Tájékoztató a KELER Zrt. Szolgáltatásfejlesztési Programja (KSZP) módosuló ütemtervéről

Tisztelt Ügyfeleink, Partnereink!

Szeretnénk tájékoztatni Ügyfeleinket és Partnereinket, hogy a KELER Zrt. Szolgáltatásfejlesztési Programja fejlesztési ütemtervének módosítását a 2020. július 30-án ügyfelekkel közösen tartott KSZP workshopon elhangzottak, a piac kérése alapján, illetve a törvényi változásokat figyelembe véve előterjesztette a KELER Igazgatósága felé.

Az Igazgatóság rendkívüli ülés keretében, figyelembe véve a felsorakoztatott indokokat, elfogadta és jóváhagyta, hogy a KELER a KSZP Program indulási dátumát 2021 márciusáról 2021. november végére/december elejére módosítsa.

Az ügyfelektől érkezett visszajelzések alapján a módosított időpontra a teljes ügyféloldali SDR funkcionalitás megvalósítható, így a KSZP a teljes tervezett KSZP/SDR funkcionalitással élesedik a 2021. november végi/december eleji induláskor.

A módosult ütemezés alapján az ügyféltesztek tervezetten az alábbi ütemezés szerint kerülnek megvalósításra:

  • MAT Connectivity teszt I. 2021.04.12-2021.05.03.: minden partnerünknek kötelező a részvétel
  • MAT Connectivity teszt II. 2021.05.24-2021.06.01.: minden partnerünknek kötelező a részvétel
  • MAT I. 2021.06.01-2021.07.12.: A kötelező első körös MAT tesztek a II. körös connectivity tesztek sikeres zárását követően kezdődnek meg
  • MAT II. 2021.09.01-2021.11.08.
  • Go-Live 2021. november vége/december eleje: a sikeres MAT II. tesztek zárását követően

A KELER kérése a piaci szereplők felé, hogy írásbeli Nyilatkozatot tegyenek arra vonatkozóan, hogy a módosított dátumra az Ügyfelek is elkészülnek saját fejlesztéseikkel, hiszen az indulás csak egyszerre lehetséges a piac számára. Ezen Nyilatkozat szövegét a KELER elkészíti és a honlapján letölthető formában elérhetővé teszi. A Nyilatkozatot cégszerű minősített elektronikus aláírással, vagy elektronikus okirati formába alakítva a clientservice@keler.hu e-mail címre kérjük visszaküldeni, vagy amennyiben az előzőek nem megoldhatók, végső esetben postai úton, legkésőbb 2020. szeptember 18-ig.

Ezen felül tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy az SDR jogszabályi megfelelés határidejének halasztásáról az ESMA 2020. augusztus 28-án hivatalos közleményt adott ki. A jogszabályi megfelelés új határideje 2022. február 1., a részletes tájékoztató az alábbi linken érhető el:
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma70-156-3490_final_report_-_csdr_rts_on_settlement_discipline_-_postponement_until_1_february_2022.pdf

A KELER Zrt. felhívja a figyelmet, hogy minden általa kiküldött anyag a szabályozási környezet, valamint a KELER munkafolyamatainak változása miatt tartalmilag változhat. A KELER Zrt. kizár minden ebből eredő felelősséget.

Üdvözlettel:
KELER Zrt.