KELER Stratégia 2023-2027

 

Alapelvek

 • Ügyfélközpontúság
 • Versenyképesség
 • Együttműködés
 • Megbízhatóság
 • Innováció

 

Előzmények

A KELER a 2022. év folyamán részletesen elemezte a hatályos stratégiáját, a pénzügyi és jövedelmezőségi adatokat, az egyes üzletágaiban rejlő lehetőségeket és veszélyeket, az európai tőkepiaci trendeket és ügyféloldali elvárásokat, fejlődési lehetőségeket, és mindezek mellett a hazai és az EU-s szabályozói és piaci környezet változását, a nemzetközi jó gyakorlatokat és piaci benchmarkokat. Az elemzés eredményét figyelembe véve, a KELER tulajdonosai a 2023-2027. időtávra vonatkozóan új stratégiai irányokat fogalmaztak meg.

Stratégiai irány: Hazai kiválóság

A 2023-ban kezdődő, öt évre vonatkozó stratégia irányait a KELER a legfontosabb értékeire alapozva határozta meg, melyek a stabil és megbízható operáció, szakmaiság, ügyfélközpontúság, versenyképesség, innováció, együttműködés, megbízhatóság, prudens és transzparens működés.

A KELER esetében a fő irány a „Hazai kiválóság” megvalósítása, melynek elsődleges célja a hazai tőkepiac kedvezőbb ár-értékarányú és hatékonyabb kiszolgálása; az ügyfélközpontúság és ügyfél elégedettség növelése; a szolgáltatások kiemelkedő színvonalon és minőségben, fenntartható szinten és magas hatékonysággal történő nyújtása. Mindezek alapján a KELER a jövőben is elkötelezett az alapvető - központi értékpapír számlavezetés és kiegyenlítés, dematerializált értékpapírokkal kapcsolatos -, valamint az értékteremtő szolgáltatások magas színvonalon, hatékony módon történő nyújtása mellett, az automatizáltság, valamint a digitalizáltság szintjének egyidejű érezhető emelésével.

A változásokra való felkészülés alapos és tudatos megtervezésével, valamint az ügyfél- és szervezeti hatások maximális figyelembevételével, illetve a stratégia időtávjában az alapvető szolgáltatások mellett az értéktári kiegészítő szolgáltatásaink jövedelmezőségi és fenntarthatósági szempontok alapján történő átfogó felülvizsgálatára és annak eredményeképpen azok innovációjára, fejlesztésére is sor kerül. 

Stratégiai célok

A hazai kiválóság stratégiai irány megvalósításának legfőbb célkitűzései az alábbiak:

 • Stabil napi működés biztosítása, magas szintű rendelkezésre állás
 • Hangsúly az alapvető üzletágakon
 • Szolgáltatások és a szervezet működési hatékonyságának, valamint minőségének növelése
 • Értékteremtő, kedvező ár-érték arányú működés és szolgáltatás portfolió
 • Méretgazdaságosság
 • Hazai tőkepiac magasabb szintű támogatása
 • Magas szintű automatizáltság elérése és a digitalizáltság szintjének emelése
 • Folyamatos fejlesztési nyitottság
 • Nemzetközi jó gyakorlatok átvétele és alkalmazása
 • Az alapvető szolgáltatások további harmonizációja 
 • Hosszú távú fenntarthatóság
 • Stratégiai gondolkodás, kontrolling szemlélet és az ügyfélközpontúság erősítése
 • Hatékony projektmenedzsment és fejlesztés támogatás kialakítása
 • Szervezetfejlesztés a hatékonyabb működés érdekében
 • Ügyféligények megvalósítása az éves fejlesztési terv részeként
 • Gyorsabb reagálás a piaci trendek és követelmények implementációja terén