Ügyfél-tájékoztató - SDR

Tisztelt Ügyfeleink!

Az Európai Parlament és a Tanács 909/2014/EU rendeletében1 (CSDR) a központi értéktárak számára megfogalmazott, a kiegyenlítési fegyelemmel (SDR) kapcsolatos előírások - többek között - kötelezővé teszik az általuk működtetett értékpapír-kiegyenlítési rendszerre vonatkozóan, hogy rendelkezzenek olyan eljárásokkal, amelyek

  • elősegítik a pénzügyi eszközökkel végzett ügyleteknek a tervezett időpontban történő kiegyenlítését,
  • lehetővé teszik azon esetek nyomon követését, amikor a pénzügyi eszközökkel végzett ügyletek kiegyenlítése meghiúsul,
  • adatszolgáltatást tesznek lehetővé az illetékes hatóságnak és az érintett hatóságoknak a meghiúsult kiegyenlítések számáról és részleteiről,
  • elősegítik azon pénzügyi eszközökkel végzett ügyletek kiegyenlítését, amelyeket nem egyenlítenek ki a kiegyenlítés tervezett időpontjában,
  • mentén olyan szankciómechanizmust vezetnek be, amely kellően visszatartó erejű a kiegyenlítés meghiúsulását okozó résztvevőkre nézve.

Önök számára is bizonyára ismert, hogy a KELER Szolgáltatásfejlesztési Programja (KSZP, Program) keretében megújítja és jelentősen átalakítja a jelenlegi értékpapír kiegyenlítési infrastruktúráját. A Program kiemelten kezeli a CSDR előírásainak teljesítését, melynek integrált része az SDR technikai sztenderdekben megfogalmazott követelményeknek való megfelelés is. A Program céljainak összeállítása és a tervezés során a KELER számos megoldási lehetőséget dolgozott ki, végül azonban nyilvánvalóvá vált, hogy a KSZP és az SDR fejlesztések kizárólag együttesen valósíthatók meg.

Mivel a KSZP keretében elvégzendő fejlesztések élesítésének - melynek része az SDR előírásainak való megfelelés is - legkésőbbi időpontja 2021. március 31., ezért a kiegyenlítési fegyelemmel kapcsolatos előírások szerinti működést a KELER csak az említett dátummal összhangban tudja biztosítani.

A KELER folyamatosan egyeztet a magyar tőkepiac felügyeletét ellátó hatósággal, a Magyar Nemzeti Bankkal, az SDR-nek való jogszabályi és technikai megfelelés különválásának megfelelő kezelése érdekében.

Üdvözlettel:
KELER Zrt.


1 Az Európai Parlament és a Tanács 909/2014/EU rendelete (2014. július 23.) az Európai Unión belüli értékpapír-kiegyenlítés javításáról és a központi értéktárakról, valamint 98/26/EK és a 2014/65/EU irányelv, valamint a 236/2012/EU rendelet módosításáról