Nemzetközi bankok & brókerek

 KELER közel húszéves tapasztalattal rendelkezik nemzetközi ügyfelek kiszolgálásában.

Letétkezelési szolgáltatását hazai értékpapírok tekintetében nyújtja nemzetközi ügyfeleinek. Párhuzamosan, letétkezelőként kiváló kapcsolatokat ápol valamennyi értéktári ügyfelével, azaz kibocsátókkal, letétkezelőkkel és brókerekkel.
A KELER – stratégiájának részeként – a jövőben, szélesebb körben, több piacra kiterjedően bővíti nemzetközi ügyfeleinek kínált letétkezelési szolgáltatását. Jövőbeni szolgáltatásainkról a KELER honlapjának Stratégia menüpontjában található bővebb információ.

Értékpapír számlavezetés
A KELER értéktári szerepéből adódóan ügyfelei számára egyszerre biztosítja a közvetlen értéktári értékpapírszámla egyre inkább felértékelődő biztonságát és hozzá kapcsolódóan egy magas szintű letétkezelési szolgáltatást.
Fizetés nélküli (FOP, Free Of Payment) és fizetéssel járó (DVP, Delivery Versus Payment) értékpapír tranzakciók elszámolására egyaránt lehetőséget biztosít a KELER. A szolgáltatás részét képezik továbbá a vételi és eladási ügyletek befogadása, párosítása, státuszkezelése és az elszámolásokkal kapcsolatos jelentése.
Az elszámolóháznál vezetett értékpapír számlák tekintetében magyar jogszabályi előírás az ügyfél- és a saját vagyon szétválasztása, külön értékpapír számlán történő kezelése. Ezen túl, a KELER akár omnibus modell szerinti nyilvántartásra, akár az adott főszámlán ügyfelenkénti vagy ügyfél-csoportonkénti szegregációra is lehetőséget nyújt.

Pénzforgalmi számlavezetés
A KELER elsősorban ügyfelei értékpapír tranzakcióinak pénzoldali elszámolásához forint- és deviza pénzforgalmi számlavezetési szolgáltatást is kínál.
A pénzszámlákhoz kapcsolódóan a KELER Treasury biztosíthat egyedi, versenyképes kamatozást a számlákon lévő egyenlegek után.

Társasági események
A KELER letétkezelt ügyfelei értékpapírszámláján tartott hazai értékpapírokra biztosítja az értékpapírokhoz kapcsolt jogok érvényesítését különböző társasági események vonatkozásában (asset servicing).
 
A KELER társasági eseményekkel kapcsolatban a következő letétkezelési szolgáltatásokat nyújtja:
  • a társasági események közzétételeinek nyomon követése és az információ ügyfelek felé való továbbítása;
  • kapcsolattartás ügyfelekkel és a kibocsátókkal;
  • az események feldolgozása és lebonyolítása;
  • az osztalék és kamatjövedelmek beszedése;
  •  közgyűléseken való részvétel biztosítása;
  • Proxy Voting: szavazás meghatalmazott útján történő biztosítása;
  • adó-visszaigénylésekkel kapcsolatos asszisztencia;
  • a választható eseményeken való részvétel elősegítése (pl. dokumentumok fordítása, hitelesítése).