Letétkezelés


Központi Értéktárként a KELER feladata az összes hazai kibocsátású dematerializált értékpapír állományának naprakész és teljes körű nyilvántartása, a befektetési szolgáltatók (közvetítők) és kibocsátók értékpapírszámláinak vezetése. A KELER vállalja továbbá fizikai értékpapírok kezelését, ide értve a számlákon történő nyilvántartást és tranzakció-menedzsmentet.

A KELER biztosítja a szabályozott piaci és OTC ügyletek kiegyenlítését, illetve az általa vezetett értékpapír- és letéti számlákon az értékpapír műveletek teljes körű lebonyolítását.