Dematerializált értékpapír kezelése

Dematerializált értékpapír fogalma

A dematerializált értékpapír olyan névre szóló értékpapír, amelynek nincs sorszáma, a tulajdonos nevét, egyértelmű azonosítására szolgáló adatokat pedig az értékpapírszámla tartalmazza. A dematerializált értékpapír a Tpt.-ben és a vonatkozó külön jogszabályokban meghatározott módon, elektronikus úton létrehozott rögzített, továbbított és nyilvántartott, az értékpapír tartalmi kellékeit azonosítható módon tartalmazó adatösszesség, az értékpapír jogszabályban előírt valamennyi kelléket, a kibocsátott teljes sorozat össznévértékét és a kibocsátott értékpapírok számát digitálisan rögzítő jelsorozat.


A dematerializált értékpapírokhoz kapcsolódó KELER által végzett szolgáltatások rövid leírása

Központi értéktárként a KELER kötelezett és jogosult az összes, Magyarországon kibocsátott, nyilvánosan vagy zárt körben forgalomba hozott dematerializált értékpapír előállítására, központi értékpapír számlákon történő jóváírására és kezelésére (módosítására, törlésére). A dematerializált értékpapírok előállítását, módosítását és törlését az értékpapír kibocsátókkal aláírt szerződések és a kibocsátók utasítása alapján végzi a KELER. A dematerializált (továbbiakban: DEMAT) értékpapírokhoz kapcsolódóan a következő események (továbbiakban: Demat esemény) végrehajtására kerülhet sor:

  • DEMAT értékpapír-sorozat keletkeztetése
    A dematerializált értékpapír-sorozat elektronikus jelként történő előállítása, központi értékpapírszámlákon történő jóváírása.
  • A számlavezető által be nem azonosított dematerializált értékpapír kezelése
    Amennyiben a kibocsátó a dematerializált értékpapír keletkeztetése vagy rábocsátása során a számlajóváírást olyan értékpapírszámla-vezető javára kezdeményezte, amely az értékpapírok jogosultját nem tudja beazonosítani, és az értékpapírokat a jogosult értékpapírszámláján jóváírni, úgy az értékpapírszámla-vezetőnek lehetősége van ezeket az értékpapírokat visszatranszferálni a kibocsátó KELER-nél erre a célra vezetett értékpapírszámlájára. A visszatranszferálás feltétele, hogy a kibocsátó erre vonatkozó külön szerződést kössön a KELER-rel. (ÁÜSZ 3.4.4.1.5. fejezet)

Mit kell tennie az Ügyfélnek, ha a szolgáltatást igénybe kívánja venni?

A dematerializált úton előállítandó értékpapír-sorozatokhoz kapcsolódó szolgáltatások igénybevételének feltétele az ISIN-azonosító megléte, így első lépésként ISIN azonosítót szükséges igényelni a keletkeztetni kívánt sorozatra. Az ISIN azonosító kiadásának folyamatáról részletesebb információt talál weboldalunkon az alábbi linkre kattintva.

Elektronikusan lebonyolítandó Demat esemény – eDemat rendszer használatával

Az eDEMAT rendszeren keresztül elektronikus úton, interneten keresztül lebonyolítható a kiválasztott Demat esemény, mely rendszer alkalmazásával csökkenthetők az adminisztrációs terhek, és jelentős idő és költségmegtakarítást lehet elérni.

Az eDEMAT alkalmazás elérhető a KELER honlapjának Online menüpontja alatt, vagy közvetlenül az alábbi linken.

Az eDEMAT rendszerbe történő regisztrációt és a kibocsátói meghatalmazás feltöltését követően a rendszeren keresztül a teljes Demat folyamat lebonyolítható, kezdve a Demat esemény megrendelésétől, a szolgáltatás elvégzéséhez szükséges dokumentumok beküldésén át az értékpapír-sorozatról kiállítandó okirat előállításán keresztül a bankkártyás fizetésig.

Személyes jelenléttel történő lebonyolítás

A Kibocsátó a Demat esemény megrendelő formanyomtatvány kitöltésével és a megrendelt eseményhez kapcsolódó a dematerializált értékpapírok kezeléséről szóló értéktári leiratban tételesen felsorolt dokumentumok megküldésével értesíti a KELER-t a Demat esemény megrendeléséről.


További információ:
Társasági események és kibocsátói osztály
E-mail:  vagy