Elektronikus csatornák

A szolgáltatások széleskörű igénybevétele, valamint a kommunikáció megkönnyítése és sztenderdizálása érdekében, a KELER a hagyományos csatornákon (személyes és papír alapú) kívül elektronikus megoldásokkal segíti Ügyfeleit. A kifejlesztett, egyedi elektronikus csatornák nem kizárólag az üzenetváltásra korlátozódnak, hanem számos olyan beépített, önálló funkciókkal rendelkeznek, melyek addicionális értékkel bírnak és túlmutatnak a nemzetközi sztenderdeken.

Az egyes KELER szolgáltatásokat és az azokat támogató alkalmazásainkat a következő mátrixban foglaljuk össze.

KELER szolgáltatások és támogató alkalmazások 
Kibocsátói szolgáltatások Értékpapírszámla és Értéktár Banki jellegű kiegészítő szolgáltatások   Letétkezelés Treasury szolgáltatások  Kódkiadás  Piaci jelentések Befektetési jegyek
      KID   
  SWIFT        
 eDEMAT       eISIN  Trade reporting  WARP

 


A KELER fenntartja a jogot arra vonatkozóan, hogy biztonsági szempontokat figyelembe véve egyes interneten keresztül elérhető szolgáltatásai esetén tiltsa azok bizonyos földrajzi régiókból vagy országokból való elérését az igénybe vevő internetes hálózati azonosítójához (IP címéhez) rendelt földrajzi lokáció alapján. 
Amennyiben Ön azt tapasztalja, hogy a KELER valamely interneten keresztül elérhető szolgáltatása folyamatosan nem elérhető az Ön számára, de jogosult lenne annak használatára és az eléréshez szükséges, KELER által közölt technikai intézkedéseket megtette, (például a megfelelő kliens oldali tanúsítvány telepítése) kérjük ellenőrizze, hogy az IP címéhez milyen földrajzi régió vagy ország van rendelve. Amennyiben az Ön IP címe olyan Európai Unión kívüli országhoz rendelt, amely szankciós tiltás alá esik, esetleg kibertámadások gyakori kiindulási pontja, akkor lehetséges, hogy földrajzi helyzete miatt tiltott az elérés. Az Ön IP címének engedélyezését a www.keler.hu oldal „Írjon nekünk” menüpont használatával küldött üzenetben kérheti. Az engedélyezéshez kérjük az alábbi információkat adja meg:
  • az a név vagy cégnév amely a KELER-rel kötött szerződésén szerepel (ha már rendelkezik szerződéssel a KELER-rel),
  • az Ön által használni kívánt szolgáltatás nevét,
  • azt az időpontot, amikor Ön a használni kívánt szolgáltatást sikertelenül próbálta igénybe venni (minél pontosabban),
  • az Ön által használt IP címet.
Ezek hiányában nem tudjuk az engedélyezést megtenni. 
Az Ön IP címét például a https://www.whatismyip.com/ vagy https://whatismyipaddress.com/   címeken tudja lekérdezni. Az IP címéhez rendelt földrajzi országot például https://whatismyipaddress.com/ip-lookup, https://tools.keycdn.com/geo vagy https://iplocation.io/ oldalakon ellenőrizheti.