Szolgáltatás

A szolgáltatás részletezése

Minden értékpapír-sorozat (akár nyomdai, akár dematerializált) egyedi azonosítása ISIN azonosítóval történik. Az ISIN (International Securities Identification Number = nemzetközi értékpapírkód) egy 12 karakterből álló betű- és számjel kombináció, amely lehetővé teszi az egyes értékpapír-sorozatok, illetve egyéb tőzsdei termékek egyedi azonosítását. A KELER által kiadott ISIN azonosítók minden esetben „HU” karakterekkel kezdődnek. Az egy sorozatba tartozó értékpapírok azonos ISIN azonosítóval rendelkeznek.

Az ISIN rendelet alapján a kibocsátó az alábbi esetekben köteles ISIN azonosítót igényelni: 

 • új értékpapír-sorozat kibocsátásakor,
 • ha megváltozik a meglévő (korábban már ISIN-nel beazonosított) értékpapír-sorozat
  • előállításának formája (pl. nyomdai → dematerializált)
  • névértéke vagy devizaneme
  • kapcsolódó jogainak és kötelezettségeinek köre
 • ha az egy sorozaton belül eltérő időpontban forgalomba hozott értékpapírok átmenetileg nem azonos jogokat testesítenek meg (pl. törtosztalék), vagy
 • ha a tőzsdén már jegyzett értékpapírral azonos értékpapír-sorozatba tartozó értékpapírok forgalomba hozatala esetén a később forgalomba hozott értékpapírok ugyanazon tőzsdére történő bevezetésére nem a forgalomba hozatallal egy időben kerül sor.

Nem szükséges új ISIN azonosítót igényelni, ha:

 • a már azonosított a sorozatba tartozó értékpapírok mennyisége megváltozik (növelés vagy csökkentés),
 • a már azonosított sorozat kibocsátójának adatai (pl. kibocsátó neve, székhelye, cégjegyzékszáma stb.) megváltoznak.