Nemzetközi értékpapírok kezelése (cross-border)

A külföldi értékpapír nyilvántartása, kezelése és nemzetközi (cross-border) elszámolása céljából a KELER számlavezetési szerződést köt az általa kiválasztott külföldi letétkezelővel. Az ügyfelek és azok megbízóinak portfoliójában lévő értékpapírok nyilvántartása a KELER külső számlavezetőjénél omnibusz számlán történik alapesetben, ám ügyfél kérésre és piac specifikációja szerint nem szegregáltan is történhet

A KELER által befogadható külföldi értékpapírok körét – a vonatkozó jogszabályi előírásokon túl – a külföldi letétkezelő szabályai határozzák meg. Külföldi értékpapír belföldi forgalomba hozatala esetén a külföldi értékpapír nyilvántartását a KELER a külföldi letétkezelővel vagy értéktárral kötött egyedi szerződés alapján végzi. Ha a kibocsátó befogadható külföldi értékpapírt vezet be a BÉT-re, a KELER a kibocsátó írásos kérelmére, a külföldi letétkezelő által nyilvántartott adatok alapján adja ki a tőzsdei elszámolásra vonatkozó befogadó nyilatkozatot. A külső számlavezetőn keresztül jóváírt értékpapírok kizárólag számlakövetelés típusában jelennek meg az ügyfél értékpapírszámláján, azok fizikai ki-, illetve beszállítására nincs mód.

 

Nemzetközi (cross-border) elszámolások

A nemzetközi elszámolások során a KELER az ügyfelei részére egyaránt lehetőséget nyújt fizetés nélküli (FOP, free of payment) és fizetéssel járó (A/P, against payment) tranzakciók elszámolására is.

Az egyes országokban kibocsátott értékpapírok több más tőzsdén, illetve piacon – többek között a Budapesti Értéktőzsdén – is mozoghatnak. Ennek megfelelően, az ilyen „multi-market” értékpapírok a hazai, illetve távoli piacokat kiszolgáló, több különböző központi értéktár elszámolási rendszerében is elszámolhatóak. Az értékpapírok különböző piacok közötti mozgatására az elszámolási rendszerek között fennálló linkek függvényében nemzetközi (cross-border) elszámolás keretében van lehetőség.

Számlavezetési Osztály

Bognár Attila (pénz oldali teljesítések)

Telefon: +36 1 483 6198

E-mail:

Csoport e-mail: