Ügyfél-tájékoztató egyes speciális értékpapírszámlák napvégi egyenlegeinek megváltozott kezeléséről

Tisztelt Ügyfeleink!

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy az értékpapír főszámlájuk alatt megnyitott 676767 (saját), illetve 787878 (megbízói) számú alszámlákon az üzleti nap végén a jövőben értékpapír egyenleg nem maradhat. Ezen megfelelés érdekében a KELER a kiegyenlítési rendszerét fejlesztette, melyet várhatóan 2020. május 25-én élesít. Az élesítést megelőzően, valamint azt követően az alábbiakat várjuk Önöktől, illetve az alábbi változtatások kerülnek bevezetésre.

  1. Felhívjuk Ügyfeleink figyelmét arra, hogy az említett alszámlákon történő jóváírásokat nap közben a vonatkozó Értéktári Leiratban[1] meghatározott ’Elektronikus aznapi megbízások’ utolsó teljesítésének időpontjáig (jellemzően 18:15-ig) vezessék át a megfelelő alszámlákra. Részleges törlés esetében kérjük, hogy ezen alszámlákra történő transzferálást a KELER értesítőjében megadott értéknapon és időpontig hajtsák végre.
  2. Amennyiben az említett alszámlákon a napzáráskor értékpapír egyenleg található, a KELER az alábbi automatikus transzfermegbízásokat végezi el.
    1. A 676767 számú alszámlán található értékpapír egyenlegeket átvezeti a 000000 számú, vagy annak hiánya esetén az S00000 számú (saját) alszámlára.
    2. A 787878 számú alszámlán található értékpapír egyenlegeket átvezeti a 777888 számú (megbízotti) alszámlára, mely minden ügyfél részére az első tranzakciót megelőzően automatikusan megnyitásra kerül.
  3. A pozíciórendezés során a KELER a mindenkor hatályos Díjszabályzata szerinti díjat számolja fel (Jelenleg: III. fejezet 1. pont).
  4. Az automatikus pozíciórendezés az adott napra vonatkozó értékpapírszámla forgalmi kivonaton megjelenik.
  5. A 777888 számú alszámla megnyitásához a KELER és az Önök között létrejött 1. számú ’Értékpapírszámla vezetési és számla-nyilvántartási’ formaszerződés módosítása szükséges. Az új alszámlaszámot tartalmazó formaszerződést cégszerű, minősített elektronikus aláírással, vagy elektronikus okirati formába alakítva a clientservice@keler.hu e-mail címre, illetve amennyiben az előzőek nem megoldhatók, postai úton kérjük visszaküldeni legkésőbb 2020. május 15-ig.

A 676767 és a 787878 számú alszámlák nap végére történő nullás egyenlegének biztosítására kialakított automatikus poziciórendezési folyamat a Magyar Nemzeti Bankkal egyeztetetten került kialakításra.

Amennyiben a fentiekkel kapcsolatosan kérdésük merül fel, kollégáink készséggel állnak rendelkezésükre az alábbi elérhetőségeken:

Üdvözlettel:
KELER Zrt.[1] ’A megbízások beérkezési, teljesítési és visszavonási határidejéről’ szóló Értéktári Leiratban