OBA Információk

Országos Betétbiztosítási Alap (a továbbiakban: OBA)


A KELER Központi Értéktár Zrt. (KELER) szakosított hitelintézetként az Országos Betétbiztosítási Alap (OBA) tagintézete, így a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény (Hpt.) 213. § (1) bekezdése szerinti kivételi intézményi körbe nem sorolt ügyfeleink betéti jellegű pénzszámláin nyilvántartott egyenlegek a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően az OBA által biztosítottak.

Az OBA betétbiztosításra vonatkozó szabályok megtalálhatók a KELER Általános Üzletszabályzatában a következő linken: ÁÜSZ

További tájékoztatás elérhető az OBA honlapján (www.oba.hu), illetve az OBA Iránytű a betétbiztosításhoz című tájékoztatójában, melyet csatolva találnak.

A Hpt., valamint az OBA Igazgatótanácsa határozatainak megfelelően a KELER – az ügyfél erre irányuló kérése alapján – összefoglaló ügyfél-tájékoztatót bocsát rendelkezésre a biztosított betéti jellegű pénzszámlán elhelyezett összegről és a betétbiztosítással kapcsolatos legfontosabb tudnivalókról. Az ügyfél-tájékoztató rendelkezésre bocsátása az ügyfél kérése szerint történhet postai vagy elektronikus úton, valamint a KELER székhelyén történő személyes átadással. A hitelintézetek évente egy alkalommal kötelesek az ügyfél-tájékoztatót díjmentesen a betétes rendelkezésére bocsátani.

A Hpt. előírásai alapján a KELER Hpt. 6. mellékletében foglalt tartalommal (Tájékoztató a betéteseknek), a Hpt.-ben meghatározott módokon és gyakorisággal szintén tájékoztatja az OBA által biztosított betéttel rendelkező ügyfeleit a betétbiztosításról szóló alapvető információkról.

 OBA