Kibocsátók

A KELER központi értéktárként a jogszabályban rögzített feladatain kívül számos további szolgáltatásával segíti kibocsátó ügyfeleit az értékpapírok előállításától a társasági események lebonyolításáig. A KELER a sokszor igen összetett feladatot jelentő kibocsátási folyamatot igyekszik a lehető legjobban egyszerűsíteni kibocsátó ügyfelei számára a következő főbb szolgáltatások segítségével:

Értékpapírkód (ISIN) kiadás

Minden értékpapír-sorozat – akár nyomdai, akár dematerializált – egyedi azonosítása ISIN azonosítóval történik. Magyarországon egyedül a KELER jogosult ISIN kiadására. A KELER eISIN alkalmazásával lehetőséget nyújt a kibocsátók számára az ISIN interneten keresztüli igénylésére.

Központi értékpapír nyilvántartás

Központi értékpapír-nyilvántartási tevékenysége keretében a KELER nyilvántartást vezet az értékpapírok adatairól, az ISIN azonosítókról, valamint a letiltott és semmissé nyilvánított értékpapírokról.

Dematerializált értékpapír előállítása, nyilvántartása, törlése

Központi értéktárként a KELER az összes, Magyarországon kibocsátott dematerializált értékpapír keletkeztetéséért és kezeléséért (módosítását, törlését) felel. A dematerializált értékpapírok előállítását, módosítását és törlését az értékpapír kibocsátókkal aláírt szerződések és a kibocsátók utasítása alapján végzi a KELER.

Társasági események lebonyolítása

A kibocsátó igénye esetén a KELER közreműködik egyes társasági eseményekben az általa kezelt értékpapírok vonatkozásában.

Részvénykönyv-vezetés

A KELER egyedi megállapodás alapján részvénykönyv-vezetési szolgáltatást is nyújt, amely a következőket tartalmazza:

 • részvénykönyv folyamatos karbantartása,
 • tulajdonosi megfeleltetés adatainak feldolgozása,
 • a nem forgalomképes (letiltott, semmissé nyilvánított) részvények nyilvántartása,
 • közjegyzőkkel, letétkezelőkkel, számlavezetőkkel történő kapcsolattartás,
 • részvénykönyvi kivonat kiadása a részvényesek részére,
 • tulajdonosi struktúra készítése,
 • küldemények továbbítása a részvényesek felé,
 • ügyfélszolgálat biztosítása.

Osztalékfizetés

A KELER osztalékfizetéssel kapcsolatos, következő szolgáltatásokat nyújtja:

 • közreműködés az osztalékfizetési hirdetmény/tájékoztató megszövegezésében,
 • kommunikáció a letétkezelőkkel, számlavezetőkkel,
 • a bruttó osztalék, az alkalmazandó közteher (adó, EHO) és a nettó osztalék kiszámítása részvényesenként a rendelkezésre álló adatok alapján,
 • a kiszámított nettó osztalék eljuttatása (kifizetése) a részvényesnek közvetlenül vagy számlavezetőjén keresztül,
 • a számlavezetőkhöz elutalt összeg részvényesenként történő részletezésének (kifizetési lista) eljuttatása a számlavezetőkhöz,
 • az adóigazolások előkészítése, illetve a részvényesekhez történő eljuttatása,
 • a kibocsátó osztalékfizetésből eredő jelentési kötelezettségeinek támogatása, azaz részletes analitika készítése és átadása a tárgyhónapban kifizetett osztalékokról,
 • pótlólagos kifizetések lebonyolítása.

Közgyűlések szervezése

A KELER egyaránt vállalja közgyűlések előkészítését, illetve teljes körű lebonyolítását a regisztrációs és szavazó készülékek biztosításától és működtetésétől kezdve a szavazás lebonyolításán át a közgyűlésen történő kivetítő eszközök biztosításáig.

Nyomdai úton előállított értékpapírok befogadása és kezelése

Nyomdai úton előállított értékpapírok letéti őrzését a KELER két féle módon biztosítja:

 • Gyűjtő elvű letétkezelés: a nyomdai úton előállított, üresre forgatott értékpapírok nyilvántartása, mely esetben a letétbe helyezőnek nem sorszám, hanem alapcímlet szerinti követelési joga áll fenn az általa letétbe helyezett értékpapír vonatkozásában.
 • Egyedi letétkezelés: a nyomdai úton előállított értékpapírok egyedi letétként történő elhelyezése, mely esetben a letétbe helyező ugyanazon sorszámú értékpapírokat kapja vissza letét kiszolgáltatásakor, mint amelyeket letétbe helyezett.

Kibocsátók folyamatos tájékoztatása, részükre igény szerint tanácsadás