Tájékoztatás a pénzforgalmi számlák, illetve alszámlák kamatfizetési kondíciós listájának év végi változásáról

Tisztelt Ügyfeleink!

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a 2001. évi CXX. törvény a tőkepiacról (Tpt.) 335. § értelmében a központi értéktár a 2013. évi CCXXXVII. törvény a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról (Hpt.) 3. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott tevékenységet kizárólag értékpapír forgalomba hozatalával, az értékpapíron alapuló fizetéssel, befektetési szolgáltatással, befektetési szolgáltatási tevékenységet kiegészítő szolgáltatással, az értékpapírban foglalt kötelezettségen alapuló fizetéssel vagy erre vonatkozó szolgáltatással, árutőzsdei szolgáltatással, egyensúlyozó platformon nyújtott szolgáltatással, valamint külön törvényben meghatározott szervezett piac számára nyújtott szolgáltatással kapcsolatos pénzügyi teljesítés lebonyolítása érdekében végezhet.

A 2018. év végéhez közeledve különösen fontos, hogy a KELER Központi Értéktár Zrt. által vezetett pénzszámlákra történő átutalások a fentiek figyelembe vételével történjenek.

Annak érdekében, hogy a KELER-ben vezetett pénzszámlák egyenlegei ne térjenek el jelentősen a normál működés során tapasztalttól, a KELER 2018. december 28-ai hatállyal módosítja a pénzforgalmi számlák, illetve alszámlák tulajdonosaira vonatkozó kamatfizetési kondíciós listáját. Az új kondíciós lista elérhető a lenti csatolmányra kattintva, a www.keler.hu/Dokumentumtár/Kondíciós listák/Kamatfizetési kondíciós lista (a pénzforgalmi számlák, illetve alszámlák tulajdonosai részére) oldalon, valamint a KID-en a Kis Infok/Kondíciós listák mappában.

2019. január 2-ától ismét a jelenlegi kamatkondíciók lépnek érvénybe.

Üdvözlettel:
KELER Zrt.