Tranzakciómenedzsment

A pénzszámla vezetéshez kapcsolódóan a KELER az alábbi szolgáltatásokat nyújtja ügyfelei részére:

Megbízások teljesítése (terhelések)

A KELER közvetlen tagsággal rendelkezik a magyar fizetési rendszerekben, ennek következtében mind a VIBER, mind GIRO által nyújtott fizetési módok elérhetőek Ügyfeleink számára néhány kivételtől eltekintve.

Ügyfeleinknek az alábbi fizetési módok közül van lehetősége választani:

VIBER
A VIBER (Valós Idejű Bruttó Elszámolási Rendszer) elsősorban a bankközi pénzforgalom lebonyolítására szolgáló fizetési rendszer. A KELER ügyfeleinek lehetősége van forintban teljesítendő fizetési műveleteiket VIBER rendszeren teljesítendő megbízásként beadni a KELER részére. A KELER a VIBER mindenkori szabályrendszerének megfelelően teljesíti a beadott fizetési műveleteket.

GIRO IG1
Hatósági fizetési (beszedési) megbízások teljesítése történik IG1 elszámolás keretében.

GIRO napközbeni szakaszos elszámolás (IG2)
A VIBER mellett Ügyfeleink IG2 elszámolási módban kezdeményezhetnek a KELER által vezetett pénzszámlájukról forint devizanemű fizetési műveleteket annak mindenkori szabályrendszere alapján.

GIRO Azonnali Fizetési Rendszer
A KELER nem fogad kimenő, az Azonnali Fizetési Rendszerben teljesítendő átutalási megbízásokat.

Belsőköri megbízások teljesítése
KELER által vezetett pénzszámlák közötti megbízások teljesítése.

Jóváírások teljesítése

A KELER az alábbi fizetési módokban érkező jóváírások teljesítését vállalja:

  • VIBER
  • GIRO napközbeni szakaszos elszámolás (IG2)
  • GIRO Azonnali Fizetési Rendszer
    A KELER kizárólag jóváírásokat teljesít az Azonnali Fizetési Rendszer esetében az üzleti nap során haladéktalanul, az üzleti napon kívül eső időben érkező jóváírások pedig a következő üzleti nap során kerülnek könyvelésre Ügyfeleink KELER által vezetett pénzszámláin.
  • Belsőköri megbízások teljesítése
    KELER által vezetett pénzszámlák közötti megbízások teljesítése.

A befogadási határidőkről a KELER értéktári leiratából tájékozódhatnak, a kapcsolódó díjakról pedig a Díjszabályzatból.

Megbízások teljesítése (terhelések)

A KELER a mindenkor hatályos devizaszámla-vezetésével kapcsolatos információkat tartalmazó értéktári leiratban található devizanemekben teljesít forinttól eltérő devizanemekben kimenő átutalási megbízásokat, a devizanemek mellett a levelező bankok listája, illetve a befogadási határidők is a hivatkozott értéktári leiratban találhatóak meg.

Jóváírások teljesítése

A KELER a mindenkor hatályos devizaszámla-vezetésével kapcsolatos információkat tartalmazó értéktári leiratban található devizanemekben fogad forinttól eltérő devizanemekben kimenő átutalási megbízásokat, a devizanemek mellett a levelező bankok listája, illetve a befogadási határidők is a hivatkozott értéktári leiratban találhatóak meg. Felhívjuk Ügyfeleink figyelmét, hogy a KELER kizárólag a fogadó számla devizanemével megegyező devizanemben teljesít jóváírásokat.

A KELER kamatot számít Ügyfelei részére a mindenkori kamatkondíciós listájában foglalt feltételekkel.

A KELER által vezetett pénzszámlák rendeltetésszerű használatáról Ügyfeleinknek kell gondoskodnia. A számlahasználat akkor tekinthető rendeltetésszerűnek, amennyiben a számlatulajdonos által adott megbízás a KELER, illetve KELER KSZF által végzett tevékenységek körében felmerülő kiegyenlítési megbízásokhoz kapcsolódó pénzmozgások lebonyolítását, vagy a pénzszámla egyenlegének a számlatulajdonos részére más számlatulajdonos által vezetett számlára történő elutalását szolgálják.