CSDR

Central Securities Depositories Regulation

Tájékoztató a CSDR rendelkezéseiről és az Ügyfelekre vonatkozó hatásairól

A KELER CSDR szerinti működési engedélyét 2020. december 16-án szerezte meg. 
A CSDR (Central Securities Depositories Regulation, 909/2014/EU rendelet) egyike a pénzügyi válság utáni legfontosabb szabályozásoknak, amely elsődlegesen a központi értéktárak működésére vonatkozik. Ez az európai uniós rendelet hivatott biztonságosabbá, hatékonyabbá, és átláthatóbbá tenni a pénzügyi piacokat, valamint elősegíteni egy egységesen szabályozott európai értékpapír piac létrejöttét. A rendelet értelmében  a KELER-nek egyrészt újra kellett engedélyeztetnie a tevékenységét, emellett pedig sok más tekintetben is változásokat hoz a KELER és ezáltal Ügyfeleink számára. A KELER a CSDR hatályba lépését fontos mérföldkőnek tekinti az európai tőkepiac működésében.

A rendelet részletekbe menően meghatározza, hogy egy központi értéktár milyen feltételek mentén kaphat engedélyt, illetve milyen szabályok szerint működhet, külön szabályokat megfogalmazva a banki engedéllyel rendelkező értéktárakra vonatkozóan.
A szabályozás kiemelendő pontjai az alábbiak:
  • Rövidebb kiegyenlítési időszak;
  • Kiegyenlítési fegyelemre vonatkozó szigorú előírások [meghiúsult kiegyenlítés esetén pénzbírság, illetve kényszerbeszerzés („buy-in”) alkalmazása] 2022. február 1-jétől
  • Dematerializált formában történő nyilvántartás előírása;
  • Szigorú prudenciális és üzletviteli szabályok a központi értéktárak számára;
  • Értéktárakhoz való hozzáférés szabályozása;
Banki jellegű kiegészítő szolgáltatáshoz kapcsolódó szigorú prudenciális és felügyeleti előírások.
A CSDR azonban nem csak a központi értéktárakra, hanem közvetve vagy közvetlenül valamennyi értékpapír-piaci szereplőre (így az ügyletkötő felekre, befektetési szolgáltatókra, kereskedési helyszínekre, központi szerződő felekre is) hatással van egyes rendelkezésein keresztül.

 A legfontosabb tudnivalók a CSDR engedély hatálybalépése után az alábbiakban csatolt tájékoztatóban kerültek összefoglalása Ügyfeleink számára: