Értékpapírok megsemmisítése, törlése

 

Az értékpapírok életciklusának utolsó állomása a megszűntetés, mely az adott instrumentum előállítási formájának függvényében különböző eljárások mentén történhet. Habár a folyamatok eltérőek a kiindulási pont azonos, miszerint a társaság döntéshozó fóruma határozatot hoz az értékpapír érvénytelenné nyilvánításáról. Ezt követően történhet meg az értékpapírok törlése (dematerializált papírok), illetve megsemmisítése (fizikai papírok).

A KELER mind a dematerializált, mind a fizikai formában előállított értékpapírok esetében teljes körű szolgáltatással áll Ügyfelei rendelkezésére.


Dematerializált értékpapír törlése

A korábban előállított dematerializált értékpapír-sorozat teljes darabszámának központi értékpapírszámlákról történő törlése és a dematerializált értékpapír elektronikus jelként történő megszüntetése.

 • DEMAT értékpapír-sorozat átalakítása egy másik dematerializált értékpapír-sorozattá (kivéve: zártvégű befektetési jegy átalakítása nyíltvégű befektetési jeggyé).
 • Olyan (jogutód) dematerializált értékpapír-sorozat keletkeztetése vagy rábocsátása, amely együtt jár egy (vagy több) már értékpapír számlán létező (jogelőd) dematerializált értékpapír-sorozat törlésével. A jogutód értékpapír-sorozat számla jóváírását ugyanarra az értékpapír-számlára kell kezdeményezni, amelyről a jogelőd értékpapír-sorozat törlésre került.
 • Dematerializált részvénysorozat nyomdai úton előállított részvénysorozattá történő átalakítása:
  • A dematerializált részvénysorozat nyomdai úton előállított részvénysorozattá történő átalakítása esetén a kibocsátónak a nyomdai úton előállított részvénysorozatra új ISIN azonosítót kell igényelnie, melyet követően egy engedéllyel rendelkező nyomda megbízásával ki kell állíttatnia a fizikai részvényeket. A KELER a dematerializált részvénysorozatot a központi értékpapírszámlákról a kibocsátó által meghatározott értéknapon a dematerializált értékpapír törlésének szabályai szerint törléssela hajtja végre.
  • A kibocsátónak nyilatkoznia kell a KELER felé - az értékpapír-sorozat törléséhez szükséges dokumentumok átadásával egyidejűleg - arról, hogy a dematerializált részvénysorozat összértékével azonos értékben nyomdai úton előállított részvénysorozat előállításáról gondoskodott.
  • Amennyiben a kibocsátó a nyomdai úton előállított részvények teljes mennyiségének gyűjtőelvű letéti őrzésével a KELER-t bízza meg, úgy a dematerializált részvény központi értékpapír-számláról való törlésével, a nyomdai úton előállított részvények KELER-hez történő beszállításával és az értékpapír letéti-számlákon való jóváírásával egyidejűleg a nyomdai úton előállított részvény átadottnak tekintendő. Átalakítás esetén a jogutód részvények azon értékpapírszámlákra kerülnek jóváírásra, ahonnan a jogelőd részvények törlésre kerültek. (ÁÜSZ 3.4.4.1.3.2. fejezet).
  • A dematerializált részvénysorozat központi értékpapírszámlákról történő törlésének technikai szabályait a Dematerializált értékpapírok kezeléséről szóló Értéktári leirat tartalmazza.
  • Amennyiben a kibocsátó nem kívánja az előállított részvényeket a KELER-nél gyűjtőelvű letétkezelésben tárolni, de van olyan részvényese, aki úgy nyilatkozott a kibocsátó felé, hogy a nyomdai úton előállított részvényeket nem kívánja egyénileg tárolni, úgy a részvényes az értékpapírszámla-vezetőjének közreműködésével a KELER-nél elhelyezheti egyedi letétkezelésben.

Fizikai értékpapír megsemmisítése

A fizikai értékpapírok megsemmisítése bonyolultabb és időigényesebb folyamat, amely alapvetően három fontos elemből tevődik össze:

  1. a társaság határozatát követően az értékpapírok begyűjtése a tulajdonosoktól;
  2. az összegyűjtött értékpapírokat érvénytelenítése;
  3. az érvénytelen értékpapírok fizikai megsemmisítése közjegyző jelenlétben.

Érvénytelenné nyilvánított értékpapírok kezelése

Az érvénytelenített értékpapírt a megsemmisítés időpontjáig a KELER megőrzi vagy az érvénytelenítést követően átadja azokat a kibocsátónak.


Értékpapír érvénytelenítése és megsemmisítése a kibocsátó megszűnése esetén

Amennyiben a felszámolási eljárást lefolytató bíróság vagy a cégbíróság értesítése alapján a KELER tudomást szerez arról, hogy a kibocsátó a cégnyilvántartásból jogerősen törlésre került, anélkül, hogy a nyomdai úton előállított, az Értéktárban gyűjtőelvű letétben lévő értékpapírok törlése felől rendelkezett volna, a KELER intézkedik a megszűnt kibocsátó által kibocsátott értékpapírok letevők részére történő kiszállítása, amennyiben ez nem lehetséges úgy érvénytelenítése és megsemmisítése iránt.

A nyomdai úton előállított értékpapír érvénytelenítésének és megsemmisítésének értéknapját a KELER holnapján teszi közzé, valamint a KID-en közzétett hirdetmény útján értesíti az értékpapírszámla vezetőket a törlés értéknapjáról.