REPO

A repo ügylet a KELER kiegyenlítései között egy olyan értékpapír adásvétel, amely esetében az eladó Számlatulajdonos meghatározott későbbi időpontban történő visszavásárlási kötelezettség mellett, meghatározott visszavásárlási áron adja el az értékpapírját (a Tpt. 5. § /1/ bekezdés 110. pontja szerint szabályozott ügylet).

A KELER bruttó kiegyenlítési rendszerében óvadéki és szállításos repo ügyletek kiegyenlítésére, valamint a tranzakciók rész- (többszörös rész), illetve teljes hosszabbítására van lehetőség.

A partnereknek törvényileg lehetőségük van ún. sajátos repo kötésére is, mikor a szállításos repo ügyletet (bizonyos törvényi feltételek megléte esetén) főkönyvileg óvadéki repoként könyvelhetik el. Ebben az esetben a KELER Zrt. ténylegesen, mint szállításos repot számolja el a tranzakciót. A partner a saját főkönyvi rendszerében, mint sajátos repo – óvadéki repoként könyveli el.

A repo ügylet kiegyenlítése bruttó módon, üzletről-üzletre haladva, a KELER-VIBER működése alatt történik.

A Számlatulajdonosok a megkötött repo ügyleteiket nem járathatják le előbb, mint ahogy azt a repo nyitás könyvelésekor előre meghatározták, erre kizárólag a KELER jogosult, meghatározott esetekben.