Értékpapírok keletkeztetésével és törlésével járó társasági események


DEMAT értékpapír rábocsátása

A korábban előállított dematerializált értékpapír sorozat kibocsátott névérték darabszámának és kibocsátott össznévértékének emelése a központi értékpapír számlákon.


DEMAT értékpapír-sorozathoz kapcsolódó okirat cseréje

A dematerializált értékpapír-sorozatról kiállított okirat cseréje, amely esemény nem jár az értékpapírszámlán levő értékpapír mennyiség darabszámának változásával.

Az okirat-csere történhet az értékpapír sorozat adatainak változása (pl. futamidő; értékpapír elnevezés változása, kamatozásra, hozamfizetésre, átruházásra vonatkozó változása), illetve a kibocsátó adatainak változása esetén (pl. Kibocsátó névváltozása).


DEMAT értékpapír részleges törlése

A korábban előállított dematerializált értékpapír sorozat kibocsátott darabszámának, illetve össznévértékének csökkentése a központi értékpapír számlákon.


A nyomdai úton előállított értékpapír sorozat dematerializált értékpapír sorozattá történő átalakítása

A nyomdai úton előállított értékpapír-sorozat dematerializált értékpapír-sorozattá történő átalakítási folyamata során, abban az esetben, ha a jogelőd nyomdai úton előállított értékpapír-sorozatot a KELER gyűjtőelvű letétkezelésben őrzi, az értékpapír-átalakítást a KELER is átalakításként bonyolítja le. Ez esetben a kibocsátó a KELER-nél letétkezelt nyomdai úton előállított értékpapír-sorozatba tartozó értékpapírokat benyújtottnak tekinti (azaz azt az Értéktárból nem kell a befektetőnek kiszállítani és átalakításra benyújtania a kibocsátónak). Az átalakítás napján a kibocsátó a KELER letétkezelésében lévő jogelőd értékpapírok letéti számlájáról való törlésére, valamint az ezek helyébe lépő dematerializált értékpapírok kibocsátására ad utasítást a KELER részére. A dematerializált értékpapírok jóváírását a jogelőd értékpapírok letéti számlákról való törlésében érintett számlákra, valamint a begyűjtési intervallumban a kibocsátó által begyűjtött részvények, valamint a hozzájuk tartozó befektetői nyilatkozatok alapján a befektetők értékpapírszámlájára kezdeményezi. A begyűjtési időszak alatt a kibocsátó részére átalakításra át nem adott nyomdai értékpapírok helyett kibocsátott dematerializált értékpapírokat, azok jogosultjainak beazonosításának hiánya miatt köteles a KELER-nél megnyitott és vezetett központi értékpapír-számlára kibocsátani, valamint azokat azok értékesítéséig, illetve bevonásáig nyilvántartani.

Az átalakítás értéknapján a kibocsátó a nyomdai úton előállított értékpapír-sorozatot érvénytelenné nyilvánítja, az értékpapír-sorozat dematerializált formában történő előállítására ezt követően kerül sor. Az Értéktár letétkezelésében lévő értékpapírokon a KELER az érvénytelenítés tényét megjeleníti és azt a kibocsátó igénye alapján további kezelés céljából átadja a kibocsátó részére vagy megbízás alapján az egyes értékpapírok előállításának, kezelésének és fizikai megsemmisítésének biztonsági szabályairól szóló 98/1995. (VIII. 24.) Korm. rendelet előírásait figyelembe véve fél évig a kibocsátó erre a célra vezetett számláján nyilvántartja. A nyomdai úton előállított részvény-sorozat megsemmisítésére ezt követően kerülhet sor.

Amennyiben a dematerializált formába átalakítani kívánt nyomdai úton előállított értékpapír-sorozatot a KELER Értéktára gyűjtőelvű letétkezelésben nem őrzi, a jogutód értékpapír-sorozat kibocsátása első kibocsátásnak minősül, melynek részletszabályait a Dematerializált értékpapírok kezeléséről szóló Értéktári leirat tartalmazza.

Az átalakítani kívánt nyomdai úton előállított értékpapírok begyűjtése, érvénytelenítése, megsemmisítése a kibocsátó felelőssége, azt a KELER nem vizsgálja.