Szabályozott-piaci ügyletek

 

A BÉT-en a BÉT MTF piacokon (BÉTa, Xtend és XBond), valamint az MTS Hungary-n kötött, központi szerződő fél által elszámolt  azonnali értékpapírügyletek a KELER KSZF által garantált multinet elszámolású ügyletek.

2009. január 1-től a multinet elszámolású azonnali értékpapírügyletek esetében a KELER KSZF nyújt garanciavállalási szolgáltatást, és 2013. január 1-e óta klíring és garanciavállalási szolgáltatást, és a KELER számlavezetési szolgáltatást végez.

A kereskedés adatainak fogadása

A KELER KSZF, a BÉT és a KELER KSZF között,valamint az MTS S.p.A. és a KELER KSZF között fennálló kétoldalú együttműködési megállapodásban rögzítettek alapján fogadja be az ügyleteket. A klíringtag utólag nem módosíthatja az átadott ügyletek adatait, a kereskedési adatok módosítására vonatkozó kérelmet a KELER KSZF csak a tőzsdétől fogadja el. Hitelpapír Szekcióban kötött ügyletek fogadása nettó áron történik, a KELER KSZF a kibocsátótól kapott felhalmozott kamat felhasználásával bruttósítja az ügyleteket. Az MTS Hungary-n kötött ügyletek fogadása bruttó áron történik. Az adott tőzsdei tranzakcióban már az üzletkötéskor meg kell adni azt az információt, hogy az ügyletet saját számlára vagy ügyfél megbízásából kötötték.

Szegregáció

Az EMIR és a Tpt. törvény előírásaink megfelelően a saját és az ügyfél tulajdonú papírokat, valamint a számlapénzt szegregáltan kell kezelni, ezért a KELER az értékpapír- és pénzoldali teljesítéshez dedikált számlákat vezet. A multinet elszámolású azonnali értékpapírügyletek visszaigazolása saját, alklíringtagi és összevont megbízói szinten történik a KELER KSZF részéről.

Az EMIR előírásainak megfelelően 2013. augusztus 1-től lehetőség van a megbízók egyéni szegregációjára is.

További információk az alábbi linken érhetőek el:                                                                                                                                               

Ügyletek nettósítása és visszaigazolása

A KELER KSZF elvégzi klíringtagonként, értékpapíronként, szegregációs bontásban a multilaterális nettósítást, kimutatva a klíringtag T napra számított, értékpapíronkénti összesített, szegregált eladási vagy vételi pozícióját. Továbbá a KELER KSZF végzi el, a T napra vonatkozó ügyletek klíringtagonkénti szegregált pénzügyi nettósítását, elszámolási devizanemenként kimutatva a klíringtag szegregált, T napra számított eladási vagy vételi pozícióját. A pénz- és az értékpapír-nettósításról T+1 nap reggel 7:30 óráig elektronikus ügyfélkapcsolati rendszerén, a KID-en, illetve RCMS rendszeren (SWIFT-en) keresztül értesíti a klíringtagot.

A multinet típusú elszámolás alapelvei

A multinet elszámolás azonnali ügyletek esetében (a fix és aukciós ügyletek kivételével):

  • gördülő módon (minden tőzsdenapon van elszámolás és kiegyenlítés),
  • egységesen T+2 napos elszámolási ciklussal,
  • a multilaterális nettósítás (papíronként, illetve devizában minden klíringtagnak előáll egy nettó vevői vagy eladói pozíciója) elve alapján történik (a T az üzletkötés napját jelöli, a napok munkanapban értendők).

A kiegyenlítés alapja a szállítás fizetés ellenében (DVP, delivery versus payment) elv, melynek értelmében a pénz- és az értékpapír-kiegyenlítés egymás függvénye, ha az egyik nem teljesül, a másik teljesítése sem történik meg.

A multinet teljesítés történhet a klíringtag összevont megbízói és saját számláin, a klíringtag alklíringtagok részére nyitott számláin, valamint az elszámolási megbízott klíringtagok, illetve alklíringtagok részére nyitott számláin.

Garanciavállalás

A BÉT-en és BÉT MTF piacokon, valamint az MTS Hungary-n kötött azonnali értékpapírügyletek elszámolását a KELER KSZF végzi. A KELER - Európában elsők között - 2002 májusában vezette be az azonnali értékpapírügyletekre is a központi szerződő fél (central counterparty, CCP) intézményét, mely funkciót 2009. január 1-je óta a KELER KSZF látja el. A CCP tevékenység lényege, hogy a központi szerződő fél garanciát vállal az ügyletek teljesítésére, és egy esetleges nemteljesítés esetén a vevővel szemben eladóként, az eladóval szemben vevőként lép fel, így garantálja az általa befogadott ügyleteket, tehát szerződéses partnerként felel azok teljesítéséért. Ha valamelyik fél nem teljesít, akár saját tőkéje terhére is köteles helytállni az üzleteiből adódó kötelezettségekért az Általános Üzletszabályzatban rögzítettek szerint.

 

Cím
Első sor Érték
Második sor Érték
 
 
1-Example_5fof_5fa_5fword_5fdocumentáéáőúóüöüí.docx
Letöltés (12 KB)
 

A multinet elszámolású (T+2 elszámolású) azonnali értékpapír ügyletekben a KELER KSZF a multilaterális nettósítást követően vállal teljesítési garanciát.

A teljesítés általános szabályai

  • A T napi értékpapír nettó eladó legkésőbb a teljesítési napon (Settlement Day, SD nap) 14.00 óráig köteles biztosítani, hogy a T napi ügyletek teljesítéséhez szükséges értékpapír-mennyiség a szegregált tőzsdei értékpapír-elszámolási alszámlákon rendelkezésre álljon.
  • A T napi multinet nettó vevő legkésőbb SD nap 14.00 óráig köteles biztosítani, hogy az SD napon kiegyenlítendő ügyletek teljesítéséhez szükséges forint- és devizafedezet szegregáltan a bankszámláin rendelkezésre álljon.
  • A KELER SD nap 08:00 órától (a valós idejű feldolgozásának megindulásától) kezdődően az SD napi teljesítéshez szükséges értékpapír-mennyiséget kiemelt prioritású terhelési tétel indításával elvonja a klíringtag, illetve az alklíringtagonként nyitott tőzsdei értékpapír-elszámolási alszámláiról és jóváírja a kiegyenlítés lebonyolítására szolgáló KELER KSZF tőzsdei technikai alszámlán.

A fentiekkel párhuzamosan a KELER az SD napi teljesítéshez szükséges pénzmennyiséget kiemelt prioritású terhelési tétel indításával elvonja a klíringtag szegregált bankszámláiról - illetve ha a klíringtag forintpénzszámláját az MNB vezeti, akkor az MNB-nél vezetett pénzszámlájáról -, és jóváírja a KELER KSZF tőzsdei technikai számláján. A KELER az indított terhelésekre folyamatos fedezetvizsgálatot tart, és ha a klíringtag számláin a szükséges fedezet rendelkezésre áll, a terhelést azonnal elvégzi.

MNB-nél vezetett bankszámla esetén a KELER a VIBER rendszeren keresztül terhelési tranzakciót indít az MNB-be, a fedezetvizsgálatot és a számlaterhelést az MNB végzi. Ebben az esetben az MNB visszajelzése alapján írja jóvá a tőzsdei technikai bankszámlát.

A multinet elszámolású ügyletek teljesítése

A multinet elszámolású ügyletek teljesítésével kapcsolatos teljesítési kötelezettségekről a KELER KSZF által küldött felszólításból vagy a tőzsdekereskedelmi visszaigazolásból értesül a klíringtag/teljesítési megbízott. A kiegyenlítés DVP elvére tekintettel az érdekelt klíringtagok csak akkor férhetnek hozzá a nekik járó értékpapírhoz vagy a jóváírt pénzhez, ha az ügylet ellentételezése (pénzügyi, illetve értékpapírbeli teljesítése) megtörtént. A teljesítéshez szükséges pénz és értékpapír fedezet beszedését követően, a KELER elvégzi a szükséges terheléseket, jóváírásokat a KELER KSZF technikai értékpapír számlája és a klíringtag értékpapír számláin, valamint a KELER KSZF tőzsdei technikai számlája és a klíringtag számláin. A számlajóváírás, az értékpapírbeli és a pénzügyi teljesítések véglegesek és visszavonhatatlanok.

A fentiekből következően a multinet elszámolás végső határideje 14.00 óra, ha azonban ennél korábban már minden tagnak a technikai számláin rendelkezésre áll a szükséges értékpapír- és/vagy pénzmennyiség, akkor a teljesítés hamarabb is megtörténhet. A KELER KSZF a KID-en keresztül külön üzenetben értesíti a multinet teljesítés megtörténtéről a klíringtagokat. A multinet elszámolás 14:00 óra utáni teljesítése (nemteljesítés) esetén a KELER KSZF a Díjszabályzatában meghatározott nemteljesítéssel kapcsolatos díjak (értékpapír nemteljesítési alapdíj, késedelmi díj és nemteljesítési pótdíj) beszedésére jogosult.

Biztosítékképzés

A multinet elszámolású azonnali ügyletkötés napja (T nap) és a kiegyenlítési nap (SD nap, ami tőzsdei ügyletkötés T+2 napja) közötti időszakban a klíringtagoknak biztosítékadási kötelezettségük van. A kötelezettség mértékét a KELER KSZF Leiratban teszi közzé.


További információ:
Elszámolási Osztály
E-mail: