Piaci jelentések (Trade Reporting)


Európa versenyképességének javítása, valamint a közelmúlt világméretű gazdasági válsága a pénz- és tőkepiacok egységes szabályozásának szükségességére ébresztették rá a vezető politikusokat és a hatóságokat. A világszintű jogszabályáradat a gazdasági élet minden szereplőjét, ide értve a pénzügyi szektort és velük együtt a befektetőket is érintik. A jogalkotók a megelőzésre fektetik a fő hangsúlyt, ezért olyan biztonságos és átlátható működési feltételek megalkotására törekszenek, amelyek lezárják az eddigi kiskapukat és az egyes tranzakciókon keresztül lehetővé teszik a szupranacionalis és nemzeti felügyeletek számára a gazdasági folyamatok rendszeres monitorozását. A cél elérése érdekében – többek között – a piaci szereplők által megkötött ügyletek jelentési kötelezettsége került előírásra. Az elmúlt évek legjelentősebb, releváns Európai Uniós jogszabályai az alábbiak:

  • EMIR – European Market Infrastructure Regulation
  • REMIT – Regulation of wholesale Energy Market Integrity and Transparency
  • MiFID II / MIFIR – Markets in Financial Instruments Directive / Markets in Financial Instruments Regulation
  • SFTR - Securities Financing Transactions Regulation
  • CRD IV – Capital Requirements Directive IV
  • MAD II / MAR – Market Abuse Directive
  • ETR – Electricity Transparency Regulation

A KELER Trade Reporting szolgáltatása mind a tőkepiaci, mind az energiapiaci ügyfélkör számára releváns megoldást képvisel, az elmúlt időszak célzott fejlesztéseinek köszönhetően kialakított KELER TR Rendszer segítségével. A KELER mint jelentési szolgáltató, ügynökként továbbítja a megfelelő hatóság, illetve kereskedési adattár (Trade Repository) felé a megkapott adatokat, mind REMIT, EMIR, MiFID II / MiFIR és 2020 áprilisától az SFTR jelentési kötelezettségek teljesítése kapcsán.