CSDR

Central Securities Depositories Regulation

Tájékoztató a CSDR rendelkezéseiről és az Ügyfelekre vonatkozó hatásairól

A KELER CSDR szerinti működési engedélyét 2020. december 16-án szerezte meg. 
A CSDR (Central Securities Depositories Regulation, 909/2014/EU rendelet) egyike a pénzügyi válság utáni legfontosabb szabályozásoknak, amely elsődlegesen a központi értéktárak működésére vonatkozik. Ez az európai uniós rendelet hivatott biztonságosabbá, hatékonyabbá, és átláthatóbbá tenni a pénzügyi piacokat, valamint elősegíteni egy egységesen szabályozott európai értékpapír piac létrejöttét. A rendelet értelmében  a KELER-nek egyrészt újra kellett engedélyeztetnie a tevékenységét, emellett pedig sok más tekintetben is változásokat hoz a KELER és ezáltal Ügyfeleink számára. A KELER a CSDR hatályba lépését fontos mérföldkőnek tekinti az európai tőkepiac működésében.

A rendelet részletekbe menően meghatározza, hogy egy központi értéktár milyen feltételek mentén kaphat engedélyt, illetve milyen szabályok szerint működhet, külön szabályokat megfogalmazva a banki engedéllyel rendelkező értéktárakra vonatkozóan.
A szabályozás kiemelendő pontjai az alábbiak:
  • Rövidebb kiegyenlítési időszak;
  • Kiegyenlítési fegyelemre vonatkozó szigorú előírások [meghiúsult kiegyenlítés esetén pénzbírság, illetve kényszerbeszerzés („buy-in”) alkalmazása] 2022. február 1-jétől
  • Dematerializált formában történő nyilvántartás előírása;
  • Szigorú prudenciális és üzletviteli szabályok a központi értéktárak számára;
  • Értéktárakhoz való hozzáférés szabályozása;
  • Banki jellegű kiegészítő szolgáltatáshoz kapcsolódó szigorú prudenciális és felügyeleti előírások.
A CSDR azonban nem csak a központi értéktárakra, hanem közvetve vagy közvetlenül valamennyi értékpapír-piaci szereplőre (így az ügyletkötő felekre, befektetési szolgáltatókra, kereskedési helyszínekre, központi szerződő felekre is) hatással van egyes rendelkezésein keresztül.

A legfontosabb tudnivalók a CSDR engedély hatálybalépése után az alábbiakban csatolt tájékoztatóban kerültek összefoglalása Ügyfeleink számára:

 

 

 

Download (169 KB)

 

 

 


A CSDR rendelet elérhetősége (Google Chrome böngészővel nyílik):

Az Európai Parlament és a Tanács 909/2014/EU rendelete ( 2014. július 23. ) az Európai Unión belüli értékpapír-kiegyenlítés javításáról és a központi értéktárakról, valamint 98/26/EK és a 2014/65/EU irányelv, valamint a 236/2012/EU rendelet módosításáról EGT-vonatkozású szöveg