Pénzszámlavezetéshez kapcsolódó szolgáltatások

A KELER a Felügyelet H-EN-III-613/2020. számú határozata alapján a CSDR szerint engedélyezett, alapvető szolgáltatások, nem banki jellegű és egyes banki jellegű kiegészítő szolgáltatások nyújtására is jogosult központi értéktár.

A KELER-nél vezetett forint és deviza pénzszámlák a továbbiakban nem minősülnek a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény szerinti pénzforgalmi számlának, a CSDR szerinti működési engedély birtokában a KELER kizárólag az értékpapír-kiegyenlítési rendszer működésének támogatása érdekében jogosult pénzszámlákat vezetni, pénzszámlavezetéshez kapcsolódó szolgáltatás önálló szolgáltatásként nem érhető el.

Betéti típusú pénzszámlák a Tvt. 2. § (1) bekezdésének m) pontja szerinti, KELER által vezetett betéti jellegű teljesítési számlák, melyen a Kiegyenlítési Rendszer Résztvevői közötti átutalási megbízások kiegyenlítése történik, míg a letéti típusú pénzszámlák a Hpt. 3. § (1) bekezdésének j) pontja szerinti letéti szolgáltatás keretében vezetett, kiegyenlítési szolgáltatáshoz kapcsolódó biztosítéki (garanciaalap) számlák és az árutőzsdei azonnali ügyletek fedezetének nyilvántartására szolgáló számlák. Az előbbieken túl pénz letéti számlának minősülnek a szintén a Hpt. 3. § (1) bekezdésének j) pontja szerinti letéti szolgáltatás keretében vezetett a Tpt. 12. § (2) bekezdése, 12/A. § (9) bekezdése, 47. § (7) bekezdése és 76/D. § (3) bekezdése szerinti letéti számlák, a kibocsátói hozamfizetési számla. Tekintettel arra, hogy a letéti típusú számlák egyenlegei nem csökkenthetőek kamat- és díj típusú terhelésekkel, a kamat- és díjelszámolások a betéti típusú pénzszámlákon történnek.

A KELER forintban és számos devizanemben (pl.: EUR, USD, GBP, CHF, stb.) vezet pénzszámlákat. Az elérhető devizanemek körét A KELER devizaszámla-vezetésével kapcsolatos információk (általános szabályok, levelezőbankok és számlaszámok listája) című értéktári leirata tartalmazza.

A KELER közvetlen tagsággal rendelkezik a magyar fizetési rendszerekben, a deviza fizetési rendszereket pedig számlavezető bankjai által éri el.
  

Pénzszámlavezetéshez kapcsolódó szolgáltatások
Pénzszámlavezetés Tőkepiac
Tranzakciómenedzsment Deviza tranzakciók
Forint tranzakciók
Konverzió
Biztosítékkezelés
KELER KSZF által garantált piacok pénzügyi elszámolása