Tájékoztatás a KELER sikeres 2022-es finality-tesztjéről


Tisztelt Partnereink!

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a KELER Zrt. 2022. december 05-06. között a fizetést korlátozó eljárás során alkalmazandó eljárásokhoz kapcsolódó ún. Finality-tesztet sikeresen elvégezte öt, a tesztre felkért befektetési vállalkozással, akik az értékpapír kiegyenlítési rendszer résztvevőiként egy, az eljárásban érintett értékpapír számlavezetett, a tesztelési céllal létrehozott és fizetést korlátozó eljárás alá vont, Finality partner elnevezésű rendszerrésztvevővel  szimuláltak finality eljárás tárgyát képező értékpapír tranzakciókat.

Teszt partnereink a Raiffeisen Bank Zrt., a Concorde Értékpapír Zrt, a Kereskedelmi és Hitelbank Zrt., a Takarékbank Zrt. és az Euroclear Bank SA/NV voltak.

A részletszabályokat, elvárásokat a Magyar Nemzeti Bank 15/2018. (IV.3.) számú ajánlása szabályozza.

A KELER Zrt. az elvégzett szimulációs teszthez tesztforgatókönyvet készített, mely tartalmazta a tesztelendő folyamatok főbb fázisait és lépéseit, a konkrét számszerűsített teszteseteket, és amelyet az érintett tesztpartnereknek is megküldött.

A szimulált folyamatok, kapcsolódó tesztesetek eredményének kiértékelését követően a KELER úgy ítélte meg, hogy a tesztben résztvevő hitelintézetek, befektetési vállalkozások kellő ismeretekkel rendelkeznek a fizetést korlátozó eljárásokkal kapcsolatos szabályokról, azok gyakorlatban történő alkalmazásáról. Megállapításra került, hogy a KELER és ügyfelei közötti zárt elektronikus kommunikációt megvalósító rendszer (KID) is megfelelően működött, a tesztre felkért ügyfelekkel a kommunikáció zökkenőmentesen zajlott.

A fizetést korlátozó eljárásokra vonatkozó szabályrendszer célja, hogy meghatározásra kerüljenek azok a feltételek, amelyek teljesítése mellett a kijelölt fizetési, illetve értékpapír-elszámolási rendszerek a résztvevők számára a teljesítés véglegességét biztosíthatják, előmozdítva ezzel biztonságos és hatékony működésüket, továbbá hogy csökkentse azokat a kockázatokat, amelyek ezen rendszerek valamely résztvevője ellen indított fizetést korlátozó intézkedésből adódhatnak.

A KELER elkötelezett amellett, hogy biztosítsa a CSDR (909/2014/EU Rendelet) 41. cikkében meghatározott rendelkezések közös, egységes és következetes alkalmazását. Egyértelmű szabályokat és eljárásokat alkalmaz bármelyik résztvevő ellen indult fizetést korlátozó eljárás esetére, és ez kiterjed a résztvevők minden típusára, beleértve a központi értéktárnak vagy egyéb típusú piaci infrastruktúrának minősülő résztvevőket is. A fizetést korlátozó eljárások tesztelése a hazai értékpapír-kiegyenlítési rendszer résztvevői számára visszacsatolást ad az esetleges fizetést korlátozó eljárások hatékony lefolytathatóságától, illetve alkalmas arra, hogy feltárja a gyenge pontokat a fizetést korlátozó eljárásokkal kapcsolatos szabályokban és szükség esetén megfelelően módosítsa ezeket.

Szeretnénk köszönetünket kifejezni a tesztelésben résztvevő ügyfeleinknek a 2022-es finality teszt sikeres lebonyolításában való részvételükért.

Üdvözlettel:
KELER Zrt.