REMIT

 

REMIT jelentési szolgáltatás

Milyen előnyökkel jár?

 • „Egy-ablakos” ügyintézés: a KELER Trade Reporting (TR) rendszere REMIT és EMIR jelentéseket továbbítására is alkalmas
 • KELER TR: internet alapú rendszerünk folyamatosan, ingyenesen tesztelhető
 • Harmonizált fájl és jelentési formátumok: szolgáltatásunk valamennyi piacot lefed
 • Legjobb ár-érték arány: három különböző típusú tagság, fix, havi díjakért
 • Harmadik fél nevében is teljesíthető a jelentési kötelezettség

A KELER Csoport az alábbiakkal tud segíteni a REMIT-ben előírt jelentési kötelezettség teljesítésében:

 • Az Európai Unión belül, a nagykereskedelmi energiapiacon kötött ügyleteket továbbítja az illetékes hatóság, az Energiaszabályozók Együttműködési Ügynöksége (ACER) felé.
 • A  KELER REMIT jelentési szolgáltatása valamennyi piacot lefedi, így minden, a szervezett piacon kötött ügylet jelenthető a KELER-en keresztül (2016. április 7-től már az OTC ügyletek is).
 • A feltöltött jelentések státusza, illetve az ACER-től kapott visszaigazolások folyamatosan nyomon követhetőek a KELER TR rendszerében.
 • Igény szerinti tagság választása (általános tag, egyéni tag, indirekt tag).
 • Az ún. általános tagsággal lehetőséget biztosítsunk Ügyfeleinknek, hogy Partnereik nevében is jelenthessenek.
 • Egyszerű, hatékony megoldás a jelentések továbbítására (automata jelentési lehetőség és fájlfeltöltési lehetőség).
 • Tesztelési lehetőség biztosítása (díjmentes).

További kérdés esetén, kérjük, hogy írjon a következő e-mail címre:


SZABÁLYZATOK
Kérjük, hogy az Általános Üzletszabályzat, és a Díjszabályzat megtekintéséhez, letöltéséhez az alábbi menüpontra kattintson:
SZERZŐDÉSEK
Kérjük, hogy a szolgáltatás igényléssel, szerződéskötéssel kapcsolatos dokumentáció áttekintéséhez, letöltéséhez az alábbi menüpontra kattintson:
 
TANÚSÍTVÁNYKEZELÉS
Kérjük, hogy a partner szintű tanúsítványok betöltéséről szóló tájékoztató megtekintéséhez, letöltéséhez az alábbi csatolmányra kattintson:

REMIT jelentések kezelése - Felhasználói Kézikönyv

Letöltés (1387 KB)

Teszt jelentkezési adatlap Trade Reporting (REMIT) felhasználóknak

Letöltés (969 KB)

Tájékoztató a REMIT XML jelentések Trade Reporting rendszerbe történő feltöltéséről 

Letöltés (891 KB)

KELER – 19/2015. számú Értéktári Leirat a REMIT 8. cikke szerinti adatok Energiapiaci Ügynökség* felé történő továbbítására vonatkozó beérkezési határidőkről és az adatbejelentés formai követelményeiről

Letöltés (332 KB)
Letöltés (257 KB)

WSDL/XSD

Letöltés (204 KB)
Letöltés (209 KB)
Letöltés (185 KB)
Letöltés (164 KB)
Letöltés (305 KB)

WSDL/XSD

Letöltés (204 KB)
Letöltés (1526 KB)
Letöltés (647 KB)
Letöltés (628 KB)

 

A 2008-as válságot követően számos területen merült fel a meglévő szabályok, szabályozás felülvizsgálatának igénye a piacok nagyobb átláthatóságának biztosítása érdekében. A tőkepiac mellett az energiapiac az a terület, ahol számos új jogszabályt fogadtak el – köztük az egyik legfontosabb, a REMIT, Regulation on Wholesale Energy Market Integrity and Transparency (Nagykereskedelmi energiapiacok integritásáról és átláthatóságáról szóló 1227/2011 számú EU parlamenti és tanácsi rendelet), mely 2011. december 28-án lépett hatályba.

A REMIT fő célja: 

 • A piac integritásának biztosítása az ügyletek nyomon követésén és az alapvető adatokhoz való hozzáférésen keresztül;
 • Piaci visszaélések (bennfentes kereskedelem és piacmanipuláció) megakadályozása.

A REMIT rendelkezései a nagykereskedelmi energiapiaci szereplői számára fogalmaznak meg jelentési kötelezettséget, melynek Uniós szintű összefogását és felügyeletét az ACER, az Energiapiaci Szabályozók Ügynöksége (Agency for the Cooperation of Energy Regulators) látja el. Uniós szinten központi szerepkörét az ACER a jelentett adatok összefogásával és ellenőrzésével tölti be.

A jogszabály elérhető az ACER honlapján: https://www.acer-remit.eu/portal/public-documentation.

A REMIT jelentési kötelezettsége érint valamennyi szereplőt, aki az Európai Unión belül, nagykereskedelmi energiapiacon kötött ügyletet kezdeményez vagy érintett abban. Nem jelent a kötelezettség alóli kivételt, amennyiben nem EU rezidens jogi személy az érintett fél. Valamennyi piaci szereplőnek kötelessége jelenteni az EU-n belül, az ügyletekre adott megbízásait (függetlenül attól, hogy azok teljesültek-e), valamint létrejött nagykereskedelmi energiaügyleteit.

Az ACER felé teljesítendő adatszolgáltatás feltétele a területileg illetékes nemzeti szabályozó hatóságnál (National Regulatory Authority, NRA) történő regisztráció. Amennyiben egy piaci szereplő több EU-s tagállamban is kereskedik, elegendő egy nemzeti hatóságnál regisztrálnia. Magyarországon az illetékes hatóság a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH). A tagállami regiszterek alapján épül fel az ACER által működtetett Centralised European Register for Market Particiants (CEREMP) központi regiszter. Valamennyi regisztrált piaci szereplő egyedi azonosítóként ACER kódot kap, mely a jelentések kötelező eleme.

A jelentéstételre kötelezetteknek a szervezett piacokon adott megbízásokról és megkötött ügyletekről 2015. október 7.-étől, az OTC ügyleteket illetően pedig 2016. április 7.-től kell adatot szolgáltatni ún. RRM-eken keresztül (Registered Reporting Mechanism) az ACER-nek.    

Az EMIR-hez hasonlóan a REMIT is előír visszamenőleges adatszolgáltatási kötelezettséget 2016. január 7.-i határidővel azon ügyleteket illetően, amelyek a hatálybalépés (2015. október 7.) napján már létrejöttek, de még nem zárultak le. 

Igen, a KELER az ACER által jóváhagyott, ún. „harmadik fél” („third party”) RRM-ként nyújtja jelentési szolgáltatását.

A KELER Trade Reporting (TR) rendszere elsősorban az EMIR tőkepiaci jelentésekhez biztosított eddig felületet Ügyfeleinknek, de ez a rendszer integrálja a REMIT jelentésekhez kapcsolódó funkciókat is. A KELER saját fejlesztésű rendszere internet alapú, könnyen kezelhető és átlátható felületet biztosít a jelentési kötelezettségek lefedésére. 

Igen, a  KELER REMIT jelentési szolgáltatása valamennyi piacot feledi, így valamennyi szervezett piacon kötött ügylet jelenthető a KELER-en keresztül, illetve 2016. április 7-től az OTC ügyletek is.

Igen. Ún. általános tagságunkat azzal a céllal hoztuk létre, hogy lehetőséget biztosítsunk Ügyfeleinknek partnereik nevében is jelenteni.

A KELER-en keresztül jelentett adatok beküldésére a KELER Trade Reporting rendszere három különböző lehetőséget kínál:

 • Manuális feltöltés: A rendszerbe történő belépést követően a felületen elérhető feltöltés menüponton keresztül történik meg a jelentés feltöltése. Ennek előfeltétele, hogy a felhasználó részéről maga a jelentés a KELER által elfogadott fájlformátumban kerüljön feltöltésre. Egyszerre több jelentés feltöltésére is lehetőséget nyújt a rendszer.

 • Automata feltöltés: Ebben az esetben az ún. „web service” kommunikáció révén a KELER rendszere összekapcsolódik az ügyfél rendszerével, mely kapcsolat lehetőséget biztosít a jelentések automatikus feltöltésére. Az automata jelentés a naponta magasabb ügyletszámot elérő piaci szereplők számára jelent gyors és biztonságos megoldást a jelentési kötelezettség teljesítésére.

 • Közvetlenül a felületen történő manuális feltöltés: A REMIT jelentések esetében lehetőséget biztosítunk, hogy ne csak fájl alapú kommunikáción keresztül, hanem egyszerűen a KELER rendszerébe belépve, az ügylet adatainak magadásával is lehessen jelenteni. Ebben az esetben a rendszerben található jelentés sablonok kitöltésével lehet a szükséges adatokat jelenteni. Ez a megoldás a napi kevés ügyletet bonyolító ügyfelek számára biztosít kényelmes megoldást.

A KELER felé beküldendő jelentések formátuma XML lehet.

A feltöltött jelentések többféle szempont szerint szűrhetőek, illetve a kapott visszaigazolások letölthetőek a TR rendszeréből.

XML formátumú fájlok feltöltésére biztosítunk lehetőséget, az ACER által meghatározott specifikációk szerint. Kérésre kapcsolattartóink továbbítják a mintafájlokat tartalmazó csomagot.

A KELER rendszere minden feltöltött jelentés esetében elvégzi a szükséges ellenőrzéseket és csak a formailag hibátlan jelentések kerülnek az ACER felé továbbításra. Hibás jelentés esetén a feltöltést végző piaci szereplő azonnal visszajelzést kap a hiba okáról, azaz arról, melyik mezőt szükséges korrigálnia. A visszajelzés egy hibaüzenet formájában jelenik meg a felhasználói felületen. Ügyfeleink folyamatosan nyomon követhetik jelentéseik státuszát a rendszerben, a feltöltéstől az ACER-hez való sikeres beérkezés visszaigazolásáig.

A feltöltött jelentések státusza, illetve az ACER-től kapott visszaigazolások folyamatosan nyomon követhetőek a KELER TR rendszerében, a megfelelő menüpontban. A KELER 10 évig tárolja a feltöltött jelentéseket.

Igen, akárcsak az EMIR jelentések esetében, a REMIT esetében is feltölthetőek a visszamenőleges adatok a TR rendszerbe.

A KELER tesztrendszere minden érdeklődő számára díjmentesen elérhető függetlenül attól, hogy az adott szereplő a KELER szolgáltatását igénybe veszi-e később vagy sem. 

A tesztre egy jelentkezési lap kitöltésével és beküldésével lehet jelentkezni. A jelentkezési lap elérhető és letölthető az alábbi linken:

https://www.keler.hu/Szolgáltatások/Piaci%20jelentések%20(Trade%20Reporting)/REMIT

 

 • A piaci szereplő az ACER-nél regisztráltak listáján kell, hogy szerepeljen, azaz rendelkeznie kell ACER kóddal.
 • Mind jelenlegi és mind potenciális ügyfeleink a „SZERZŐDÉS A REMIT 8. CIKKE SZERINTI ADATOK ENERGIAPIACI ÜGYNÖKSÉG FELÉ TÖRTÉNŐ TOVÁBBÍTÁSÁRA” elnevezésű formaszerződésünk cégszerű aláírásával tudják igénybe venni szolgáltatásunkat.

  Dokumentumtár»Formaszerződések

 • Abban az esetben, ha a jelentkező nincs szerződéses kapcsolatban a KELER Csoport egyik tagjával sem, egy 30 napnál nem régebbi cégkivonatot és – szerződést, illetve egyéb hivatalos dokumentumokat cégszerűen ellenjegyezni jogosultakra vonatkozóan – hitelesített aláírási címpéldányt kérünk mellékelni a cégszerűen aláírt formaszerződés mellé, azonosítási célból. Külföldi székhelyű társaság esetében mindkét dokumentumot hivatalos, angol fordítással, felülhitesítve (aposztill vagy közjegyzői hitelesítés az országra vonatkozó előírások szerint) kérjük benyújtani.

Valamennyi benyújtandó dokumentumot kérnénk a KELER Zrt. Központi Ügyfélszolgálatának címezve a következő címre eljuttatni:
KELER Zrt., H-1074 Budapest, Rákóczi út 70-72.

A REMIT szabályozás lehetőséget biztosít az RRM piaci alapon történő kiválasztására és az adatszolgáltatás megkezdését követően bármikor új RRM kijelölésére is. Amennyiben egy piaci szereplő úgy dönt, új RRM-et jelöl ki adatszolgáltatásának delegálásra, ezt a módosítási igényét az ACER (CEREMP) regisztrációs nyomatvány 5. szakaszában kell, hogy jelezze.