LEI kód

Az alábbi elérhetőségeken kollégáink készséggel állnak az Ügyfeleink rendelkezésére a már beadott igénylések feldolgozásásával kapcsolatban felmerült kérdéseik esetén:

(+36 1) 483 6315 
(+36 1) 483 6254
(+36 1) 483 6145
(+36 1) 483 6207


A LEI Kód igénylés folyamata

A tőzsdén kívüli származtatott ügyletekről, a központi szerződő felekről és a kereskedési adattárakról szóló 648/2012/EU parlamenti és tanácsi rendelet (EMIR), mely 2012. augusztus 16-án lépett hatályba, kötelezi a pénzügyi szolgáltatókat, hogy a derivatív tranzakciókra vonatkozó előírt jelentésekben egyértelműen azonosítsák be a tranzaktáló feleket egy egyedi azonosítóval.

Az azonosításra az EMIR elsősorban az ún. Legal Entity Identifier (LEI) használatát javasolja. A LEI egy 20 karakterből álló nemzetközi azonosító kód, amely a pénzügyi tranzakciókban részt vevő szereplők (bankok, kibocsátók, tőzsdei társaságok, tőzsdei kereskedők, befektetési alapok, stb.) egyértelmű világszintű beazonosítására szolgál.

A LEI kód kiadására a Legal Entity Identifier Regulatory Oversight Committee (LEIROC) által jóváhagyott kiadóknak (Local Operating Unit - LOU) van jogosultsága.

A KELER a német LEI kód kiadóval, a WM Datenservice-vel kötött megállapodást annak érdekében, hogy segítse a hazai piaci szereplőket a jelentésekhez szükséges LEI kódok megszerzésében.

A megállapodás alapján a KELER-en keresztül minden érintett piaci szereplő, legyen szó hazai vagy külföldi szereplőről, igényelhet LEI kódot. A LEI kódokat nem elég csak megigényelni, azokat évente meg is kell újítani. A KELER-en keresztül bármely kódkiadó által kibocsátott LEI kód meghosszabbítható, az ehhez szükséges feladatokat az ügyfél megbízása alapján a KELER látja el. Az igénylés folyamatának részleteit csatolt tájékoztatónkban találja.


LEI kód igénylés tájékoztató 

Download (323 KB)

 


Szerződés LEI kód kezelésében történő közreműködésre

Download (673 KB)

 


A szerződő fél törzsadatai

Download (823 KB)

 

 

LEI Kód használat türelmi időszakkal kapcsolatos ESMA közlemény

A KELER Központi Értéktár Zrt. az Európai Értékpapír-piaci Hatóság (European Securities and Markets Authorities – ESMA) 2018. június 21-i, LEI kódok használatához kapcsolódó kommunikációjával összhangban tájékoztatásul jelzi az alábbiakat:

A 2017 decemberében meghirdetett, átmeneti 6 hónapos LEI kód használat türelmi időszak nem kerül további meghosszabbításra annak lejáratával, így a Markets in Financial Instruments Directive (MiFID II) / Markets in Financial Instruments Regulation (MiFIR) hatálya alatt  jelentésre kötelezett piaci szereplők számára a LEI kódok használata ezt követően kötelezővé válik.

Az elmúlt időszakban az ESMA és a nemzeti szabályozó hatóságok jelentős növekedését állapították meg a LEI kódok használatának és elterjedésének, így ezen vonatkozásban további türelmi időszak hosszabbítást a MiFID II/MiFIR megfeleléshez kapcsolódóan nem tartanak szükségesnek.

Az átmeneti könnyítés 2018. július 2-i dátummal bezárólag véget ér. A jövőre vonatkozóan az ESMA és a nemzeti szabályozói hatóságok részéről a megfelelés monitoringjára felkészülő nemzeti akciótervek kialakítása kerül a középpontba.

Felhívjuk továbbá értékpapír-kibocsátó ügyfeleink figyelmét, hogy az ESMA Central Securities Depositories Regulation (CSDR) rendelkezéseihez kapcsolódó elvárásai alapján a KELER-nek a CSDR szerinti engedélye megszerzését követően ellenőriznie kell, hogy a kibocsátó ügyfelei által megadott LEI kódok a megfelelő jogi személyhez tartoznak, illetve a kód érvényes-e. Ennek megfelelően a KELER valamennyi kibocsátó ügyfelének rendelkeznie kell érvényes LEI kóddal a KELER CSDR engedélyének megszerzését követően. Ügyfeleinknek módjukban áll a KELER LEI kód kibocsátási és megújítási szolgáltatását igénybe venni, annak érdekében, hogy megfeleljenek a jogszabályi elvárásoknak.


Az ESMA 2018. június 21-i közleménye:

https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/mifid-ii-temporary-period-leis-end-in-july-2018-esma-says

Tisztelt Felhasználó!

Ezúton hívjuk fel a figyelmét, hogy a "LEI Kód igénylő űrlapok" makró tartalmú Excel fájlokat ne nyissa meg közvetlenül internet böngészőjében! Kérjük, hogy megnyitás előtt mentse le az adott fájlt xlsm formátumban. Ezt követően a lementett fájlt nyissa meg Excelben, így az űrlap megfelelően jelenik meg.


LEI kód igénylő űrlap

Download (824 KB)

 

Download (281 KB)

 


Szerződés LEI kód kezelésében történő közreműködésre

Download (673 KB)

 


A szerződő fél törzsadatai

Download (823 KB)

 

 

 

Az éves fenntartási díj az igényléstől számított egy éves periódusra vonatkozik. Pl.: A 2014.01.31-én kibocsátott LEI kód után először 2015.01.31-én kell fenntartási díjat fizetni, mely kötelezettségre 2015. január elején, figyelmeztető üzenetben hívjuk fel Ügyfeleink figyelmét.

Amennyiben az igénylést intéző szolgáltató és ügyfele között megszakad a szerződéses kapcsolat, úgy a LEI kód megújítás tekintetében az új szerződött szolgáltató, vagy közvetlenül a LEI kód tulajdonosa járhat el a KELER-nél.

2017. május 1-jei hatállyal bővült a LEI kód igénylés és az éves megújítás során megadandó adatok köre, a, jogi személy (közvetlen és a legmagasabb szintű) tulajdonos azonosítása is elvárt, amennyiben az a LEI-t igénylő leánycégre vonatkozóan konszolidált éves beszámolót készít és a tulajdonosokra vonatkozóan kivétel nem alkalmazható

Kivételek:

 • nincs ismert tulajdonosi szervezet;
 • a tulajdonos(ok) természetes személy(ek);
 • a tulajdonosi szervezet nem kötelezett konszolidált pénzügyi beszámoló készítésére;
 • az információ kiadása/közzététele jogi akadályok miatt nem lehetséges;
 • olyan jogi kötelezettségvállalások vonatkoznak az entitásra, melyek megakadályozzák az információ kiadását/ közzétételét;
 • az anyavállalat nem egyezik bele az adatai átadásába/ közzétételébe;
 • a kapcsolat nem ismert nyilvánosan;
 • nem kizárható az anyaszervezetnél vagy a leányszervezetnél a hátrány vagy kár okozásának lehetősége;
 • a közzététel hátrányt vagy kárt okozhatna a leányszervezet vagy az anyaszervezet számára.
 • „SZERZŐDÉS LEI KÓD KEZELÉSÉBEN TÖRTÉNŐ KÖZREMŰKÖDÉSRE” formaszerződést 2 eredeti, cégszerűen aláírt példányban;
 • 30 napnál nem régebbi cégkivonatot, vagy az utolsó változást bejegyző végzést másolatban;
 • a szerződést cégszerűen aláíró(k) aláírási címpéldánya(i)t eredeti példányban vagy közjegyző által hitelesített másolatban, vagy aláírás-mintát készítő ügyvéd által aláírt es3-as formátumban az iktato@keler.hu email címre megküldve;
 • „Szerződő fél törzsadatai” formanyomtatvány egy eredeti, cégszerűen aláírt példányban.