LEI kód

Az alábbi elérhetőségeken kollégáink készséggel állnak az Ügyfeleink rendelkezésére a már beadott igénylések feldolgozásásával kapcsolatban felmerült kérdéseik esetén:
(+36-1) 483 – 6315 
(+36-1) 483 - 6254
(+36-1) 483 - 6145
(+36-1) 483 - 6207
(+36-1) 483 - 6200

Tisztelt Ügyfelünk!
 
Tájékoztatásul jelezzük, hogy a KELER Zrt. a WM Datenservice, mint a LEI kódkiadási tevékenységre szerződött ügynöki partner részéről az alábbi tájékoztatást kapta:
 
A WM Datenservice,  tekintettel a megnövekedett LEI kód igénylések számára, a hozzájuk 2017 december 12-e után érkeztetett igénylések feldolgozását 2018 januárban tudja megkezdeni és végrehajtani, a beérkezés sorrendjét betartva. A vonatkozó információ az alábbi linken elérhető: https://www.wm-leiportal.org/lei-application-at-the-turn-of-the-year-201718/?lang=en
 
A fenti információt a Magyar Nemzeti Bank / Felügyelet számára is eljuttattuk. Természetesen ezt követően is várjuk és fogadjuk, illetve a WM Datenservice felé továbbítjuk a LEI kód igényléseket, amelyek beadása kapcsán a jövőben ezen tájékoztatást figyelembe venni szíveskedjenek. További információval a jövő hét elején jelentkezünk.
 
Tisztelettel,
KELER Zrt.

A LEI Kód igénylés folyamata
 
A tőzsdén kívüli származtatott ügyletekről, a központi szerződő felekről és a kereskedési adattárakról szóló 648/2012/EU parlamenti és tanácsi rendelet (EMIR), mely 2012. augusztus 16-án lépett hatályba, kötelezi a pénzügyi szolgáltatókat, hogy a derivatív tranzakciókra vonatkozó előírt jelentésekben egyértelműen azonosítsák be a tranzaktáló feleket egy egyedi azonosítóval.
 
Az azonosításra az EMIR elsősorban az ún. Legal Entity Identifier (LEI) használatát javasolja. A LEI egy 20 karakterből álló nemzetközi azonosító kód, amely a pénzügyi tranzakciókban részt vevő szereplők (bankok, kibocsátók, tőzsdei társaságok, tőzsdei kereskedők, befektetési alapok, stb.) egyértelmű világszintű beazonosítására szolgál.
 
A LEI kód kiadására a Legal Entity Identifier Regulatory Oversight Committee (LEIROC) által jóváhagyott kiadóknak (Local Operating Unit - LOU) van jogosultsága.
 
A KELER a német LEI kód kiadóval, a WM Datenservice-vel kötött megállapodást annak érdekében, hogy segítse a hazai piaci szereplőket a jelentésekhez szükséges LEI kódok megszerzésében.
 
A megállapodás alapján a KELER-en keresztül minden érintett piaci szereplő, legyen szó hazai vagy külföldi szereplőről, igényelhet LEI kódot. A LEI kódokat nem elég csak megigényelni, azokat évente meg is kell újítani. A KELER-en keresztül bármely kódkiadó által kibocsátott LEI kód meghosszabbítható, az ehhez szükséges feladatokat az ügyfél megbízása alapján a KELER látja el. Az igénylés folyamatának részleteit csatolt tájékoztatónkban találja.

LEI kód igénylés tájékoztató

 

 

 

 

 

 

 

Download (313 KB)

 

 

 

 

 

 

 

  


 

Szerződés LEI kód kezelésében történő közreműködésre
2017_09_01_09_LEI szerződés.pdf
Letöltés (673 KB)

 


A szerződő fél törzsadatai

2017_09_01_Törzsadatlap.pdf
Letöltés (761 KB)

 

 

 

Budapest, 2017. december 27. – A Európai Értékpapír-piaci Hatóság (ESMA) közleménye szerint 2018. január 3-tól átmenetileg a globális jogalany-azonosítóval (LEI-kód) még nem rendelkező jogi személyek is köthetnek a MiFIR rendelet szerinti jelentési kötelezettség alá eső ügyletet, ha igazolják, hogy a megbízás felvételekor már folyamatban van a LEI-kód kibocsátása vagy egyidejűleg kezdeményezik azt.


Átmeneti szabályokat határozott meg az ESMA a LEI-kódok igénylésével kapcsolatban

A pénzügyi eszközök piacairól szóló európai uniós rendelet (MiFIR) előírásai alapján 2018. január 3-tól az Európai Unió (EU) befektetési vállalkozásainak globális jogalany-azonosítóval (Legal Entity Identifier, LEI) kell azonosítaniuk jogi személy ügyfeleiket (ideértve az üzleti minőségben eljáró természetes személyeket is), amennyiben utóbbiak – többek között – kereskedési helyszínre bevezetett pénzügyi eszközre vonatkozóan kívánnak ügyletet kötni. A kereskedési helyszínek hasonlóképpen kötelesek minden kibocsátót egy LEI kóddal azonosítani.

Az elmúlt hetekben ugyanakkor számos befektetési vállalkozás tájékoztatta arról az ESMA-t és az illetékes nemzeti hatóságokat, hogy nem minden ügyfelüktől tudják beszerezni a LEI kódokat 2018. január 3-a előtt. Emellett egyes kereskedési helyszínek is jelezték, hogy az EU-n kívüli kibocsátók – a MiFIR és a piaci visszaélésekről szóló (MAR) rendelet által előírt kötelezettségeikről szóló – tájékoztatása, és így a LEI kódok beszerzése is, várhatóan hosszabb időt vesz igénybe.

A fentiekre tekintettel az ESMA hat hónapos átmeneti időszakot engedélyez, annak érdekében, hogy a befektetési vállalkozások ügyletjelentési kötelezettséggel járó szolgáltatást (MiFIR 26. cikk (2) bekezdése) nyújthassanak LEI kóddal nem rendelkező ügyfeleknek is. Ennek azonban feltétele, hogy az ügyfél a szolgáltatás nyújtását megelőzően kezdeményezze a LEI kód beszerzését a befektetési vállalkozás útján, vagy igazolja, hogy annak igénylése más szolgáltatónál már folyamatban van. Az átmeneti időszakban a kereskedési helyszínek az EU-n kívüli kibocsátók LEI kódjai helyett a saját LEI kódjaikat jelentik be.

A befektetési vállalkozás köteles haladéktalanul eljárni, ha ügyfele őt bízza meg az ügyletkötéshez szükséges LEI-kód beszerzésével. Az ESMA és az illetékes nemzeti hatóságok elismerik, hogy a LEI kód ügyfelek nevében történő beszerzése a befektetési vállalkozások ügyletjelentéseinek késedelmes benyújtásához vezet, de a kód megszerzését követően a jelentéstételi kötelezettségüknek eleget kell tenniük.

A LEI-kód kiadása érdekében a globális jogalany-azonosító alapítvány (GLEIF) bevezette a regisztrációs képviselő (Registration Agent) fogalmát. A regisztrációs képviselő segít a jogi személyeknek abban, hogy kapcsolatba lépjenek a LEI kód kibocsátásáért és a szükséges szolgáltatásokért felelős szervezetekkel. E lehetőségről bővebb információ a GLEIF hivatalos oldalán található.

MNB Sajtóközlemény forrás:
Tisztelt Felhasználó!

Ezúton hívjuk fel a figyelmét, hogy a "LEI Kód igénylő űrlapok" makró tartalmú Excel fájlokat ne nyissa meg közvetlenül internet böngészőjében! Kérjük, hogy megnyitás előtt mentse le az adott fájlt xlsm formátumban. Ezt követően a lementett fájlt nyissa meg Excelben, így az űrlap megfelelően jelenik meg.


LEI kód igénylő űrlap

 

 

2017_10_12_LEI_igenylo.xlsm
Download (824 KB)

 

 

2017_10_12_LEI_igenylo_befektetesi_alapok_eseten.xlsm
Download (281 KB)

 


 

Szerződés LEI kód kezelésében történő közreműködésre

2017_09_01_09_LEI szerződés.pdf
Download (673 KB)

 


A szerződő fél törzsadatai

2017_09_01_Törzsadatlap.pdf
Download (761 KB)

 

 

 

Az éves fenntartási díj az igényléstől számított egy éves periódusra vonatkozik. Pl.: A 2014.01.31-én kibocsátott LEI kód után először 2015.01.31-én kell fenntartási díjat fizetni, mely kötelezettségre 2015. január elején, figyelmeztető üzenetben hívjuk fel Ügyfeleink figyelmét.
Amennyiben az igénylést intéző szolgáltató és ügyfele között megszakad a szerződéses kapcsolat, úgy a LEI kód megújítás tekintetében az új szerződött szolgáltató, vagy közvetlenül a LEI kód tulajdonosa járhat el a KELER-nél.
2017. május 1-jei hatállyal bővült a LEI kód igénylés és az éves megújítás során megadandó adatok köre, a, jogi személy (közvetlen és a legmagasabb szintű) tulajdonos azonosítása is elvárt, amennyiben az a LEI-t igénylő leánycégre vonatkozóan konszolidált éves beszámolót készít és a tulajdonosokra vonatkozóan kivétel nem alkalmazható
Kivételek:
- nincs ismert tulajdonosi szervezet;
- a tulajdonos(ok) természetes személy(ek);
- a tulajdonosi szervezet nem kötelezett konszolidált pénzügyi beszámoló készítésére;
- az információ kiadása/közzététele jogi akadályok miatt nem lehetséges;
- olyan jogi kötelezettségvállalások vonatkoznak az entitásra, melyek megakadályozzák az információ kiadását/ közzétételét.
- az anyavállalat nem egyezik bele az adatai átadásába/ közzétételébe;
- a kapcsolat nem ismert nyilvánosan
- nem kizárható az anyaszervezetnél vagy a leányszervezetnél a hátrány vagy kár okozásának lehetősége;
- a kapcsolat nem ismert nyilvánosan
- a közzététel hátrányt vagy kárt okozhatna a leányszervezet vagy az anyaszervezet számára;
- „SZERZŐDÉS LEI KÓD KEZELÉSÉBEN TÖRTÉNŐ KÖZREMŰKÖDÉSRE” formaszerződést 2 eredeti, cégszerűen aláírt példányban;
- 30 napnál nem régebbi cégkivonatot, vagy az utolsó változást bejegyző végzést másolatban;
- a szerződést cégszerűen aláíró(k) aláírási címpéldánya(i)t eredeti példányban vagy közjegyző által hitelesített másolatban, vagy aláírás-mintát készítő ügyvéd által aláírt es3-as formátumban az iktato@keler.hu email címre megküldve;
- „Szerződő fél törzsadatai” formanyomtatvány egy eredeti, cégszerűen aláírt példányban.