e-Demat

Az eDEMAT alkalmazás nem csak az értékpapírok dematerializált formában történő kibocsátásával kapcsolatos eljárásban nyújt segítséget az Ügyfélnek és a KELER-nek egyaránt, hanem bizonyos értékpapír keletkeztetéssel és törléssel járó társasági események kezelését is lehetővé teszi. A dokumentumok elektronikus feldolgozása és a folyamat alapú ügyintézés nem csak leegyszerűsíti, gyorsítja és költséghatékonnyá teszi a dematerializációval kapcsolatos folyamatokat, hanem egyszersmind vezeti és irányítja is a felhasználót az elvégzendő feladatok útvesztőjében.

Legfontosabb jellemzők:

 • Interneten keresztül elérhető rendszer

 • elektronikus aláírások kezelése

 • dokumentum menedzsment

 • dematerializációval kapcsolatos események (kibocsátás és törléssel) teljes körű kezelése

 • okirat szerkesztés, generálás, módosítás

 • státusz és állapotmenedzsment

 • prioritás kezelés

 • üzenő fal a kommunikáció megkönnyítésére

 • folyamatos ellenőrzés,

 • díjfizetés és számlázás támogatása

Szolgáltatással kapcsolatos részletek:

https://www.keler.hu/Szolgáltatások/Kibocsátói%20szolgáltatások/Értékpapír-kibocsátás/Dematerializált%20értékpapír%20kezelése/


A KELER fenntartja a jogot arra vonatkozóan, hogy biztonsági szempontokat figyelembe véve egyes interneten keresztül elérhető szolgáltatásai esetén tiltsa azok bizonyos földrajzi régiókból vagy országokból való elérését az igénybe vevő internetes hálózati azonosítójához (IP címéhez) rendelt földrajzi lokáció alapján. 
Amennyiben Ön azt tapasztalja, hogy a KELER valamely interneten keresztül elérhető szolgáltatása folyamatosan nem elérhető az Ön számára, de jogosult lenne annak használatára és az eléréshez szükséges, KELER által közölt technikai intézkedéseket megtette, (például a megfelelő kliens oldali tanúsítvány telepítése) kérjük ellenőrizze, hogy az IP címéhez milyen földrajzi régió vagy ország van rendelve. Amennyiben az Ön IP címe olyan Európai Unión kívüli országhoz rendelt, amely szankciós tiltás alá esik, esetleg kibertámadások gyakori kiindulási pontja, akkor lehetséges, hogy földrajzi helyzete miatt tiltott az elérés. Az Ön IP címének engedélyezését a www.keler.hu oldal „Írjon nekünk” menüpont használatával küldött üzenetben kérheti. Az engedélyezéshez kérjük az alábbi információkat adja meg:
 • az a név vagy cégnév amely a KELER-rel kötött szerződésén szerepel (ha már rendelkezik szerződéssel a KELER-rel),
 • az Ön által használni kívánt szolgáltatás nevét,
 • azt az időpontot, amikor Ön a használni kívánt szolgáltatást sikertelenül próbálta igénybe venni (minél pontosabban),
 • az Ön által használt IP címet.
Ezek hiányában nem tudjuk az engedélyezést megtenni. 
Az Ön IP címét például a https://www.whatismyip.com/ vagy https://whatismyipaddress.com/ címeken tudja lekérdezni. Az IP címéhez rendelt földrajzi országot például https://whatismyipaddress.com/ip-lookuphttps://tools.keycdn.com/geo vagy https://iplocation.io/ oldalakon ellenőrizheti.