CFI és FISN Kód


A pénzügyi piacok számos instrumentumot hoztak és hoznak létre, melyek közül a legkézenfekvőbbek talán a részvények, a kötvények és befektetési jegyek, ugyanakkor ilyen eszközök a derivatívák és a devizák is. Az instrumentumok egyértelmű kategorizálása céljából kialakításra került az ISO 10962-es szabvány alapján a Classification of Financial Instruments, azaz a CFI kód, valamint az ISO 18774-es szabvány alapján a Financial Instrument Short Name, azaz a FISN kód.

A CFI és FISN kódokat, minden instrumentumra az ANNA (Association of National Numbering Agency) tagszervezetei generálják, Magyarországon a KELER végzi ezt a feladatot. Ezen kódokat nem szükséges külön igényelni, azokat a KELER automatikusan előállítja. A KELER a Magyarországon kibocsátott instrumentumok CFI és FISN kódjait állítja elő.

A CFI kód az ISIN azonosító generálásával egyidejűleg, a FISN kód dematerializált értékpapírok esetében a központi értékpapírszámlákra történő keletkeztetést követően, míg nyomdai úton előállított értékpapírok esetében az ISIN kód generálásával egyidejűleg képződik.

Felhívjuk Ügyfeleink figyelmét, hogy míg az ISIN azonosító egy termék esetén állandó, a CFI és FISN kódok a termék adott adatainak módosítása esetén változhatnak.

A CFI kód felépítése

A CFI kód 6 alfabetikus karakterből áll, melyek mindegyike az adott instrumentum valamely speciális tulajdonságára utal:

 1. Az első karakter a termék kategóriák legmagasabb szintjét jelöli, valamint különbséget tesz az egyes kategóriák között:
   • Részvények (E)
   • Befektetési jegyek (C)
   • Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (D)
   • Jegyzési jogok (R)
   • Tőzsdén jegyzett opciós ügyeletek (O)
   • Tőzsdén jegyzett határidős ügyletek (F)
   • Csere ügyletek (S)
   • Tőzsdén nem jegyzett opciós ügyletek (H)
   • Azonnali ügyletek (I)
   • Tőzsdén kívüli határidős ügyletek (J)
   • Derivatív termékek kereskedelméhez kapcsolódó ügyletek (K)
   • Finanszírozáshoz kapcsolódó ügyletek (L)
   • Referencia instrumentumok (T)
   • Egyéb (M)

2. A második karakter az egyes kategóriákon belüli csoportokat jelöli; mint például a részvények esetében törzs részvény, elsőbbségi részvény, befektetési jegyek esetében standardizált, vagy hitelviszonyt megtestesítő értékpapíroknál kötvény vagy kamatozó kincstárjegy.

3. Az utolsó 4 karakter tartalmazza az egyes csoportokra vonatkozó legfontosabb jellemzőket, mint például részvények esetén szavazati jogra, korlátozásokra vagy befizetettségre, befektetési jegyek esetében az alap formájára és alap típusára, hitelviszonyt megtestesítő értékpapíroknál kamatozásra és a garancia típusára vonatkozó információk.

A FISN kód felépítése

A FISN maximum 35 karakterből álló kód, melyet két nagyobb csoportra lehet osztani:

 1. kibocsátó rövid neve
 2. instrumentumra vonatkozó adatok, melyek sorrendje és rövidítése ISO szabvány által meghatározott  
 3. a két adathalmaz „/” jellel kerül elválasztásra

A Magyarországon kibocsátott értékpapírok adatai ((az ISIN mellett a FISN és CFI  kódok is) a KELER weblapján, az ISIN kereső menüpont alatt érhetőek el.

A KELER a nemzetközi szabványoknak megfelelően numerikus adatok esetén a tizedes érték elválasztásánál pontot (.) használ tizedesjelként. Ha a jelen adatbázist ’.csv’ kiterjesztésben kívánják megnyitni, az a táblázatszoftver területi beállításának függvényében esetenként eltérő formátumban jelenhet meg. Ha helytelen adatokkal találkozik a fájl olvasásakor, kérjük a következő útmutatót követve állítsa át a használt tizedesjelet: https://support.office.com/hu-hu/article/Az-ezreselv%C3%A1laszt%C3%B3-%C3%A9s-a-tizedesjel-megv%C3%A1ltoztat%C3%A1sa-c093b545-71cb-4903-b205-aebb9837bd1e

Amennyiben az értékpapír adatokban már nem hatályos információkkal találkozik, és jogosult azok aktualizálására, kérjük a KELER-nél, mint központi értéktárnál kezdeményezze az értékpapír adatok frissítését!