Elektronikus csatornák

A szolgáltatások széleskörű igénybevétele, valamint a kommunikáció megkönnyítése és sztenderdizálása érdekében, a KELER a hagyományos csatornákon (személyes és papír alapú) kívül elektronikus megoldásokkal segíti Ügyfeleit. A kifejlesztett, egyedi elektronikus csatornák nem kizárólag az üzenetváltásra korlátozódnak, hanem számos olyan beépített, önálló funkciókkal rendelkeznek, melyek addicionális értékkel bírnak és túlmutatnak a nemzetközi sztenderdeken.

Az informatikai partnerek kiválasztása során a KELER hosszú távú kapcsolatra törekszik, legfontosabb szempontjai között olyan alapelvek játszanak megkülönböztetett szerepet, mint a szakmai felkészültség, az üzleti jártasság, a stabil pénzügyi háttér, és a megbízhatóság. A fejlesztések során a funkcionalitás támogatása és az ergonómia mellett kiemelt hangsúlyt kapnak a modern technológiai megoldások, az elérhető szabványok alkalmazása, valamint a biztonsági követelményeknek való megfelelés.

A KELER által az Ügyfelek rendelkezésére bocsátott alkalmazások fejlesztését, tesztelését, üzembe helyezését, üzemeltetését és felügyeletét nemzetközi sztenderdeken alapuló projektmenedzsment támogatja, amely az említetteken felül biztosítja, hogy az új megoldások kialakítása során a KELER stratégia célja mellett figyelembe vételre kerüljenek az Ügyfelek által jelzett igények.

KELER szolgáltatások és támogató alkalmazások 
Kibocsátói szolgáltatások Értékpapírszámla és Értéktár Hitelintézeti szolgáltatások   Letétkezelés Treasury szolgáltatások  Kódkiadás  Piaci jelentések Befektetési jegyek
      KID   
  SWIFT        
 eDEMAT       eISIN  Trade reporting  WARP