TR

Trade Reporting

A KELER Trade Reporting rendszere globális megoldás keretében segíti a piaci szereplőket az Európai Unió által a piacok (pl.: tőke- és energiapiac) átláthatósága érdekében előírt jelentési kötelezettségnek való megfelelésben. A kifejlesztett alkalmazás az EMIR, REMIT,  MiFID II/MiFIR és 2020 júliusától az SFTR jogszabályokban foglaltaknak megfelelően összeköti az Ügyfeleket a jelentéseket befogadó illetékes hatóságokkal, valamint kereskedési adattárral.

Legfontosabb jellemzők:

  • Interneten keresztül elérhető rendszer

  • manuális- és automatikus feltöltési lehetőség

  • jelentés státuszok automatikus és folyamatos elérhetősége

  • a feltöltött jelentések visszakereshetősége felületen és exportálva

  • integrált megoldás a szabályozók által előírt jelentésekhez

Szolgáltatással kapcsolatos részletek:

https://www.keler.hu/Szolgáltatások/Piaci%20jelentések%20(Trade%20Reporting)/


A KELER fenntartja a jogot arra vonatkozóan, hogy biztonsági szempontokat figyelembe véve egyes interneten keresztül elérhető szolgáltatásai esetén tiltsa azok bizonyos földrajzi régiókból vagy országokból való elérését az igénybe vevő internetes hálózati azonosítójához (IP címéhez) rendelt földrajzi lokáció alapján. 
Amennyiben Ön azt tapasztalja, hogy a KELER valamely interneten keresztül elérhető szolgáltatása folyamatosan nem elérhető az Ön számára, de jogosult lenne annak használatára és az eléréshez szükséges, KELER által közölt technikai intézkedéseket megtette, (például a megfelelő kliens oldali tanúsítvány telepítése) kérjük ellenőrizze, hogy az IP címéhez milyen földrajzi régió vagy ország van rendelve. Amennyiben az Ön IP címe olyan Európai Unión kívüli országhoz rendelt, amely szankciós tiltás alá esik, esetleg kibertámadások gyakori kiindulási pontja, akkor lehetséges, hogy földrajzi helyzete miatt tiltott az elérés. Az Ön IP címének engedélyezését a www.keler.hu oldal „Írjon nekünk” menüpont használatával küldött üzenetben kérheti. Az engedélyezéshez kérjük az alábbi információkat adja meg:
  • az a név vagy cégnév amely a KELER-rel kötött szerződésén szerepel (ha már rendelkezik szerződéssel a KELER-rel),
  • az Ön által használni kívánt szolgáltatás nevét,
  • azt az időpontot, amikor Ön a használni kívánt szolgáltatást sikertelenül próbálta igénybe venni (minél pontosabban),
  • az Ön által használt IP címet.
Ezek hiányában nem tudjuk az engedélyezést megtenni. 
Az Ön IP címét például a https://www.whatismyip.com/ vagy https://whatismyipaddress.com/   címeken tudja lekérdezni. Az IP címéhez rendelt földrajzi országot például https://whatismyipaddress.com/ip-lookuphttps://tools.keycdn.com/geo vagy https://iplocation.io/ oldalakon ellenőrizheti.