Nemzetközi adó adatcsere hirdetmény

Kedves Ügyfeleink!

A Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) 2014-ben jelentette meg ajánlását, amely magában foglal egy országok közötti automatikus információcsere egyezmény modellt, a bankok, pénzintézetek és hasonló intézmények számára információgyűjtési és jelentési kötelezettségeket. Ennek keretében valamennyi magyarországi pénzintézet köteles részt venni az előírás szerinti automatikus adatcserében.

Mi a Nemzetközi adó adatcsere?

Nemzetközi szinten is egyre erősebbé vált a törekvés az adóbeszedés hatékonyságának és eredményességének fokozására, amelynek fontos eszköze az adó és egyéb közterhekkel kapcsolatos nemzetközi közigazgatási együttműködés és az ehhez kapcsolódó adatszolgáltatási kötelezettség.

A kormányközi megállapodás magyar jogba történő átültetése érdekében az országgyűlés törvényt alkotott (2015. évi CXCII. tv.).

A törvény értelmében, a KELER Csoportnak új átvilágítási és nyilvántartási rendszert kellett bevezetnie annak érdekében, hogy azonosítani tudja a KELER Csoportnál nemzetközi adózók által vezetett számlákat és azokról az adóhatóság felé az szükséges információkat továbbítani tudja.

Az új átvilágítási folyamatok mind az új, mind pedig a törvény hatályba lépését megelőzően (2016. január 1-e előtt) megnyitott számlákra alkalmazandók, ami azzal is jár, hogy a jogszabály által felállított kritériumrendszer szerint nemzetközi adózónak minősített ügyfelektől a KELER Csoportnak be kell szereznie a szükséges adóügyi nyilatkozatokat is.

A jelentési kötelezettségét a KELER Csoportnak a Nemzeti Adó és Vámhivatalon (NAV) keresztül kell teljesítenie. A szükséges adatok az egyes országok adóhatóságai felé történő tényleges továbbítása a NAV által történik majd. A NAV felé történő adattovábbítás tényéről ügyfeleinket írásban tájékoztatni fogjuk, az adatszolgáltatás teljesítésétől számított 30 napon belül.

A Nemzetközi adó adatcsere működése a KELER Csoportnál

2016. január 1-től az ügyfél befogadási folyamataink módosultak az adatcsere követelményrendszernek történő megfelelés biztosítása érdekében, ami a következő változásokkal, többlet kötelezettségekkel jár:

Új ügyfelek vonatkozásában: minden ügyfél az adóügyi rezidenciájáról nyilatkozni köteles, amennyiben az adatcsere egyezményt aláíró országok valamelyikében adózik, úgy az adó számát is igazolnia kell a KELER Csoport felé.

A Nyilatkozatok aláírásának és az adószám igazolásának megtagadása esetén a KELER Csoport az ügyfélkapcsolatot nem hozza létre.

Meglévő ügyfeleink tekintetében központi szűrést fogunk végezni a potenciálisan érintett ügyfeleink azonosításához. Az érintettnek minősített ügyfeleinktől ugyancsak kérni fogjuk a nyilatkozatot és az adó szám igazolását.

Felhívjuk ügyfeleink szíves figyelmét, hogy amennyiben a körülmények megváltozása következtében egy nemzetközi adózó nyilatkozaton vagy más dokumentumon szereplő adat helytelenné válik, akkor köteles a változásról a változás bekövetkeztét követő 30 napon belül a KELER Csoportot értesíteni, továbbá köteles új nyilatkozatot, új írásos bejelentést, illetve új okirati bizonyítékot benyújtani. Ellenkező esetben a KELER csoport az ügyfelet nem együttműködő félként azonosítja és megteszi a szükséges adatszolgáltatást a NAV felé.

A Nyilatkozat kitöltésével kapcsolatos kérdéseikre Ügyfélszolgálatunk munkatársai készséggel válaszolnak.

Együttműködésüket köszönjük!