Tájékoztató a gázpiaci konszolidáció kapcsán 2020. januárban megvalósult változásokról


A KELER KSZF Központi Szerződő Fél Zrt. (a továbbiakban: KELER KSZF) 2020. január elején sikeresen végrehajtotta a központi szerződő félként kiszolgált gázpiacok konszolidációja vonatkozásában kialakított koncepció első fázisát, melynek eredményeként ezentúl valamennyi magyar gázpiacon - így az FGSZ által működtetett kiegyensúlyozó piac és Kereskedési Platform esetében is – a kereskedés euróban történik és az érintett résztvevők ügyleteinek  elszámolása és kiegyenlítése euróban és napi alapon valósul meg. Az elszámolási devizának megfelelően a piaci szereplők innentől kezdve a biztosítékigényt és a garancia alapot is kizárólag euróban tudják teljesíteni. Az euró alapú teljesítéshez kapcsolódóan a KELER KSZF valamennyi Ügyfelének EUR pénzszámla került megnyitásra a KELER Zrt.-nél. Az év elején élesített változásban 51 kereskedő volt érintett.

A KELER KSZF átállásával párhuzamosan lépett hatályba a GET (2008. évi XL. törvény a földgázellátásról) azon módosítása is, amelynek következtében a kiegyensúlyozó elszámolásban minden a magyar piacra belépő kereskedő szerződött partnere kell, hogy legyen a KELER KSZF-nek, tekintettel arra, hogy jelenleg kizárólag a KELER KSZF végez központi szerződő fél szolgáltatást a kiegyensúlyozó piac tekintetében. Ennek eredményeképp 2019 végével 8 új kereskedő csatlakozott a KELER KSZF-hez és további 2 új kereskedő 2020 első napjaiban.

A 2019. decemberi havi elszámolás kapcsán 2020. január elején az utolsó forintos teljesítés is sikeresen megtörtént, így ettől fogva a KELER KSZF kizárólag euróban végez gázpiaci elszámolást, ezáltal a KELER KSZF érintett Ügyfeleinek HUF pénzszámlái és állampapír számlái megszüntetésre kerülnek.

A magyar gázpiaci konszolidáció koncepciójának első, lényeges mérföldköve ezzel sikeresen teljesült.


Kapcsolat: