Zárolások

Értékpapír zárolás/feloldás

Értékpapír zárolására – a jogszabályban meghatározott eseteken kívül – az Ügyfél jogosult megbízást adni a KELER-nek. A KELER általános szabályként a zárolt értékpapírokról az Ügyfél kérésére letéti, tulajdonosi igazolás(oka)t állít ki.

A zárolás alá vont értékpapírt a zárlat ideje alatt értékpapír műveletekre felhasználni nem lehet, azt az Ügyfél a kötelező zárolás alatt levő értékpapír kivételével nem jogosult elidegeníteni. 

A fentiek alól kivételt képez a hatóság által elrendelt zárolás esete, amely esetben a zárolás a hatóság által megjelölt időpontig tart.


Zárolások fajtái:
 • Egyoldalú zárolás/feloldás
  Az Ügyfél a KELER-nél vezetett értékpapírra vonatkozó számláján egyoldalú zárolást kezdeményezhet.
 • Együttes zárolás/feloldás
  Az együttes zárolásnál az ügyfél (számlatulajdonos) és annak valamelyik ügyfele együttesen adnak be zárolási igényt azzal a céllal, hogy a zárolás az értékpapírok lejárata előtt csak abban az esetben szüntethető meg, ha ahhoz mindkét fél hozzájárul.Együttes zárolás csak nevesített alszámlára történhet, mely csak egy tulajdonos nevére szólhat.
 • Kedvezményezetti zárolás/feloldás
  A kedvezményezetti zárolás esetén az Ügyfél megjelöli azt a KELER-nél értékpapírra vonatkozó számlával rendelkező kedvezményezetti ügyfelet, aki jogosult a zárolt értékpapírt lejárat előtt felszabadítani, illetve elvonni.
  • Háromoldalú zárolás/feloldás
   A háromoldalú zárolás során az értékpapírok tulajdonosa, mint teljesítő biztosítékot képez a vele szerződéses viszonyban lévő kötelezett javára. A biztosíték képzésére a kötelezett kedvezményezettel szemben fennálló kötelezettségeinek rendezéséhez van szükség. A harmadik személy javára szóló háromoldalú zárolást a teljesítő jogosult kezdeményezni, megjelölve a fedezet adásához kapcsolódó ügylet kötelezettjét.
  • KELER, KELER KSZF kedvezményezetti zárolás/feloldás
   Az Ügyfél biztosítékadási kötelezettséggel járó tranzakció esetében jogosult a biztosítékot a KELER, illetve a KELER KSZF hatályos befogadási kondíciós listáiban szereplő eszköz a KELER, illetve a KELER KSZF kedvezményezettségével történő zároltatásával biztosítani.
   • Alapbiztosítékra történő zárolás/feloldás
    A kedvezményezetti zárolás speciális formája az alapbiztosíték számítási szempontból megkülönböztetett fedezett pozíció érdekében történő zárolás. Fedezett pozícióra zárolások a teljesítés napján automatikusan megszűnnek.
  • Egyéb kedvezményezetti zárolás/feloldás
   Az egyéb kedvezményezetti zárolás esetén a zároló főszámla és a kedvezményezett főszámla nem lehet azonos.
  • MNB kedvezményezettségű zárolás/feloldás
   A VIBER limit, illetve Bankkártyás zárolások/feloldások.