Tájékoztató a KELER-nél vezetett korlátozott rendeltetésű számlákhoz kapcsolódó rendeltetésszerű használatra vonatkozó szerződéses kötelezettségről

Tisztelt Ügyfelünk!

Tájékoztatjuk, hogy a KELER Zrt. által vezetett korlátozott rendeltetésű számlákhoz kapcsolódó rendeltetésszerű használatra vonatkozó szerződéses kötelezettség betartására és betartatására a KELER Zrt. a jövőben is kiemelt figyelmet fordít.

A KELER Zrt. Általános Üzletszabályzata értelmében a Számlatulajdonos általi számlahasználat akkor tekinthető rendeltetésszerűnek, amennyiben a Számlatulajdonos által adott megbízás a KELER Zrt., illetve KELER KSZF Zrt. által végzett tevékenységek körében felmerülő, így a KELER Csoport által nyújtott értéktári és klíringszolgáltatásokhoz szorosan kötődő pénzügyi tranzakciók lebonyolítását vagy a Pénzszámla egyenlegének a Számlatulajdonos részére más számlavezető által vezetett számlára történő elutalását szolgálják.

Tájékoztatjuk továbbá, hogy a nem rendeltetésszerű számlahasználat akár a megbízás teljesítésének megtagadásával is járhat.

További információk elérhetők a KELER Zrt. Általános Üzletszabályzatának 2.6. fejezetében.

Tisztelettel:

KELER Zrt.