Figyelemfelhívás adategyeztetési, illetve ügyfél-azonosítási kötelezettségre

Tisztelt Ügyfeleink!

Ezúton szeretnénk felhívni szíves figyelmüket a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvényben (Pmt.) foglalt adategyeztetési, illetve azonosítási kötelezettségükre, melynek határidőben történő teljesítése elengedhetetlen feltétele annak, hogy a KELER Zrt. szolgáltatásait 2019. június 26. napját követően is korlátozások nélkül igénybe tudják venni.

A hivatkozott jogszabály rendelkezéseinek megfelelően Társaságunk a jelzett határidőig köteles elvégezni azon ügyfelei ismételt átvilágítását, illetve az ügyfél, a képviselők, továbbá meghatalmazottak korábban rögzített azonosító adatainak felülvizsgálatát, akik esetében nem állnak teljes körűen rendelkezésre a jogszabály hatálybalépésével bevezetett azonosító adatok, illetve módosított adattartalmú nyilatkozatok.

A KELER Zrt. által egyes Ügyfelei tekintetében - kockázatérzékenységi alapon - meghatározott konkrét intézkedésekről, illetve a kötelezően benyújtandó okiratok köréről valamennyi Ügyfelünket e-mail útján tájékoztattuk.

Fentiek alapján kérjük, hogy fordítsanak kiemelt figyelmet a vonatkozó felhívásunkban foglaltakra és adategyeztetés céljából mihamarabb vegyék fel a kapcsolatot a KELER Zrt. Ügyfélszolgálatával; + 36 1 483 6240/e-mail: clientservice@keler.hu.

Üdvözlettel:
KELER Zrt.