Tranzakciómenedzsment

A pénzszámla vezetéshez kapcsolódóan a KELER az alábbi szolgáltatásokat nyújtja ügyfelei részére:

Megbízások teljesítése (terhelések)

A KELER közvetlen tagsággal rendelkezik a magyar fizetési rendszerekben, ennek következtében mind a VIBER, mind GIRO által nyújtott fizetési módok elérhetőek Ügyfeleink számára néhány kivételtől eltekintve.

Ügyfeleinknek az alábbi fizetési módok közül van lehetősége választani:

VIBER
A VIBER (Valós Idejű Bruttó Elszámolási Rendszer) elsősorban a bankközi pénzforgalom lebonyolítására szolgáló fizetési rendszer. A KELER ügyfeleinek lehetősége van forintban teljesítendő fizetési műveleteiket VIBER rendszeren teljesítendő megbízásként beadni a KELER részére. A KELER a VIBER mindenkori szabályrendszerének megfelelően teljesíti a beadott fizetési műveleteket.

GIRO IG1
Hatósági fizetési (beszedési) megbízások teljesítése történik IG1 elszámolás keretében.

GIRO napközbeni szakaszos elszámolás (IG2)
A VIBER mellett Ügyfeleink IG2 elszámolási módban kezdeményezhetnek a KELER által vezetett pénzszámlájukról forint devizanemű fizetési műveleteket annak mindenkori szabályrendszere alapján.

GIRO Azonnali Fizetési Rendszer
A KELER nem fogad kimenő, az Azonnali Fizetési Rendszerben teljesítendő átutalási megbízásokat, kizárólag az Azonnali Fizetési Rendszeren keresztül érkező jóváírásokat teljesíti.

Belsőköri megbízások teljesítése
KELER által vezetett pénzszámlák közötti megbízások teljesítése.

Jóváírások teljesítése

A KELER az alábbi fizetési módokban érkező jóváírások teljesítését vállalja:

  • VIBER
  • GIRO napközbeni szakaszos elszámolás (IG2)
  • GIRO Azonnali Fizetési Rendszer
    A KELER kizárólag jóváírásokat teljesít az Azonnali Fizetési Rendszer esetében az üzleti nap során haladéktalanul, az üzleti napon kívül eső időben érkező jóváírások pedig a következő üzleti nap során kerülnek könyvelésre Ügyfeleink KELER által vezetett pénzszámláin.
  • Belsőköri megbízások teljesítése
    KELER által vezetett pénzszámlák közötti megbízások teljesítése.

A befogadási határidőkről a KELER értéktári leiratából tájékozódhatnak, a kapcsolódó díjakról pedig a Díjszabályzatból.

Megbízások teljesítése (terhelések)

A KELER a mindenkor hatályos devizaszámla-vezetésével kapcsolatos információkat tartalmazó értéktári leiratban található devizanemekben teljesít forinttól eltérő devizanemekben kimenő átutalási megbízásokat, a devizanemek mellett a levelező bankok listája, illetve a befogadási határidők is a hivatkozott értéktári leiratban találhatóak meg.

Jóváírások teljesítése

A KELER a mindenkor hatályos devizaszámla-vezetésével kapcsolatos információkat tartalmazó értéktári leiratban található devizanemekben fogad forinttól eltérő devizanemekben kimenő átutalási megbízásokat, a devizanemek mellett a levelező bankok listája, illetve a befogadási határidők is a hivatkozott értéktári leiratban találhatóak meg. Felhívjuk Ügyfeleink figyelmét, hogy a KELER kizárólag a fogadó számla devizanemével megegyező devizanemben teljesít jóváírásokat.

A KELER kamatot számít Ügyfelei részére a mindenkori kamatkondíciós listájában foglalt feltételekkel.

A KELER által vezetett pénzszámlák rendeltetésszerű használatáról Ügyfeleinknek kell gondoskodnia. A számlahasználat akkor tekinthető rendeltetésszerűnek, amennyiben a számlatulajdonos által adott megbízás a KELER, illetve KELER KSZF által végzett tevékenységek körében felmerülő kiegyenlítési megbízásokhoz kapcsolódó pénzmozgások lebonyolítását, vagy a pénzszámla egyenlegének az Ügyfél részére más Ügyfél által vezetett számlára történő elutalását szolgálják.