CAPS

 

A 2017. május 17-i 2017/828 európai parlamenti és tanácsi irányelv (SRD 2) célja a részvényesek pozíciójának erősítése és annak biztosítása, hogy a vállalati és a befektetői döntések a vállalatok hosszú távú stabilitását szolgálják. A KELER új rendszert, a CAPS-et alakítja ki az SRD 2 által előírt szolgáltatások nyújtására. Az új rendszer fejlesztése során a KELER kiemelt hangsúlyt fektet az ügyfélbarát megjelenésre és a modern iparági szabványok alkalmazására.

A CAPS webalapú rendszer, a tanúsítvány alapú kétfaktoros azonosítást követően (a rendszer a KELER által biztosított tanúsítvány telepítésével) érhető el az interneten keresztül kibocsátók és a KELER-nél értékpapírszámlával rendelkező ügyfelek számára.

A gazdasági szereplők közötti együttműködés és az automatizált feldolgozás érdekében a közvetítők közötti üzeneteket lehetőség szerint géppel olvasható és egységes formátumban kell továbbítani. Az automatizált feldolgozás elősegítése érdekében a KELER a CAPS rendszer kialakítása mellett SWIFT rendszeren keresztül is lehetővé teszi az üzenetforgalmat e szolgáltatásokkal kapcsolatban.

A jogszabályban meghatározott elvárás az ISO formátumú üzenetekkel történő kommunikáció. Az SRD 2 elvárásainak kizárólag az ISO 20022 formátum felel meg, ennek megfelelően a KELER is ezt a formátumot választotta a CAPS rendszerben használt formátumnak.


Kapcsolat:


A KELER fenntartja a jogot arra vonatkozóan, hogy biztonsági szempontokat figyelembe véve egyes interneten keresztül elérhető szolgáltatásai esetén tiltsa azok bizonyos földrajzi régiókból vagy országokból való elérését az igénybe vevő internetes hálózati azonosítójához (IP címéhez) rendelt földrajzi lokáció alapján. 
Amennyiben Ön azt tapasztalja, hogy a KELER valamely interneten keresztül elérhető szolgáltatása folyamatosan nem elérhető az Ön számára, de jogosult lenne annak használatára és az eléréshez szükséges, KELER által közölt technikai intézkedéseket megtette, (például a megfelelő kliens oldali tanúsítvány telepítése) kérjük ellenőrizze, hogy az IP címéhez milyen földrajzi régió vagy ország van rendelve. Amennyiben az Ön IP címe olyan Európai Unión kívüli országhoz rendelt, amely szankciós tiltás alá esik, esetleg kibertámadások gyakori kiindulási pontja, akkor lehetséges, hogy földrajzi helyzete miatt tiltott az elérés. Az Ön IP címének engedélyezését a www.keler.hu oldal „Írjon nekünk” menüpont használatával küldött üzenetben kérheti. Az engedélyezéshez kérjük az alábbi információkat adja meg:
  • az a név vagy cégnév amely a KELER-rel kötött szerződésén szerepel (ha már rendelkezik szerződéssel a KELER-rel),
  • az Ön által használni kívánt szolgáltatás nevét,
  • azt az időpontot, amikor Ön a használni kívánt szolgáltatást sikertelenül próbálta igénybe venni (minél pontosabban),
  • az Ön által használt IP címet.
Ezek hiányában nem tudjuk az engedélyezést megtenni. 
Az Ön IP címét például a https://www.whatismyip.com/ vagy https://whatismyipaddress.com/   címeken tudja lekérdezni. Az IP címéhez rendelt földrajzi országot például https://whatismyipaddress.com/ip-lookup, https://tools.keycdn.com/geo vagy https://iplocation.io/ oldalakon ellenőrizheti.