Nemzetközi bankok & brókerek

A KELER közel húszéves tapasztalattal rendelkezik nemzetközi ügyfelek kiszolgálásában.

Letétkezelési szolgáltatását elsősorban hazai értékpapírok tekintetében nyújtja nemzetközi ügyfeleinek. Párhuzamosan, letétkezelőként kiváló kapcsolatokat ápol valamennyi értéktári ügyfelével, azaz kibocsátókkal, letétkezelőkkel és brókerekkel.

A KELER – stratégiájának részeként – a jövőben, szélesebb körben, több piacra kiterjedően bővíti nemzetközi ügyfeleinek kínált letétkezelési szolgáltatását. Jövőbeni szolgáltatásainkról a KELER honlapjának Stratégia menüpontjában található bővebb információ.

Értékpapír számlavezetés

A KELER központi értéktári szerepéből adódóan Ügyfelei számára egyszerre biztosítja a közvetlen értéktári értékpapírszámla egyre inkább felértékelődő biztonságát és hozzá kapcsolódóan a magas szintű letétkezelési szolgáltatásokat.

Fizetés nélküli (FOP, Free Of Payment) és fizetéssel járó (DVP, Delivery Versus Payment) értékpapír tranzakciók kiegyenlítésére egyaránt lehetőséget biztosít a KELER. A szolgáltatás részét képezik továbbá a vételi és eladási ügyletek befogadása, párosítása, státuszkezelése és a tranzakciókkal kapcsolatos jelentések.

A központi értéktárnál vezetett értékpapír számlák tekintetében magyar jogszabályi előírás az ügyfél- és a saját vagyon szétválasztása, külön értékpapír számlán történő kezelése. Ezen felül, a KELER akár omnibusz modell szerinti nyilvántartásra, akár az adott főszámlán ügyfelenkénti vagy ügyfél-csoportonkénti szegregációra is lehetőséget nyújt.

Pénzszámlavezetés

A KELER Ügyfelei értékpapír tranzakcióinak pénzoldali kiegyenlítéséhez forint- és deviza pénzszámlavezetési szolgáltatást is kínál.

A pénzszámlákhoz kapcsolódóan a KELER Treasury biztosíthat egyedi, versenyképes kamatozást a számlákon lévő egyenlegek után.

Társasági események

A KELER letétkezelt ügyfelei értékpapírszámláján tartott hazai értékpapírokra biztosítja az értékpapírokhoz kapcsolt jogok érvényesítését különböző társasági események vonatkozásában (asset servicing).

A KELER társasági eseményekkel kapcsolatban a következő letétkezelési szolgáltatásokat nyújtja:

  • a társasági események közzétételeinek nyomon követése és az információ ügyfelek felé való továbbítása;
  • kapcsolattartás ügyfelekkel és a kibocsátókkal;
  • az események feldolgozása és lebonyolítása;
  • az osztalék és kamatjövedelmek beszedése;
  • közgyűléseken való részvétel biztosítása;
  • Proxy Voting: szavazás meghatalmazott útján történő biztosítása;
  • adó-visszaigénylésekkel kapcsolatos asszisztencia;
  • a választható eseményeken való részvétel elősegítése (pl. dokumentumok fordítása, hitelesítése).