Piaci jelentések (Trade Reporting)


Európa versenyképességének javítása, valamint a közelmúlt világméretű gazdasági válsága a pénz- és tőkepiacok egységes szabályozásának szükségességére ébresztették rá a vezető politikusokat és a hatóságokat. A világszintű jogszabályáradat a gazdasági élet minden szereplőjét, ide értve a pénzügyi szektort és velük együtt a befektetőket is érintik. A jogalkotók a megelőzésre fektetik a fő hangsúlyt, ezért olyan biztonságos és átlátható működési feltételek megalkotására törekszenek, amelyek lezárják az eddigi kiskapukat és az egyes tranzakciókon keresztül lehetővé teszik a szupranacionalis és nemzeti felügyeletek számára a gazdasági folyamatok rendszeres monitorozását. A cél elérése érdekében – többek között – a piaci szereplők által megkötött ügyletek jelentési kötelezettsége került előírásra. Az elmúlt évek legjelentősebb, releváns Európai Uniós jogszabályai az alábbiak:

  • EMIR – European Market Infrastructure Regulation
  • REMIT – Regulation of wholesale Energy Market Integrity and Transparency
  • MiFID II / MIFIR – Markets in Financial Instruments Directive / Markets in Financial Instruments Regulation
  • SFTR - Securities Financing Transactions Regulation
  • CRD IV – Capital Requirements Directive IV
  • MAD II / MAR – Market Abuse Directive
  • ETR – Electricity Transparency Regulation

A KELER Trade Reporting szolgáltatása mind a tőkepiaci, mind az energiapiaci ügyfélkör számára releváns megoldást képvisel, az elmúlt időszak célzott fejlesztéseinek köszönhetően kialakított KELER TR Rendszer segítségével. A KELER mint jelentési szolgáltató, ügynökként továbbítja a megfelelő hatóság, illetve kereskedési adattár (Trade Repository) felé a megkapott adatokat, mind REMIT, EMIR, MiFID II / MiFIR és 2020 áprilisától az SFTR jelentési kötelezettségek teljesítése kapcsán. Mindezen túl, az EMIR és MiFID II riportok beadásához jogszabályilag előírt Legal Entity Identifier (LEI) kódok igénylésében is közreműködő partnerként egyszerűsíti partnerei jelentési kötelezettségeinek teljesítését.