Tulajdonosi megfeleltetés

Tulajdonosi megfeleltetés kifizetéssel nem járó társasági események esetén (pl. közgyűlés, részvénykönyv-aktualizálás, ügyfél által kért egyedi részvénykönyvi bejegyeztetés, visszamenőleges tulajdonosi megfeleltetés).

Kifizetéssel nem járó társasági eseményekhez kapcsolódó tulajdonosi megfeleltetés:

  • Közgyűlés, mely - lehet:
    • éves rendes közgyűlés, vagy
    • rendkívüli közgyűlés

           ezeken belül lehet:
                ° zárolással együtt járó,
                ° zárolással együtt nem járó közgyűlés.

Közgyűlés esetén a kibocsátó köteles a tulajdonosi megfeleltetés iránti kérelmében megjelölni, hogy a tulajdonosi megfeleltetéssel egyidejűleg kéri-e a közgyűlésen részt venni kívánó tulajdonosoktól a közgyűlés napjáig a részvények zárolását (összhangban a hatályos jogszabályi és létesítő okirat rendelkezéseivel). Amennyiben a kibocsátó előírja a részvények zárolását, úgy a KELER a tulajdonosi megfeleltetés fordulónapját követő elszámolási napon csak azon részvény mennyiséget zárolja, amelyre vonatkozóan az ügyfél a társasági eseményen való részvételi szándékot jelezte és zárolási instrukciót adott be.

  • Részvénykönyv-aktualizálás: Zárolással együtt nem járó esemény.

  • Ügyfél által kért egyedi részvénykönyvi bejegyeztetés: Az ügyfél a kezelésében lévő részvényre vonatkozóan részvénykönyvi bejegyeztetést kérhet.

  • Visszamenőleges tulajdonosi megfeleltetés: Dematerializált részvény-sorozat esetén visszamenőleges forduló napra tulajdonosi megfeleltetést végezhet a KELER a Felügyelet határozata vagy a kibocsátó írásos megrendelése alapján.


Mit kell tennie az ügyfélnek, ha a szolgáltatást igénybe kívánja venni?

Az ügyfél kitölti az adott társasági eseményhez tartozó szolgáltatás megrendelő formanyomtatványt és legalább 15 munkanappal az esemény napja előtt eljuttatja azt a KELER részére!


További információ:
Társasági események és kibocsátói osztály
E-mail:


Kapcsolódó letölthető dokumentumok:
Közgyűlés vagy részvénykönyv aktualizálás társasági esemény megrendelése
Dematerializált részvényre, ill. visszamenőleges időpontra tulajdonosi megfeleltetés megrendelése és a kibocsátó rendelkezése


Hasznos linkek:
A KELER Zrt. Általános Üzletszabályzata
www.kozzetetelek.hu
www.bet.hu