibák feltárását.

A tesztelés az értékpapírszámlával rendelkező, a kiegyenlítésben is érintett ügyfelektől elvárt, ugyanakkor az alapkezelők, letétkezelők számára is ajánlott a normál üzleti folyamatok ellenőrzése (pl. árfolyamok kezelése, trailer fee szolgáltatás működése).

A tesztelésre és hibabejelentésre vonatkozó teljes tájékoztatót itt érhetik el.

A WARP alkalmazást a KSZP-s tesztkörnyezetben az alábbi címen lehet elérni, a jelenlegi éles vagy teszt tanúsítvánnyal:
https://warp.test.keler.hu/warp

A KSZP MAT tesztkörnyezetbe a 2021. február 26-ai nap végi éles záró állapotnak megfelelő törzsadatok (pl. értékpapírok, számlaszámok, WARP beállítások és jelszavak) és egyenlegek kerültek betöltésre.

Éles felhasználónév és a hozzá tartozó e-mail cím birtokában a felhasználók kérhetnek maguknak új jelszót sikertelen belépés esetén, illetve további felhasználókat pedig az ügyfél oldali IT adminisztrátorok tudnak létrehozni.

A WARP-pal kapcsolatos főbb változásokat az alábbiakban emeljük ki:

A KELER új kiegyenlítési és törzsadat-kezelő rendszerei és a WARP közötti integráció elsősorban a kiegyenlítési megbízások kezelésében jelent majd ügyfeleink számára változásokat, ezek közül a következőkre hívjuk fel szíves figyelmüket:

 • Az új kiegyenlítési háttérrendszer funkcionalitásának megfelelően a WARP-ban is új kiegyenlítési megbízás-típusok és státuszok kerülnek bevezetésre.
 • A napi rábocsátások és törlések folyamata egyszerűsödik:
  • FOP forgalomba hozatali ügyletek esetén is – a mai DVP tranzakciók működési elvének megfelelően - egy „SUBS” típusú tranzakció segítségével kerül végrehajtásra az új befektetési jegyek rábocsátása a kiegyenlítési ügynök (jelenlegi terminológiával: Elszámoló fél) 787878 számlájára és egyúttal onnan az értékpapírok átmozgatása a forgalmazó instrukciójában megadott célszámlára.
  • FOP visszaváltások esetén a forgalmazó értékpapírszámlája és a kiegyenlítési ügynök (606060-as) számlája közötti transzfer összekapcsolásra kerül a befektetési jegyek törlésével („REDM” típusú megbízás).
  • FOP ügyletek esetén a jövőben nem kerülnek összevonásra egy értékpapír azonos kiegyenlítési napra eső, de több számlát érintő rábocsátási és törlési tranzakciói, így az esetleges meghiúsulások vagy kiegyenlítési késedelmek egy-egy számlára korlátozhatók lesznek.
  • Lehetővé válik a hold-release és törlési funkciók használata a rábocsátási és törlési tranzakciók esetén is.
  • Az egyes ISIN-ekhez tartozó kiegyenlítési beállítások alatt forgalmazónként és megbízás-típusonként beállíthatók az alapértelmezett hold-release értékek, amelyek figyelembe vételével a WARP meggenerálja és beküldi a kiegyenlítési megbízásokat az új kiegyenlítési rendszerbe. A jelenlegi „elszámolások automatikus indítása” opciót a hold-release funkció váltja fel.
  • A tranzakciók törlése a kiegyenlítési megbízások generálását és a kiegyenlítési rendszerbe való küldését követően is lehetővé válik, a tényleges kiegyenlítés időpontjáig. A kiegyenlítési megbízások teljes (bilaterális) törlése egyben az összes kapcsolódó forgalmazási instrukció törlését is magával vonhatja, illetve az instrukciók kiegyenlítés nélküli lezárt állapotba állíthatók lesznek. A kívánt végállapotot a Forgalmazó felhasználója állíthatja be a felületen. Az új állapotok miatt az instrukciók export fájlformátumában a lehetséges értékkészlet bővülni fog.
  • A változásokról külön tájékoztató található a KELER honlapján.
  • Nyílt végű befektetési jegyek rábocsátásai, illetve törlései nem kerülnek feladásra a T2S felé a Program első fázisában. Ennek megfelelően dedikált T2S alszámlán WARP ügylet létrehozása nem engedélyezett.

További változások:

 • A rendszer teljes felületén terminológiai átnevezések történtek (pl. elszámolás helyett kiegyenlítés, elszámolási tranzakció helyett kiegyenlítési megbízás, elszámoló fél helyett kiegyenlítési ügynök, stb.)
 • Az értékpapír törzsadatok/„Elszámolási tr. Generálási cut-off” átnevezésre kerül: „A kiegyenlítés legkorábbi időpontja”-ra. Ennek maximális értéke 13:55 lehet. Az ennél későbbi időponttal rendelkező ISIN-ek esetén az időpontot a KELER migrációval átállítja. A T+X napos kiegyenlítésű értékpapírok esetén a kiegyenlítési megbízások ebben a paraméterben beállított időpontban automatikusan beküldésre kerülnek a kiegyenlítési rendszer felé.
 • Fontos: A WARP által beküldött kiegyenlítési megbízásokban a Hold indikátor az alapértelmezett Hold/release paraméterek értékei szerint kerül kitöltésre, így szükség lehet a megbízás későbbi kiegyenlítésre bocsátására, amely a felületen keresztül, manuálisan indítható.
 • A Dashboard-on keresztül ellenőrizhetőek a visszatartott, vagy jóváhagyásra váró kiegyenlítési megbízások.
 • Az új WARP rendszeren keresztül lehetővé válik az értékpapír- és pénzszámlák feletti rendelkezési jog átruházása, ami új üzleti lehetőséget is nyithat ügyfeleink számára, pl. a KELER számlával nem rendelkező (alapkezelő-) forgalmazó ügyfél közvetlenül a megbízó (pl. külföldi vagy intézményi ügyfél) letétkezelőnél vezetett számlájára kezdeményezheti a forgalmazásokat.

A KSZP keretében élesítendő új WARP verzióhoz készült, átdolgozott WARP Felhasználói Kézikönyvet a KELER honlapján érhetik el.

Üdvözlettel:
KELER Zrt.