Tanácsadás

Dematerializációhoz kapcsolódó tanácsadás

A KELER az értékpapír-sorozatok dematerializációjához kapcsolódóan a központi értéktári szerepből eredő feladatok elvégzésén túl egyedi megállapodás alapján kiegészítő szolgáltatásokkal áll a társaságok rendelkezésére:

  • a nyomdai úton előállított részvények dematerializált részvénnyé történő átalakításához szükséges kibocsátói (igazgatósági és közgyűlési) határozatok véleményezése, tanácsadás azok megszövegezéséhez kapcsolódóan,
  • értékpapír átalakításhoz kapcsolódóan; jogszabályi változások esetén valamint egyéb okból, a módosítandó létesítő okirat véleményezése, igény esetén arra szöveges ajánlat,
  • értékpapír átalakításhoz kapcsoló részletes ütemterv, eljárási menetrend,
  • az átalakítás során közzétételre kerülő hirdetmények szövegezésében való részvétel, és folyamatos információnyújtás a kibocsátónak az átalakítandó részvények beadásának menetéről,
  • az átalakításra be nem nyújtott részvények helyébe lépő dematerializált részvények kezelésében való részvétel azok értékesítéséig, vagy bevonásáig,
  • az átalakításra be nem nyújtott részvények helyébe lépő dematerializált részvények értékesítését követően azok pénzbeli ellenértékének kifizetése.

További információ:
Ha szolgáltatásunkat igénybe kívánja venni, kérjük, konkrét igényével keressen bennünket a  e-mail címen.


Hasznos linkek:
Közgyűlések szervezése
Ellenérték- és osztalékkifizetés,
Osztalékfizetési szolgáltatások
Részvénykönyv-vezetés