Értékpapírszámla vezetés


A KELER számlavezetési tevékenysége keretében Ügyfelei részére Központi értékpapírszámlákat vezet.

A KELER egyes szolgáltatásainak igénybe vétele meghatározott típusú Központi értékpapírszámlák nyitásához, illetve meglétéhez kötött, ezért a Központi értékpapírszámla vezetési szerződés alapján a KELER ezen számlákat automatikusan megnyitja.

A KELER Központi értékpapírszámla-vezetése biztosítja valamennyi Számlatulajdonos számára a saját tulajdonú és az ügyfelei (Megbízói) tulajdonában álló eszközök elkülönítését.

A Központi értékpapírszámlákra vonatkozó további részletes szabályokat és információkat a 9-22 A számlavezetés részletes szabályairól szóló Értéktári leirat tartalmazza.

Az értékpapír-kiegyenlítési rendszer Résztvevők listája:

BIC lista letöltése